Zo objectief mogelijk meten

dinsdag 19 december 2017 Jurgen van Dijk 60x gelezen

De voorziening van het nieuws leidt tot parallelle waarheden. Iedereen trekt zijn eigen conclusies, stelt Jacob de Vries van onderzoeksbureau voor verkeer en mobiliteit Trajan. Zijn bureau wil de werkelijkheid juist zo objectief mogelijk in beeld brengen.
Jacob de Vries, algemeen directeur Trajan

Jacob de Vries, algemeen directeur Trajan

Jacob de Vries is algemeen directeur van Trajan. Dat klinkt gewichtiger dan het is, zegt hij. 'We zijn een klein bureau met zes mensen in dienst en daaromheen een schil van freelancers. Mijn werk bestaat uit het beoordelen of ons onderzoek genoeg kwaliteit heeft. Verder doe ik de grotere projecten in teamverband en kleinere projecten in kleine groepjes. We zijn veel bezig met onderzoek en bijgevolg ook met databestanden en visualisaties. We werken vaak in opdracht van gemeenten waardoor er weinig tijd is om zelf onderzoek te doen. Wij doen vooral studie naar onderzoeken die gemeenten zelf hebben uitgevoerd. Toch vinden we het belangrijk om ook zelf onderzoek te doen.’

 

Informatie wordt vloeiender

De trend die De Vries signaleert is dat de informatie steeds 'vloeiender' wordt. 'Iedereen heeft toegang tot alle informatie. Nieuwsvoorziening leidt tot parallelle waarheden, iedereen trekt zijn eigen conclusies. Er is veel hobbyisme vanuit een bepaalde gezichtshoek waardoor een eenzijdig beeld ontstaat. Waarheden van een gemeente staan soms diametraal op die van de bewoners. Als bewoners zeggen dat ze hun auto niet kunnen parkeren, bedoelen ze vaak dat ze hem niet voor de deur kwijt kunnen. Volgens het onderzoek is er dan wel degelijk plek, maar op 50 meter afstand. Er is vaak een verschil tussen wat objectief door de onderzoekers wordt gemeten en hoe het door de bewoners wordt beleefd. Die subjectiviteit gaat een steeds grotere rol spelen.’

 

Minder respect voor elkaar

In zekere zin geldt hetzelfde voor het gedrag van fietsers in het verkeer, zegt De Vries. 'Mensen hebben hun eigen waarheid. Er is minder respect voor elkaar. Als voetganger word je vaak van je sokken gereden. Veel fietsers hebben hun eigen wetten. Om daar achter te komen hoef je maar een middagje door het centrum van een stad als Utrecht te lopen. Er zijn romantici die de fiets zien als de oplossing voor steden en er zijn critici die de fiets juist zien als het probleem. Deze tegenstelling wordt steeds groter. Op het moment dat je zegt dat de fiets de oplossing is, loop je achter de feiten aan. Dat het fietsgebruik is toegenomen, komt omdat fietsers het zelf als oplossing zagen. Dat dat problemen met zich mee brengt, los je niet op door nóg harder te roepen dat fietsen de oplossing is. De overheid reageert de laatste jaren met toenemende regulering, maar ook door meer rekken en stallingen te bouwen. Gemeenten doen er goed aan de juiste keuze te maken voor fietsparkeerlocaties, anders blijven die rekken leeg. Ik denk dat betaald parkeren voor de fiets binnen vijf jaar bespreekbaar is in Nederland. De eerste pilots komen er al aan.’

 

Een positieve trend vindt De Vries dat iedereen over alle informatie kan beschikken. 'Je kunt er als burger je voordeel mee doen. Als een gemeente een straat wil openbreken weet je dat veel sneller dan voor het digitale tijdperk.’

 

Helikopterview

In 2018 wil Trajan meer 'opiniërend' bezig zijn, vertelt De Vries. 'Veel gemeenten onderzoeken zelf zaken of laten onderzoek doen en krijgen dan een uitkomst zonder te weten hoe het in een andere gemeente is. Wij doen natuurlijk in meer gemeenten onderzoek en hebben de helikopterview. Wij kunnen verschillende onderzoeken naast elkaar leggen. Vanuit deze positie kunnen wij opdrachtgevers beter adviseren.’

 

Terug naar de trends die volgens De Vries minder gewenst zijn. 'Je ziet niet alleen dat de individuele burger in een bubble van eigen waarheden zit, ook pressiegroepen hebben die neiging steeds meer. Dan hebben ze hun conclusie al getrokken en zoeken ze vervolgens onderzoeken die dat beeld bevestigen. Wij als bureau willen juist alles zo objectief mogelijk in beeld brengen. Je zult om objectief te zijn wel zo veel en zo vaak mogelijk moeten meten. En dan kom ik weer even terug op die auto voor de deur, als je slechts één keer meet kan het net heel slecht weer zijn. Je zult onder verschillende omstandigheden een beter beeld krijgen.'

 

Lindy-effect

Ten slotte nog een laatste trend: 'Het Lindy-effect stelt dat de levensverwachting van een technologie of concept net zo lang is als de leeftijd ervan. Houd er dus maar rekening mee dat we de komende honderd jaar nog niet van de auto af zijn.’

 

Lees het integrale artikel in PDF-versie.

Inhoud Trends 2018

  • Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Mobiliteit staat aan de rand van een nieuw tijdperk Het systeem ‘auto’ loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn hoognodig toe aan iets anders en daar zijn de geesten eindelijk rijp voor. Dat ziet ‘mobiliteitsfilosoof’ Kris Peeters als de belangrijkste trendbreuk. In 2018 dus minder werken... 21 december Maarten Reith
  • Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Beter-Benutten-trends en trends tijdens Beter Benutten Zes jaar was Jan Bert Dijkstra hét gezicht van het programma Beter Benutten. Dit programma loopt nu af. Hoe kijkt Dijkstra hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurende het programma en welke trends zette hij met het programma? 20 december Nettie Bakker
  • De voetganger is een sluitpost De voetganger is een sluitpost In mei kwam er een abrupt einde aan zeven jaar Zwols wethouderschap voor Filip van As. De politieke realiteit was dat Van As zich te weinig gesteund voelde voor zijn duurzaamheidsagenda. Hij kijkt niet met wrok terug. Integendeel, als (vrijwillig)... 20 december Vincent Wever
  • Free Floating Overlast Free Floating Overlast ‘Als je als overheid het aantal auto’s wil beperken door het stimuleren van auto- of fietsdelen, kies dan voor een systeem dat daadwerkelijk het aantal auto’s of fietsen beperkt. Een concept kan nog zo innovatief zijn, bedenk welke ruimtelijke... 20 december De parkeermeneer
  • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018 Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede... 20 december Karin Broer
  • De opmars van Placemaking De opmars van Placemaking Vakjournalist Derk van der Laan signaleert de trend Placemaking. Hij is zelf een van de ondersteuners van de methode, die in korte tijd enorm is gegroeid. Het gaat om het herinrichten van publieke ruimte zodat bewoners en andere gebruikers hiervan... 20 december Derk van der Laan
  • Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Zuid-Holland stimuleert innovaties in mobiliteit Mensen blijven reizen, zelfs meer. Ook in de krimpgebieden. Daar stappen mensen nu sneller in de auto omdat voorzieningen verder weg zijn, of ze pakken de elektrische fiets. Dat is volgens Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie... 20 december Maarten Reith
  • Individuele fietsbeleving en datafusie Individuele fietsbeleving en datafusie Toegepast wetenschappelijk onderzoek op hbo-instellingen speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. De NHTV ontwikkelde op basis van combinaties van bestaande technologie twee instrumenten voor fietsonderzoek, die verrassend nieuwe... 19 december Leonie Walta
  • Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Datastromen komen steeds meer samen en fuseren dus Niels van Oort (39) is een echte ov-man die onderzoek en praktijk graag combineert. In zijn professionele leven is dat ook terug te zien: hij werkt voor zowel Goudappel Coffeng als de TU Delft. Sinds oktober is hij in Delft druk als kwartiermaker... 19 december Vincent Wever
  • Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Duurzaam vervoer in gezonde, compacte en leefbare binnenstad Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Zo zou de overgang naar elektrisch vervoer moeten samengaan met een andere inrichting van de binnensteden, zegt Leendert van Bree. Een inrichting die uitnodigt tot lopen en... 19 december Leonie Walta

Inhoud Trends 2018

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.