Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief Editie week 36 / maandag 11 november 2019

Van de redactie

In deze extra nieuwsbrief van Verkeerskunde, alle bijdragen aan het dossier Vervanging Infrastructuur in Verkeerskunde 4/2016 onder leiding van gasthoofdredacteur Marcel Hertogh, hoogleraar Infrastructuur, TU Delft. En een aantal aanvullende relevante artikelen.

 

Marcel Hertogh: 'De rijkdom en de diepgang van de verschillende gezichtspunten hebben me verrast'


 Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Marcel Hertogh

'De vervangingsopgave kan bedreigend zijn en is geen gemakkelijke opgave. Maar de -letterlijk- vele gezichten in dit dossier laten zien dat de opgave ook kansen schept' 

 

 

Lees het hele voorwoord van Marcel Hertogh, hoogleraar Infrastructuur, TU Delft

 

Lindy Molenkamp

'Geriaters voor kunstwerken gezocht. In het buitenland zijn al constructies finaal bezweken. Ik denk aan een soort Deltaprogramma om kennis expliciet te maken'

 

 

 

Lees de hele bijdrage van Lindy Molenkamp, hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel

 

Majorie Jans, De Bouwcampus

'Vervanging kan ook geld opleveren', maar als we nu niet slim voorsorteren, gaan we één op één vervangen en zitten we er weer lange tijd aan vast. Dus, in de pre-competitieve sfeer met meerdere disciplines naar een groter netwerk kijken.'

 

 

 

 

Lees de hele bijdrage van Majorie Jans, manager van De Bouwcampus

 

ANWB-leden over de infra van de toekomst

'Met ANWB-leden uit het 'Denk-mee-met-de-ANWB-panel' zijn we in gesprek gegaan over de hoe de infrastructuur over 30 jaar georganiseerd zou moeten worden, rekening houdend met toekomstige veranderingen op het gebied van mobiliteit'

 

Lees de hele bijdrage van Anke Bergmans, Blauw Research

 

Han Roebers

'We willen niet dat een netwerk vastloopt. We hebben alle assets (6200 objecten) geordend en in kaart gebracht. Nu zijn de issues vooral inspecties en monitoring van het moment waarop je moet vervangen' 

 

Lees de hele bijdrage van Han Roebers, Rijkswaterstaat en Infra Quest

 

Manon Jutte

Waterwerken, de energiedragers van de toekomst?

We kijken naar mogelijke opwek- en opslagmogelijkheden als zon, wind, zoet/zout, stromingsenergie, opslag in water, biomassa/warmte, koelte uit waterdiepte en nog veel meer ' 

 

Lees de hele bijdrage van Manon Jutte, Strateeg energietransitie bij Alliander

 

Hans Ramler

'Een civiel ingenieur denkt van nature aan nieuwe bouwopgaven, aan beeldbepalende infrastructuur waar op verjaardagen met trots naar wordt verwezen. Met beheer en onderhoud kun je jezelf moeilijker verbinden. Toch zijn er ontwikkelingen die de civiel ingenieur in de gaten moet houden'

 

Lees de hele bijdrage van Hans Ramler, directeur BAM Infraconsult bv

 

Mascha van Vuuren

'Vervangingsopgave moet innovatieopgave worden. Wij zijn dé ideale proeftuin voor een nieuw exportproduct: innovatief vernieuwen'

 

 

 

 

Lees de hele bijdrage van Mascha van Vuuren, algemeen directeur van ENGIE infra & mobility

 

Maarten van Biezen

'Toekomstige mobiliteit moet het focuspunt zijn. Daarnaast zou omdraaien het uitgangspunt moeten zijn bij vervanging infrastructuur. Denk aan: hoe kan een weg energie opleveren, in plaats van energie kosten?' 

 

Lees de hele bijdrage van Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur en Milieu

 

Rients Dijkstra

'Een 50 meter brede snelweg kan zo maar een zone van 1000 meter negatieve impact hebben op de omliggende stedelijke omgeving. Ons voorstel is om deze problematiek pro-actief aan te pakken'

 

Lees de hele bijdrage van Rients Dijkstra, architect Maxwan en tot 15 augustus 2016 Rijksadviseur voor Infra en Stad

 

Alfons van Marrewijk

'De grote uitdaging van complexe projecten ligt niet in de techniek, maar in het gedrag van mensen'

 

 

Lees de hele bijdrage van Alfons van Marrewijk, hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU

 

Jan Rienout Deketh

'Verzilver kansen bij vervanging. De waarde en opbrengsten van extra functies kunnen de haalbaarheid van vervangingsprojecten significant vergroten'

 

 

Lees de hele bijdrage van Jan Reinout Deketh, leading professional bij Royal HaskoningDHV

 

Paula Verhoeven

'Het slechtste scenario is: geen meerwaarde kunnen creëren. Bij vervanging kijken we ook naar de huidige functie in relatie tot ons mobiliteitsbeleid: meer groen, meer OV, meer fietsers en schoner vervoer. Voldoet de functie van die weg daar niet aan? Dan richten we de infrastructuur ook functioneel anders in' 

 

 

Lees de hele bijdrage van Paula Verhoeven, algemeen directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

 

4 extra artikelen over vervanging infrastructuur

 

 

 

 

15 september

 

13 oktober

 

3 november

 

8 november

 

24 november

 

23 november

 

8 december

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én  meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

White papers

DTV Consultants

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.