Twee beleidsadviseurs Verkeer - MRDH

vrijdag 10 maart 2017 444x gelezen

Bedrijf

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Locatie

Rotterdam

Functieomschrijving

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door 23 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de 23 gemeenten, medeoverheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan het verbeteren van onze positie als Europese topregio.

 

Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat. Het gaat erom dat er geïnvesteerd wordt in onze regio, zodat de economie groeit en er meer banen komen.

 

De MRDH is een vrijwillige samenwerking en heeft vanuit de Rijksoverheid de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 23 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 600 mln. per jaar). 


De komende jaren spelen het Regionale Investeringsprogramma en de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid een grote rol in onze activiteiten. Afspraken maken met de Rijksoverheid over noodzakelijke investeringen op het gebied van weg en spoor, bijdragen aan innovaties en het versterken van de positie van de fiets, zijn enkele in het oog springende werkzaamheden.

Profiel kandidaat

Wie zoeken we?

Voor de afdeling Verkeer van de directie Vervoersautoriteit van de MRDH zoeken wij twee dynamische Beleidsadviseurs Verkeer die kennis en ervaring in het ruimtelijk-economische domein combineren met een brede maatschappelijke blik en het vermogen toonaangevende visie(s) te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.

 

Eén van de beleidsadviseurs Verkeer krijgt de taak de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, met onze belangrijkste infrastructuurprojecten, mede te realiseren, in samenwerking met publieke en private partners en kennisinstellingen. Dit vraagt om proactief optreden in netwerken binnen en buiten MRDH.

 

De andere beleidsadviseur Verkeer richt zich op het brede aandachtsgebied van ketenmobiliteit. Meer specifiek gaat het om het ontwikkelen van beleid, het vormen van allianties met overheden en marktpartijen voor de uitvoering maatregelen op knooppunten en de uitwerking van P+R beleid en fietsparkeren.

 

Onze medewerkers werken graag binnen een netwerkorganisatie (die werkt volgens het principe van verlengd lokaal bestuur) en zien een uitdaging in het toekomstgericht werken in een politiek gestuurde organisatie.

 

Wat zijn resultaatgebieden? (behorende bij het HR21-profiel “Medewerker ontwikkeling II)

  • Beleidsontwikkeling, ontwikkelt tactisch/strategisch beleid op het terrein van verkeer c.q. op meerdere deelterreinen (verkeersmanagement, wegenstructuur, verkeersveiligheid, fiets en ketenmobiliteit e.d.);
  • Procesbewaking en regie, draagt zorg voor beleidsimplementatie;
  • Beleidsevaluatie;
  • Netwerken, verzorgt het relatiemanagement op het aandachtsgebied verkeer. 

 

Wat zijn de functie-eisen?

  • Minimaal HBO/WO
  • Specifieke kennis van openbaar bestuur en verkeer 

 

Welke competenties zoeken we?

Initiatiefrijk, Analytisch, Adviesvaardig, Overwicht.

 

Wat zijn onze kernwaarden?

Proactief, Resultaatgericht, Opdrachtgeverschap (onderhandelen, ondernemen, regisseren), Flexibiliteit, Samenwerkingsgericht en sensitief voor de omgeving.

Aanvullende informatie

Wat bieden we?

We bieden een prettige en professionele werkomgeving, we gaan voor resultaat. We bieden daarbij een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal € 5384,00 bruto per maand bedraagt (schaal 12, cao gemeenten) bij een volledige werkweek (36 uur). Een dienstverband voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. We bieden daarnaast aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor een tablet- of laptop en telefoon, studiefaciliteiten, uitstekende verlofregelingen en opbouw van een individueel keuze budget.

 

Standplaats

Vanaf 1 november 2017 is de standplaats Westersingel 12, Rotterdam.

Contact

Wil je bij ons komen werken?

Je sollicitatie, voorzien van CV, dient uiterlijk 31 maart 2017 in het bezit te zijn van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, t.a.v. HRM, Postbus 66, 2501 CB Den Haag of per e-mail: HRMinformatiepunt@mrdh.nl.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Jan Willem Immerzeel, Manager Verkeer, plaatsvervangend Directeur, telefoon 088-5445133 of 06-52343405, j.immerzeel@mrdh.nl. Wil je meer weten over de procedure dan kun je terecht bij Patricia Steinmetz, HRM medewerker, telefoon 088-5445120, p.steinmetz@mrdh.nl.

 

De vacature wordt tegelijkertijd intern als extern uitgezet, waarbij er een volgorde van voorrang wordt gehanteerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Een dag uit het leven van een Beleidsadviseur Verkeer …

“Werken in de triple helix, dat is kenmerkend voor het werken bij de MRDH. In de ochtend op het Ministerie van Infrastructuur & Milieu de finale afspraken maken met rijk en regionale partners over het opstellen van een nieuw programma slimme bereikbaarheidsmaatregelen. Zien dat we dat in de investeringsbegroting van oktober kunnen aftikken. Vervolgens via het provinciehuis, waar je een afstemmingsgesprek voert over innovatie in het regionaal investeringsprogramma. Naar kantoor. Onderweg fiets je nog even langs de in aanbouw zijnde fietsparkeergarage bij station Den Haag Centraal, fijn resultaat van jouw net afgeronde afspraken met gemeenten en ProRail. Op kantoor zitten een aantal investeerders op je te wachten, ze willen meedoen in een pilot automatisch vervoer, de onderhandeling is spannend maar gaat goed. In de middag met het projectteam sparren over de voortgang van ons Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, welke verkeersprojecten in de regio hebben het meeste nut en moeten snel van start? Voldaan over de vorderingen van de dag heb je nog tijd om naar dat netwerkevent over smart Mobility te gaan in Delft. Uitgelezen kans om wat collega's van de gemeenten bij te praten en om af te stemmen over de komende gemeenteraadsverkiezingen en wat dat betekent voor de toekomstige urgente opgaven.”

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2017 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.