Proactieve informatie

dinsdag 19 december 2017 Yvonne Ton 53x gelezen

Doordat steeds meer data beschikbaar komen wordt het mogelijk om nauwkeurigere voorspellingen te doen over verkeersstromen, zowel voor de korte als de lange termijn, voorziet Robin Huizenga. Hij is business manager Traffic bij PTV Group.
Robin Huizenga, business manager Traffic bij PTV Group

Robin Huizenga, business manager Traffic bij PTV Group

‘Verkeersmanagement hoeft niet reactief, maar kan ook proactief zijn. Dat kwartje begint nu te vallen’, zegt Huizenga. Verkeersinformatie, hoe actueel ook, is al snel achterhaald. Dat maakt het lastig om goede maatregelen te nemen om verkeersproblemen te voorkomen. ‘We gaan toe naar verkeersmanagement dat erop gericht is de file te zien aankomen voordat die ontstaat, zodat je oplossingen kunt zoeken voordat problemen zichtbaar worden.’ Binnen het programma Talking Traffic heeft PTV samen met Technolution een oplossing ontwikkeld die een beeld geeft van de te verwachten situatie op de weg. Andere partijen binnen het landelijke programma gaan de informatie verwerken tot concrete toepassingen voor de weggebruiker, bijvoorbeeld in de vorm van apps. Wegbeheerders zouden er ook hun hun voordeel mee kunnen doen om verkeersstromen te optimaliseren. ‘Dat is geen onderdeel van Talking Traffic, maar daar zou je aanvullende afspraken over moeten maken.’ Huizenga zou graag zien dat dat ook gebeurt.

 

Realistische prognosemodellen

Ook als het gaat om voorspellingen van het verkeersbeeld op lange termijn ziet Huizenga een kentering. Veel overheden in Nederland maken in tegenstelling tot overheden in ons omringende landen nog gebruik van sterk verouderde modelalgoritmes – het zogeheten vierstapsmodel uit de jaren zeventig – bij het bepalen van de effecten op het verkeer van ingrepen als een wegomlegging of de aanleg van een woonwijk. Die modellen doen volgens Huizenga geen recht aan het huidige reisgedrag van mensen. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat iemand op een dag zowel met de fiets, de auto als het openbaar vervoer kan reizen. Maar dat begint te veranderen. ‘Je ziet dat overheden verplaatsingsgedrag steeds beter snappen. Dat besef moet je meenemen om plannen beter te kunnen toetsen en te bepalen of ze de investering waard zijn.’ In Lelystad heeft PTV een verkeersmodel geïmplementeerd dat werkt op basis van realistischere internationale modellen die beter gebruikmaken van de huidige (OViN)-datastromen. Huizenga verwacht dat veel andere gemeenten zullen volgen.

 

Een andere trend waar PTV op inspeelt is de komst van zelfrijdende auto’s. Weliswaar zal het nog wel even duren voordat ze vast onderdeel worden van het straatbeeld, maar overheden moeten tijdig nadenken over de gevolgen en hun beleid erop afstemmen. ‘Met onze toolbox helpen wij om de impact van autonome voertuigen te laten zien. Samen met TNO kunnen wij niet alleen verkeersafwikkeling, maar ook luchtkwaliteit, verkeerslawaai en de veranderde verkeersclaim op de openbare ruimte in beeld brengen. Autonome voertuigen leiden tot minder auto’s en minder geparkeerde auto’s. Wat ga je doen met deze enorme vrij ruimte?’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.