Artikel: 'Uw vak staat ter discussie'

Het vak verkeerskunde: De breedte? De diepte? De koers!

Hoe staat het nu met de diversiteit binnen de verkeerskunde en het verschil in perspectieven? En waar willen het vakgebied en de markt naartoe?

 

Voorafgaan aan het debat hebben Marcus Popkema (Hogeschool Windesheim, TU Eindhoven) en Joost de Kruijf (NHTV, Universiteit Utrecht) de actuele diversiteit in verkeerskunde- en mobiliteitsonderwijs in kaart gebracht.

 

Lees hier het artikel 'Uw vak staat ter discussie' (gepubliceerd in VK6/2012)

 

Het vakdebat wordt gesponsord door
Kivi Niria

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.