Programmaraad

De programmaraad van dit vakdebat bestaat uit:

 

 

'Dit vakdebat is een gouden kans om een impuls te
geven aan de professionalisering van de verkeers-
kunde. Ik wens het vak meer smoel toe, bijvoorbeeld 
in de vorm van een eigen mobiliteitsagenda.'
Marcus Popkema, Hogeschool Windesheim/
TU Eindhoven

 

'In Nederland is de benadering van de verkeerskundige
vakinhoud sterk verdeeld in breedte versus diepte.
Een gezonde dialoog tussen beide perspectieven is
van belang voor de toekomst van Nederland.'

Joost de Kruijf, NHTV/Universiteit Utrecht

 

'Na ruim 50 jaren verkeerskunde nu een eerste,
integraal en nodig pasje op de plaats voor een
jong en dynamisch vakgebied; de moeite waard.'
Mike Bérénos, AVB Mobiliteit & Onderwijs

 

 

'De markt wil graag ontwerpvaardige studenten,
maar de universiteiten krijgen geld voor onderzoek,
niet voor onderwijs.'

Rudi Lagerweij, Vialis/KIVI NIRIA Verkeer & Vervoer

 ‘Van Verkeerskunde naar Mobiliteit’
Vincent Marchau, Research School TRAIL

Organisatie:

 

'Met de Verkeerskunde-vakdebatten brengen we

vakmensen bij elkaar die elkaar niet dagelijks

zien en spreken om op gelijkwaardig niveau een

relevante vakdiscussie te voeren die ertoe doet.'
Nettie Bakker, Hoofdredacteur Verkeerskunde

‘Dit vakdebat brengt uiteenlopende, relevante partijen
bijeen om inhoudelijk te discussiëren over vraagstuk-
ken die nu actueel zijn. Verder kijken dan het eigen
vakgebied en de dialoog aangaan zal leiden tot
nieuwe inzichten. Ik verheug me op dit debat.’

Erna Jansen, Hoofdredacteur Verkeer in Beeld

 

 

Het vakdebat wordt gesponsord door
Kivi Niria

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.