Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief Editie week 7 / vrijdag 22 november 2019

Van de redactie

In deze extra nieuwsbrief van Verkeerskunde, alle bijdragen aan het dossier de Verkeerskundige uit Verkeerskunde 6/2016 onder leiding van gasthoofdredacteur Bas Govers, adviseur en strateeg bij Goudappel Coffeng.

 

"De inrichting van ons mobiliteitssysteem creëert condities voor tal van andere disciplines", zegt hij.


Guus Puylaert, webredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Bas Govers

"We gaan in op de manier waarop we onze rol inhoudelijk kunnen vervullen, maar ook wat het van ons zelf eist aan competenties.

Ik hoop dat het inspireert en dat we ons steeds meer mogen beseffen wat een prachtig en veelzijdig vak we toch hebben als verkeerskundigen."

 

Lees hier het hele voorwoord van Bas Govers, adviseur bij Goudappel Coffeng.

 

 

 

Marieke Zijp: Nieuwe vaardigheden en competenties

Marieke Zijp, afdelingshoofd Realisatie Mobiliteit, gemeente Utrecht: "Het traditionele denken is niet meer van deze tijd. Nieuwe vaardigheden en competenties, zoals persoonlijk leiderschap, moeten zeker een plek krijgen in de verkeerskundige opleidingen".

 

Lees de hele bijdrage van Marieke Zijp, van gemeente Utrecht.

 

Christiaan Kwantes: Mobiliteit vitaliseert de stad

Christiaan Kwantes, verkeersplanoloog bij Goudappel Coffeng: "Verkeerskunde werd in de jaren 60 een zelfstandige discipline, veroorzaakt door de groeiende automobiliteit. Nu buigt het weer terug naar integrale stadsplanning".

 

Lees de hele bijdrage van Christiaan Kwantes van Goudappel Coffeng.

 

Tjerk van Impelen: Naar gezonde verstedelijking

De Utrechtse stationsomgeving, een gebied zo groot als 126 voetbalvelden, wordt doorkliefd door de brede spoorbundel van Utrecht CS, die de stad verdeelt in een ‘Centrumzijde’ en ‘Jaarbeurszijde’.


Lees de hele bijdrage van Tjerk van Impelen, voorlichter Stationsgebied Utrecht

 

Marijn Kik: Een bredere opgave dan mobiliteit

In Utrecht wordt iets anders gevraagd van beleidsambtenaren dan voorheen. "We moeten samen met de mensen in de wijk vorm geven aan mobiliteit en veel meer de gebruiker centraal stellen."

Lees de hele bijdrage van Marijn Kik van Gemeente Utrecht.

 

Lot van Hooijdonk: Integraliteit

"Kern van de verandering in verkeer en mobiliteit is dat alles breder wordt: de vraagstukken, de oplossingen en ook het proces. Waar ik als bestuurder behoefte aan heb, is aan een, weliswaar onderbouwd, verhaal waarmee ik de boer op kan."


Lees de hele bijdrage van Lot van Hooijdonk, wethouder verkeer en vervoer bij gemeente Utrecht.

 

Peter Koolhaas: Knijpen in plaats van knippen

"Een behoorlijke uitdaging voor ons was het oplossen van een van de grote Utrechtse luchtkwaliteitsknelpunten uit 2009: de Weerdsingel. In 2015 wilde de gemeente dit knelpunt opgelost hebben met het project ‘Knijp Monicabrug’."

Lees de hele bijdrage van Peter Koolhaas, verkeerskundig adviseur bij gemeente Utrecht.

 

Ferry Wahls: Je wordt een netwerkmanager

"Tegenwoordig draagt verkeersmanagement bij aan 'ruimtelijke kwaliteit’ in plaats van - uitsluitend - aan ‘doorstroming’. Dit vergt een andere aanpak: integraal werken en lokaal, operationeel sturen met een strategische blik gericht op het regionale en stadsnetwerk."

 

Lees de hele bijdrage van Ferry Wahls, beleidsmedewerker mobiliteit bij gemeente Maastricht.

 

Tamara Vijverberg: ANWB-leden denken mee

"ANWB-leden uit het ‘Denk-mee-met-de-ANWB-panel’ zijn in gesprek gegaan over inspraak in nieuwe gemeentelijke en provinciale mobiliteitsplannen. Zij vinden inspraak op mobiliteitsbeleid belangrijk en verwachten dat er vooral op gemeentelijk niveau winst te behalen is."

Lees de hele bijdrage van Tamara Vijverberg, Blauw Research, namens 'Denk mee met de ANWB.nl'.

 

Martin Guit: Andere mensen betrekken

"Mobiliteit is een middel dat bijdraagt aan gezondheid van mensen en aan de economische kracht van een stad. Als ouderen niet kunnen fietsen is dat slecht voor hun gezondheid en als jonge mensen onvoldoende toegang hebben tot activiteiten en tot banen, dan is dat slecht voor de sociaal-economische ontwikkeling van henzelf en van de stad."

Lees de hele bijdrage van Martin Guit, mobiliteitsstrateeg voor gemeente Rotterdam.

 

Wim Korf: Naar reizigerskundigen

"Ik zie een kanteling in de rol van de overheid en van verkeerskundigen als het gaat om verkeer en mobiliteit. Verkeerskunde zal minder als een soort geheimzinnige wetenschap domineren in een stedelijk ontwerp en veel meer onderdeel gaan vormen van een integrale aanpak."

Lees de hele bijdrage van Wim Korf, programmamanager Spoorzone Zwolle.

 

Jaap van Kooten: Nieuwsgierigheid

"GNV, gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement kan worden ingezet om de doorstroming te bevorderen, maar kan ook leefbaarheidsknelpunten verminderen of specifieke doelgroepen faciliteren. Dit kan er overigens toe leiden dat je in de praktijk te maken krijgen met tegenstrijdige doelstellingen en uitgangspunten."

Lees de hele bijdrage van Jaap van Kooten, directeur Arane Adviseurs.

 

Paul Achterberg: verkeerskundige frontspeler

"Verkeer is structuurbepalend in steden. Vroeger werd verkeer sectoraal bekeken, met een focus op veiligheid en op de auto. Ik zie nu een omwenteling van sectoraal, naar integraal denken over verkeer."

 

Lees de hele bijdrage van Paul Achterberg, directeur atelier Quadrat.

 

White papers

Whitepapers

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions

 

30 maart

 

Tot 23 april

 

20-21 september

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én  meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.