'Mobiliteit is vooral ontmoeten'

dinsdag 19 december 2017 Maarten Reith 90x gelezen

De Loendersloot Groep is een fullservice adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit, gevestigd in het Dutch Bicycle Centre te Nijmegen. In 2018 viert het bedrijf zijn 10-jarig bestaan. Gaandeweg specialiseerde het zich in fietsmobiliteit, verkeer en evenementen en verkeerscommunicatie. Directeur Ruben Loendersloot vertelt waar hij beweging ziet.
Ruben Loendersloot, directeur Loendersloot Groep

Ruben Loendersloot, directeur Loendersloot Groep

'Door de aantrekkende economie neemt de totale mobiliteit toe. We breken weer filerecords. En meer verkeer heeft invloed op het klimaat. Er is een groeiend, breder bewustzijn dat mobiliteit moet verduurzamen. Dit verklaart deels de populariteit van de e-bike. De fiets is geschikt voor afstanden tot 7,5 kilometer, voor de e-bike gelden al snel afstanden van 15 tot 20 kilometer. En mensen die van minder dan 7,5 kilometer al een natte rug krijgen en daarom niet fietsen, gaan met een e-bike nu overstag. In 2018 zal de polulariteit van de e-bike verder toenemen, ook als deelfiets. Voor middelbare scholieren zijn er inmiddels interessante leaseconstructies. En ze kunnen kiezen uit coole e-bikes zoals die van VanMoof. We moeten wel opletten dat de gezondheidseffecten niet afnemen als mensen overstappen naar de e-bike.' 

 

De e-bike als deelfiets? 

'Nederland was nooit een deelfietsland. Gemiddeld heeft elke Nederlander meer dan één fiets. Je ziet nu steeds meer een verschuiving van bezit naar gebruik. In grote steden neemt het aantal deelfietssystemen toe, met name voor de ‘last mile’. In Nijmegen bijvoorbeeld leasen studenten steeds vaker tijdelijk een fiets. Gewoon omdat dat makkelijk en relatief goedkoop is.' 

 

Een vorm van Mobility as a Service? 

'Je hoort steeds luider ‘MaaS, MaaS!’. Er zijn congressen over en de overheid en grote bureaus maken grootse vergezichten. Wij kijken liever vanuit de maatschappelijke vraag naar de behoefte van de mobiliteitsgebruikers. Daarin zijn we praktisch, we willen de gebruiker faciliteren. Ons motto is daarom ‘zorgen voor beweging’. Zo hebben we recent een analyse gemaakt van looplijnen in een stationsgebied. De routes waren voor de reizigers niet logisch. We hebben vervolgens oplossingen bedacht die de gebruikers echt helpen.' 

 

Wat heeft 2018 in petto voor mobiliteit? 

'Digitalisering maakt mobiliteit anders. We sturen minder brieven, meer pakketten. En door social media lijkt het dat we minder fysiek contact hebben. Maar de behoefte aan ontmoeten neemt daardoor juist toe, zodat we meer op pad gaan naar bijvoorbeeld evenementen. Mobiliteit heeft bij uitstek te maken met ontmoeten. En elektrificatie is een andere grote driver. De komende vijf jaar komen er meer dan 200 nieuwe types elektrische auto’s op de markt. Dat heeft impact op de inrichting van de stad en het denken over mobiliteit. 

De Loendersloot Groep zal volgend jaar nog meer aan de slag gaan met de e-bike, onder meer met de ondernemers in het Dutch Bicycle Centre. En de mindset rond fietsen heeft onze focus. De afgelopen jaren hebben we mooie snelfietsroutes aangelegd, de volgende stap is het gebruik ervan stimuleren. Verder besteden we aandacht aan de gevolgen van de veranderende samenleving op de mobiliteit.' 

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.