DBFM-debat: vier DBFM-onderzoeksopdrachten

De (on)mogelijkheid van samenwerken

maandag 26 oktober 2015 Nettie Bakker 0 reacties 228x gelezen

 

 

Frits Verhees, RUG / Heijmans, was gasthoofdredacteur voor het thema ‘DBFM in de wegenbouw’ in VK1/2015. Als vervolg op deze publicatie vroeg hij Jos Arts, RUG, Wim Leendertse, RUG / Rijkswaterstaat, John van den Hof, Saxion Hogeschool / RHDHV, en John van Langenveld, Movares. om een DBFM-debat te organiseren. Dit debat werd op 15 september gehouden voor de deelnemers aan het themadossier en voor DBFM-specialisten. Thema van het debat was: de (on)mogelijkheid van samenwerken.

 

Frits Verhees schetste in het kort de actuele samenwerkingsproblematiek binnen DBFM: ’Het DBFM-model dat we in Nederland hanteren, als kopie van het Angelsaksische model, heeft een structuur die niet op ‘samenwerking’ maar op ‘delegatie’ gebaseerd is. Het is in de kern een ‘concessie’, waarbij de publieke partijen afstand nemen, een opdracht specificeren en verder alle benodigde activiteiten en verantwoordelijkheden leggen bij de private partij. Uit de literatuur en de praktijk blijkt dat het door deze structuur gaat om een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie (hiërarchisch), waarbij efficiency en het contract leidend zijn en beheersing en controle voorop staan. Bij samenwerking, daarentegen, gaat het niet om hiërarchie maar om gelijkwaardigheid. En niet (alleen) om efficiency maar meer nog om verrijking en effectiviteit. Niet om het contract (de letter) maar om vertrouwen (contract ligt in een la). Niet om beheersing en projectmanagement, maar om procesmanagement en flexibiliteit en zoeken.’

 

Aan de hand van 4 stellingen gingen zo’n 40 DBFM-specialisten in debat. Iedere discussietafel formuleerde aan het eind van het debat een onderzoeksopdracht. De organisatoren brengen deze onderzoeksopdrachten onder de aandacht van RUG- en Saxion-studenten. De uitkomst van deze studies zal naar verwachting aanleiding geven tot een derde DBFM-debat. Een eerste DBFM-debat vond in 2012 plaats bij de ANWB.

Oogst
De oogst van de dag zijn vier onderzoeksopdrachten:

1.    Wat zijn de grenzen van partnership en in welke termen kun je praten over partnership?

2.    In DBFM-overeenkomsten worden risico’s veelal verdeeld (over de twee partijen), wat zijn de mogelijkheden om een derde categorie te introduceren namelijk de gedeelde risico’s. Welke risico’s betreft dit, hoe kan dit aangepakt worden in de tenderfase(n) en beschreven worden in de tenderdocumenten, hoe werkt deze risico-aanpak na de gunning, zowel praktisch als juridisch?

3.    Naar welke meerwaarde(n) zijn de partijen op zoek in, en door middel van de concurrentiegerichte dialoog in DBFM-projecten? Lukt het deze meerwaarde(n) te genereren en zo ja/nee: hoe komt dat?

4.    In hoeverre is het mogelijk en effectief om een KPI in te bouwen in een DBFM-project, gericht op ‘samenwerking’ bij de selectie en gunning, en die regelmatig te evalueren tijdens de realisatie- en beheerfasen? Dit in combinatie met het eerder gunnen (op globaler inhoudelijk niveau) en daarbij dan meer nadruk te leggen op partnership, ook in de periode na gunning.

 

Conclusie

Conclusie van de middag was dat het nog steeds de vraag blijft of het de DBFM-structuur is die knelt (er zijn ook goede voorbeelden van samenwerking binnen deze structuur) of dat er vooral sprake is van ‘troebele’ communicatie tussen de partijen (openlijk gebrek aan vertrouwen). Of spelen er nog andere factoren? Met de onderzoeksopdrachten wordt naar verwachting weer een stapje gezet. In ieder geval op weg naar een derde DBFM-debat.

 

 

 

Terugblik eerste vakdebat DBFM op 12 april 2012

Bekijk het verslag, foto's en een een film van het eerste  Verkeerskunde-vakdebat over DBFM in de wegenbouw op 12 april 2012.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

vakartikelen

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

 • Europese analyse van gedragsmaatregelen Wetenschappers van universiteiten uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten drie jaar samen binnen het project IP-SUNTAN, dat staat voor: Innovative Policies for Sustainable...
 • VR-Rijsim, de human factors Onafhankelijke verkeersveiligheidsauditoren beoordelen of het ontwerp van een complexe verkeerssituatie veilig is of niet. Door de opkomst van serious gaming en VR-technologie...
 • Nieuwe Smart-Mobility-experts begrijpen het spel Vier iVRI-afname-experts, waarvan drie al een vaste baan hebben gevonden en 11 nieuwe Smart Mobility-experts met een specialisatie iVRI-techniek. Dat is de opbrengst van de...
 • Smart Mobility loopt warm naast huidige systeem Smart mobility is een begrip dat nu iets minder dan 10 jaar aanwezig is in de wereld van verkeer en vervoer. Op de academische zoekmachine Scopus is de opkomst van dit begrip in...
 • Niet-westerse migrantenvrouwen pakten zelf de fiets Mobiliteitsarmoede was in de jaren zeventig al aan de orde, maar kreeg lange tijd zeer beperkte beleidsaandacht en kende zeker nog geen doelgroepaanpak. Toch wezen de eerste...
 • Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld Op verzoek van de G4 is verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek gedaan naar vervoersarmoede. Gevraagd is om een definitie van vervoersarmoede en het specificeren van de...
 • Met pre-suasion sorteert gedragsbeïnvloeding effect Traditioneel wordt weggedragsbeïnvloeding toegepast door de vorm en functie van een weg goed af te stemmen op het beoogde gebruik ervan. In veel gevallen volstaat die...
 • Stoppen met roken lukte toch ook? Van een intensieve en integrale langetermijnaanpak ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer is nog geen sprake. Terwijl zo’n aanpak juist tot succes kan leiden. Denk...
 • Betere voetpaden voor een kwalitatieve stadsopbouw Iedereen is dagelijks voetganger, toch wordt de voetganger vaak over het hoofd gezien. In het verkeers- en mobiliteitsbeleid krijgt deze groep naar verhouding de minste aandacht...
 • Keuze-uitdagingen om mensen vaker op de fiets te krijgen Maandelijkse keuze-uitdagingen kunnen een effectieve manier zijn om fietsen te stimuleren. De uitdagingen zelf lijken het meest effectief als ze gemakkelijk te...
 • Hans Jeekel: 'Wetenschap en praktijk moeten elkaar vragen stellen' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Meer data, minder schade Van brandstof tot grondtransport en van pakketdistributie tot bouwmaterialen: jaarlijks wordt 82 procent van het binnenlands transport (in tonnen) vervoerd over de weg....
 • Zijn 'kijken en zien' wel zo vanzelfsprekend? Kern van de bekende discussies over ‘grijze wegen’ en worstelingen ermee in de praktijk, is volgens mij: hoe ‘vertellen’ we de weggebruiker met de inrichting van wegen en...
 • Zo houd je het fietspad veilig Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en...
 • Twee opties voor veilige berm Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van...
 • Laaghangend fruit voor fietsveiligheid Fietspadmarkering is laaghangend en rijp fruit voor fietsveiligheid. Wegmarkering op fietspaden kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het grote...
 • Hoe brengen we data en mobiliteit samen? Hoe zetten we geïndividualiseerde reisadviezen in ten gunste van het collectieve netwerk? Op het Nationaal verkeerskundecongres spreken topexperts over data en mobiliteit: Bas...
 • Henk Meurs: "We mogen meer doen met buitenlandse praktijkkennis' In een serie gesprekken verkent Verkeerskunde het wetenschappelijk kennisveld. Hoe houden wetenschappers hun kennis op peil en hoe brengen zij hun kennis naar de praktijk? Waar...
 • Ov-verstoringen oplossen vanuit perspectief reiziger Verstoringen in het openbaar vervoer kunnen effect hebben op de reistijd en de reistijdbeleving van reizigers. Onderzoek van Anne Durand (TU Delft) presenteert een raamwerk om...
 • E-auto eerder concurrerend bij frequent gebruik Elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en luchtvervuiling, maar zijn nog altijd duurder en hebben een kleinere range dan conventionele auto’s....

Artikelen 1 tot 20 van 56

1 2 3

Overzicht alle vakartikelen

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.