'Met smart mobility verandert Vialis van koers

dinsdag 19 december 2017 Yvonne Ton 88x gelezen

De wereld van smart mobility is sterk in beweging. Door de beschikbaarheid van meer data en nieuwe technologieën komen innovatieve verkeersoplossingen binnen bereik. Ook de rolverdeling tussen overheid en marktpartijen verandert. Om tijdig in te spelen op al die veranderingen heeft Vialis aan het begin van dit jaar de afdeling New Business & Marketing opgezet. Die afdeling onderzoekt niet alleen de kansen die dat biedt, maar levert nu al producten en diensten in bestaande en nieuwe markten.
Robin van Haasteren, directeur New Business & Marketing

Robin van Haasteren, directeur New Business & Marketing

'We zitten midden in een transitie', zegt Robin van Haasteren, directeur van de nieuwe afdeling bij Vialis, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels. Hij ziet een groot aantal ontwikkelingen waardoor de wijze waarop we mobiliteit regelen en de onderlinge verhoudingen tussen marktpartijen en overheden ingrijpend veranderen. De bereikbaarheid staat onder druk. ‘We willen vaker, sneller en betrouwbaarder van A naar B, maar ook de negatieve effecten zijn waarneembaar. We staan langer en vaker in de file en daar zit een maximum aan. De ruimte is schaars, je kunt niet verder uitbreiden.’ Ook duurzaamheid en veiligheid komen in het gedrang. Omwonenden verzetten zich tegen de schadelijke effecten van wegen. En meer verkeer leidt tot meer kans op ongelukken.

 

Nieuwe verdienmodellen

Van Haasteren: ‘Als Vialis focussen we op het intelligent maken van de infrastructuur om de doorstroming te verbeteren. Nieuwe technologische mogelijkheden bieden nieuwe oplossingen. Denk aan big data en Internet of Things. We staan aan de vooravond van Talking Traffic. Allerlei apps om de reiziger tijdig te informeren komen eraan. We verkennen nu welke technieken en mogelijkheden er zijn en hoe onze verdienmodellen eruit moeten zien. Daarom hebben we een aparte afdeling opgezet voor nieuwe producten en oplossingen in bestaande en nieuwe markten.’

 

Het blijft overigens niet bij verkennen voor New Business & Marketing. Het afgelopen jaar heeft de nieuwe afdeling al een aantal toepassingen ontwikkeld. Na een pilot lanceerde Vialis in Den Bosch onlangs de fietsapp Schwung. De app is in staat te communiceren met de slimme verkeersregelinstallaties die onlangs in de stad zijn geplaatst als resultaat van het landelijke programma Talking Traffic, waarbinnen overheid en marktpartijen werken aan de ontwikkeling van innovatieve verkeersregelinstallaties. Via de app detecteert een verkeersregelinstallatie dat er fietsers naderen en reageert daarop door te zorgen voor een betere doorstroming van de fietsers. Dat kan door het licht voor fietsers eerder op groen te laten springen of door ze langere groentijden te geven. Ook andere gemeenten, waaronder Enschede, Breda en Hilversum gaan de app volgens Van Haasteren gebruiken. Het is voor gemeenten een van de manieren om het fietsverkeer te stimuleren en inzicht te krijgen in de fietsstromen.

 

Een vergelijkbare app is ontwikkeld in samenwerking met Infoplaza. Automobilisten die de app gebruiken krijgen te zien hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht dat ze naderen groen wordt. Ze kunnen dan beter anticiperen: in plaats van allemaal tegelijk op het laatste moment remmen voor een rood verkeerslicht, zullen ze hun snelheid doseren. ‘Naast deze toepassingen zijn we bezig met nog tien andere innovaties, die allemaal zijn gericht op het verbeteren van de doorstroming, de duurzaamheid of de veiligheid’, aldus Van Haasteren.

 

Terugtrekkende overheid

Een trend die zich versneld lijkt voort te zetten in zijn ogen is de terugtrekkende overheid. Dat heeft zijn weerslag op de verhoudingen met de markt. ‘Van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaan we steeds meer naar partnerschap, en van producten die we leveren gaan we steeds meer naar diensten.’ Van Haasteren kijkt uit naar het nieuwe jaar. ‘Veel gedachtespinsels en toekomstverhalen worden nu echt werkelijkheid. Ik kan niet wachten. Het is mooi om je kennis in te zetten om zo goed mogelijke oplossingen te bieden. Dat zit bij Vialis in de genen. Het past veel beter bij ons bedrijf en zeker bij mijzelf.’

 

Door de snelle veranderingen op het gebied van mobiliteit wordt verkeerskundige expertise steeds belangrijker, meent Van Haasteren. Verkeerskundigen krijgen in de praktijk meer op hun bord dan voorheen. Ze moeten niet alleen met verkeerskundige parameters rekening houden, maar bijvoorbeeld ook met economische en milieutechnische. ‘Dat is echt een kans, want we hebben bij Vialis meer mensen nodig die snappen hoe verkeer werkt. Het terrein wordt steeds breder en complexer, maar daardoor ook uitdagender en crucialer.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.