'Parkeerbeleid is een combinatie van zoet en zuur'

dinsdag 19 december 2017 Peter Bekkering 216x gelezen

Parkeren wordt volgens Empaction in de grotere gemeenten steeds meer een sturingsmechanisme. Het is niet langer een doel op zich, maar een middel om andere doelstellingen te behalen zoals het reduceren van CO2-uitstoot. Bij de kleinere gemeenten moet het parkeerbeleid vooral alle doelgroepen zo goed mogelijk bedienen.

Sebastiaan Dommeck, parkeeradviseur bij Empaction

Sebastiaan Dommeck, parkeeradviseur bij Empaction

Sebastiaan Dommeck is parkeeradviseur bij Empaction, Adviseurs Parkeerstrategie & Marketing. Zijn dagelijkse werk bestaat vooral uit beleidsadvies. “De laatste jaren houd ik me veel bezig met Beter Benutten, het programma waarmee de rijksoverheid de bereikbaarheid van de drukste gebieden wil verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot wil terugdringen. Daarnaast adviseer ik veel over parkeren aan gemeenten.”

 

In ontwikkeling

Dommeck ziet dat het vakgebied ‘parkeren’ erg in ontwikkeling is. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen kleine en middelgrote gemeenten enerzijds en grotere gemeenten, de G32, anderzijds. “De laatste jaren zijn we bij de kleine en middelgrote gemeenten vooral bezig met parkeertarieven in relatie tot de leegstand van winkelgebieden. En met de vraag: hoe kunnen we met parkeerbeleid het vestigingsklimaat voor ondernemers ondersteunen en alle gebruikers, ondernemers maar ook bewoners en bezoekers, het beste faciliteren? In de grotere gemeenten zien we daarentegen de laatste jaren steeds meer dat parkeren als sturingsinstrument wordt gebruikt om een mobiliteitskeuze te maken en om duurzame mobiliteit te stimuleren. Dat laatste is belangrijk vanwege de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs.”

 

Sturingsmechanisme

Dommeck ziet in de praktijk dat het niet werkt om minder autogebruik te bevorderen door alleen minder parkeerplaatsen aan te bieden. “We moeten het zoet en zuur combineren en dus in ons parkeeradvies ook alternatieve mobiliteitsconcepten aanbieden zoals deelauto’s en OV. En nadenken hoe we bij parkeren kunnen sturen: door vervuilende auto’s slechtere plekken te geven en schonere auto's betere plekken of door met tarieven te variëren. Daarbij wil ik wel gezegd hebben dat gratis parkeren bestaat omdat we betaald parkeren hebben. Daarmee hebben we een belangrijk sturingsinstrument in handen. We kunnen namelijk gratis parkeren ‘vermarkten’ door het weg te geven aan bepaalde doelgroepen en hen daarmee verleiden om te komen of langer te blijven.”

Ondertussen digitaliseert de parkeerwereld in rap tempo. Dommeck ziet daarbij als trend dat steeds meer aansluiting wordt gezocht met Mobility as a Service. “Met een pas of via een platform heb je dan het gemak om met één middel overal te kunnen parkeren. Het zou mooi zijn als de rijksoverheid daarin een centrale faciliterende rol zou kunnen spelen door een systeem aan te bieden waarop gemeenten kunnen aansluiten. Zo voorkom je dat er overal lokale systemen ontstaan. Die rol van de rijksoverheid is des te belangrijker omdat we hebben geconstateerd dat parkeren een belangrijk instrument is om de bereikbaarheid van steden te reguleren.”

 

Werkgever

Een andere trend die Dommeck ziet is dat werkgevers steeds meer het belang van een goed parkeerbeleid inzien en dat ook invoeren op hun eigen terrein. “Dat heeft enerzijds te maken met gezondheid; veel medewerkers woonachtig binnen 15 kilometer van het bedrijf komen met de auto terwijl de fiets gezonder is. Anderzijds met kostenbesparing. Bedrijven willen uitbreiden maar hebben of krijgen geen ruimte voor extra parkeerplaatsen. Ook in dat geval adviseren we werkgevers een goed alternatief aan te bieden, zoals een fietsplan of OV-kaart.”

 

Meerwaarde

Dommeck licht de rol van Empaction toe. “Parkeren wordt steeds meer een instrument dat andere beleidsdoelstellingen ondersteunt zoals milieu, CO2-reductie, gezondheid en stedelijke verdichting. Daarom kijken we naar de vraag achter de vraag. En verbinden we intern de thema’s en de afdelingen, van beleid tot realisatie, zodat je draagvlak krijgt. Vervolgens gaan we bij het parkeren uit van doelgroepen, wie je waar wilt laten parkeren.”

 

P+R Zuid (Mecc Maastricht)

Een goed voorbeeld van het slim inzetten van parkeercapaciteit en het terugdringen van autobewegingen in de stad zijn de P+R-projecten rondom Maastricht. Naast het succesvolle P+R Maastricht Noord is onlangs P+R Maastricht Zuid geopend.

Locatie: een bestaande parkeergarage van het Mecc. Deze parkeergarage werd alleen gebruikt bij evenementen. Dankzij een goede samenwerking tussen vervoerder Arriva, gemeente Maastricht, provincie Limburg en het Mecc zijn nu 200 parkeerplaatsen permanent beschikbaar voor werknemers en bezoekers van de stad. Naast een aantrekkelijke prijspropositie is sterk ingestoken op het promoten van de voorzieningen tijdens evenementen bij werkgevers in en rond Maastricht.

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.