Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief Editie week 49 / maandag 11 november 2019

Van de redactie

In deze extra nieuwsbrief van Verkeerskunde, alle bijdragen aan het dossier Mobiliteitsplannen in Verkeerskunde 5/2016 onder leiding van gasthoofdredacteur Pieter Arends, adviseur Twynstra Gudde.

 

Pieter Arends: 'We zijn  zo gewend om vanuit het heden te denken. Maar nu de wereld van mobiliteit er zo anders uit gaan zien, kan dat niet meer' 


 Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Pieter Arends

'De toekomst van mobiliteit is onzeker. We weten niet wat er op ons afkomt of wanneer. Dat roept om flexibiliteit bij de uitvoering van beleid. Adaptief is dan het sleutelwoord. Meerdere geïnterviewden beamen dat en de eerste overheden geven er invulling aan.'

 

 

 

Lees het hele voorwoord van Pieter Arends adviseur Twynstra Gudde

 

Emiel Reiding

‘Trends die impact kunnen hebben op de mobiliteit, zijn momenteel dermate disruptief dat ze niet meer rekenkundig te extrapoleren zijn. We gaan daarom van vastomlijnde beleidsplannen naar adaptieve programma’s op basis van een integrale omgevingsvisie. Dit vraagt om meer en betere samenwerking met decentrale overheden.’

Lees de hele bijdrage van Emiel Reiding, hoofd Strategie DG Bereikbaarheid, ministerie IenM

 

Jos Kalfsbeek

‘Het is best ingewikkeld om beleid te maken voor een onzekere toekomst nu de wereld van mobiliteit en infrastructuur zo snel verandert. Backcasting geeft vaak al een stukje rust. Hiermee kunnen onze klanten uitvinden wat ze moeten doen om in te spelen op de ontwikkelingen van de toekomst.’

Lees de hele bijdrage van Jos Kalfsbeek, senior adviseur Twynstra Gudde

 

Alex Oosterveen

'Wij hebben voor het eerst gekozen om een nieuwe visie op fietsveiligheid vanuit de toekomst terug te redeneren. Kijk je vanuit dit beeld terug, dan zie je scherper wat je tijdig zou kunnen doen.'

Lees de hele bijdrage van Alex Oosterveen, ROV Oost Nederland

 

Wim Kant

' In 2040 heeft Zeeland een onderscheidende positie binnen het verstedelijkte netwerk van West-Europa, gekenmerkt door een excellente kwaliteit van leven, gebaseerd op Zeeuwse waarden. De burgers zijn zelfredzaam en ondernemend en er wordt veel geregeld door coöperaties.'

Lees de hele bijdrage van Wim Kant, senior beleidsmedewerker bij de provincie Zeeland

 

André Schaminée

' In een onvoorspelbare wereld loop je soms vast met de gebruikelijke manier van kijken. Social designers komen met verrassende en innovatieve oplossingen, omdat ze vertrekken vanuit het dagelijks leven van mensen.'

Lees de hele bijdrage van André Schaminée, mede-oprichter van IsOok.nl

 

Tabo Goudswaard

'De modus van efficiëntie en doelgerichtheid moet worden losgelaten. Daarmee wordt het denken buiten de kaders van het systeem mogelijk gemaakt.'

Lees de hele bijdrage van Tabo Goudswaard, social designer Studio Goudswaard

 

Chris Engelsman

‘Vroeger verdeelde je investeringen volgens een meerjarenplan, nu adaptief met mogelijke bijstellingen en prioriteringen per jaar. Daar was geen draaiboek voor.'

 

 

Lees de hele bijdrage van Chris Engelsman, coördinator Investeringsagenda Weg Stadsregio Amsterdam

 

ANWB-Leden: 'Denkmeemetjegemeente.nl'

'ANWB-leden uit het ‘Denk-mee-met-de-ANWB-panel’ zijn in gesprek gegaan over inspraak in nieuwe gemeentelijke en provinciale mobiliteitsplannen. Zij vinden inspraak op mobiliteitsbeleid belangrijk en verwachten dat er vooral op gemeentelijk niveau winst te behalen is.'

Lees de hele bijdrage van Tamara Vijverberg, Blauw Research, namens 'Denk mee met de ANWB.nl'

 

Ron Bos

'Adaptief beleid lijkt het nieuwe uitgangspunt voor mobiliteitsbeleid. Belangrijk daarbij is om twee vragen te stellen: doen we het goed en doen we de goede dingen?'

Lees de hele bijdrage van Ron Bos, trendwatcher en verkeersplanoloog bij de gemeente 's-Hertogenbosch

 

Annelies de Ridder

'We zijn aan het warmdraaien voor nieuw, adaptief beleid. Door goede vragen te stellen begrijp je al snel iets van de noodzaak van adaptiviteit.'

Lees de hele bijdrage van Annelies de Ridder, verkeersplanoloog ’s-Hertogenbosch

 

Teije Gorris

'Met Sustainable Urban Mobility Plan is duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. De vraag is hoe deze methodiek zich verhoudt tot de manier waarop we in Nederland doorgaans stedelijke mobiliteit ontwikkelen.'

Lees de hele bijdrage van Teije Gorris, adviseur mobiliteitsmanagement bij DTV Consultants

 

Gertjan Hanckmann

' Mobiliteit zie je stiekem in verschillende beleidsterreinen terug. Alles wat we in het dagelijks leven doen, begint bij mobiliteit.'

  

Lees de hele bijdrage van Gertjan Hanckmann, hoofd vakgroep mobiliteit, Kragten

 

White papers

Whitepapers

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions

 

16 februari

 

20-21 september

 

8 december

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én  meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.