Verkeersborden mogelijk ooit fysiek overbodig

Beheer verkeersbordens teeds meer datagedreven

dinsdag 19 december 2017 Maarten Reith 119x gelezen

Van oorsprong is Via van Dalen een leverings- en plaatsingsbedrijf van verkeergerelateerde materialen. Het groeide uit tot een verkeerskundig adviesbureau dat naast inspectie en beheer ook verkeerskundige analyses aanbiedt, mede op basis van GIS- en GEO-data. Volgens oprichter en directeur Erwin van Dalen zal in de wereld van verkeersborden de komende jaren digitalisering flink doorzetten.
Erwin van Dalen, oprichter en directeur van Via van Dalen

Erwin van Dalen, oprichter en directeur van Via van Dalen

Via van Dalen merkte afgelopen jaren bij gemeenten een verwatering van detailkennis ten aanzien van verkeersborden. Van Dalen: ‘Dat komt onder andere doordat ambtenaren voor steeds meer disciplines verantwoordelijk worden. Daarnaast weten gemeenten zelden wat ze in de openbare ruimte hebben staan en in welke staat zich dat bevindt. Dat is een gemis. Als dat wel bekend is, zijn veel betere ramingen te maken van de beheerkosten, van het reguliere en planmatige onderhoud. Geregeld inventariseren en inspecteren we voor gemeenten het verkeersbordenareaal en geven we advies over het opschonen en verbeteren ervan. Dikwijls blijkt dat het aantal borden wel 20 procent minder kan.’

 

Via van Dalen werkt met name voor gemeenten, maar ook voor provincies, waterschappen, havenbedrijven en aannemers. Het bedrijf, dat een aantal jaren geleden is opgesplitst in een plaatsingsbedrijf en een verkeerskundig adviesbureau (ErGIS), heeft 20 mensen in dienst. Erwin van Dalen wijst erop dat het vak van verkeersbordenmonteur van permanente bebording vaak enorm wordt onderschat. De specialistische kennis en kunde ontbreekt bij de grondwerker, die ook een bordje moet ophangen. ‘Neem bord B06, dat aanduidt dat je een voorrangsweg nadert. Dit wordt soms foutief met de punt naar boven geplaatst, waardoor de juridische draagkracht van het bord wordt ondermijnd. Het ontbreken van het verkeersbordenspecialisme leidt tot minder kwaliteit en tot onduidelijke of zelfs gevaarlijke verkeerssituaties.’

 

BGT+

Actueel voor Via van Dalen is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen vastgelegd, wat een gedetailleerde digitale kaart van Nederland oplevert. ‘In 2020 moet de basiskaart met de ondergronden gereed zijn. Wij inventariseren ook de verkeersborden en straatnaamborden conform BGT. Wij zijn voorstander van de BGT+, waarin naast de basistopografie ook de beheerstatus, nut en noodzaak zijn opgenomen. Dit houdt in dat verder in de toekomst alle objecten in de buitenruimte digitaal geregistreerd zijn en van een beheerstatus zijn voorzien met het daarbij behorende kostenplaatje. Dit biedt kansen voor het aanleveren van de GIS-/GEO-data voor in de digitale beheersystemen. En daar werken wij uiteraard aan.’

 

Chips in verkeersborden

Een andere ontwikkeling in zijn werkveld die Van Dalen noemt, is het aanbrengen van chips in borden. Hij verwacht dat het niet heel lang meer duurt tot ieder bord signalen kan afgeven aan een netwerk. Staat een bord plotseling scheef, bijvoorbeeld door een aanrijding, dan geeft het een signaal. ‘Een netwerk van gechipte borden, of Internet of Things op verkeersgebied, is nog toekomstmuziek. De werkingsduur van dergelijke chips is nu nog onvoldoende. Als al die honderdduizenden borden uit de buitenruimte signalen gaan afgeven, dan vergt dat het nodige van een centraal netwerk. Wij juichen het toe dat er steeds meer data beschikbaar komen. Als gebruiker zijn we geïnteresseerd in signalen uit de buitenruimte. Ik denk dat onze groei en toegevoegde waarde op termijn met name zit in onze kennis van het beheer en onderhoud van verkeersborden. Dat doen we steeds meer als databedrijf.’

In het verlengde van IoT denkt Van Dalen dat verkeersborden steeds meer gaan interacteren met het wegverkeer. Met als gevolg dat ze steeds meer uit het straatbeeld zullen verdwijnen. ‘Mogelijk zijn verkeersborden ooit fysiek overbodig. Zijn bijvoorbeeld snelheidsborden nog nodig als een display in de auto aangeeft dat je niet harder mag of het voertuig automatisch een snelheidscorrectie doorvoert? Zolang er nog ‘oldtimers’ zonder de (toekomstige) nieuwe signaleringstechnieken op de openbare weg worden toegelaten, zullen verkeersborden noodzakelijk blijven.’

 

Smombies

Van Dalen geeft ten slotte aan dat smartphonegebruik in het verkeer momenteel het snelst groeiende veiligheidsrisico voor verkeersdeelnemers is. Om daar aandacht op te vestigen is het bedrijf op eigen initiatief de campagne ‘Wees geen Smombie’ (www.weesgeensmombie.nl) gestart. Smombie is een samenvoeging van de woorden ‘smartphone’ en ‘zombie’. ‘Een aantal gemeenten heeft onze campagne met uitingen voor verschillende verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en auto’s) inmiddels overgenomen. Ambassadeur voor deze campagne is Michael Kulkens van stichting TButterfly die in 2015 zijn zoon verloor bij een ongeluk waarbij smartphonegebruik de oorzaak was. Hij geeft lezingen op scholen en maakt zo elk jaar 15.000 scholieren bewust van de gevaren. Met deze campagne dragen we bij aan het terugdringen van het aantal ernstige verkeersongelukken.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.