Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief Editie week 25 / woensdag 13 november 2019

Van de redactie

Er zijn volop transities en ontwikkelingen gaande op meerdere terreinen die het 'verkeer in de stad' bepalen. Dat schrijft Robin van Haasteren, directeur New Business & Marketing bij Vialis.

 

Van Haasteren is gasthoofdredacteur van dit dossier Verkeer in de Stad, dat verscheen in Verkeerskunde 3/2017. In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - Hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Robin van Haasteren

Robin van Haasteren signaleert dat steeds meer domeinen met elkaar verweven raken en alles 'connected' wordt en daardoor data genereert. In de tussentijd legt de overheid veel publieke taken neer bij marktpartijen. Dat vraagt om dienstverleners, die bereid zijn deze publieke taken op zich te nemen.

 

Van Haasteren voelt zich zo'n dienstverlener. Hij kan niet wachten, schrijft hij in zijn voorwoord.

 

Lees hier het voorwoord van Robin van Haasteren, directeur New Business & Marketing bij Vialis.

 

 

 

Harry Timmermans, TU Eindhoven

Volgens Harry Timmermans hoeven we op korte termijn geen baanbrekende effecten van smart-mobility-oplossingen te verwachten. De hoogleraar Urban Planning vindt dat we er wel op moeten blijven inzetten, maar 'de voorlopers trekken niet vanzelfsprekend de massa over de streep'.

 

 

Lees de hele bijdrage van Harry Timmermans: 'Verwachtingen temperen'.

 

Walther Ploos van Amstel, HvA en VU

De (openbare) ruimte in stadscentra moet anders worden benut, stelt Ploos van Amstel, om het toenemende aantal mensen en voertuigen hierin kwijt te kunnen. Volgens hem is het daarom belangrijk om mensen aan het wandelen te krijgen. Maar die keuze voor de voetganger heeft ook consequenties.

 

Lees de hele bijdrage van lector City Logistics Walther Ploos van Amstel: 'Mensen aan het wandelen krijgen'.

 

Jan Willem Immerzeel, MRDH

Jan Willem Immerzeel, directeur Verkeer bij MRDH, vertelt dat er in de metropoolregio wordt gewerkt aan een regionale routekaart voor een transitie naar regionaal verkeersmanagement. Dat moet actuele vragen en dilemma's helpen beantwoorden wat betreft onder meer de infrastructuur en conflicten tussen auto en fiets.


Lees hier de bijdrage van Jan Willem Immerzeel: 'Van inframaatregelen naar 'talking traffic''.

 

Richard Hoving, Amsterdam Economic Board

Richard Hoving is Business Connector Mobiliteit bij de AEB. In Metropoolregio Amsterdam is volgens Hoving al veel kennis en kunde op het gebied van mobiliteit, maar partijen weten elkaar nog lang niet altijd te vinden. Hoving zoekt deze mobiliteitsinitiatieven op en verbindt ze met elkaar. Amsterdam wil onder meer op deze manier emissievrij vervoer in de metropoolregio realiseren in 2025.

 

Lees de bijdrage van Richard Hoving: 'We verbinden en versnellen'.

 

Kees van der Neut, gemeente Enschede

Enschede loopt sinds de jaren '50 al voorop met het testen en invoeren van nieuwe verkeersregelinnovaties en -toepassingen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe fase in de gemeentelijke VRI-geschiedenis: verkeerskundige Kees van der Neut test een aanbestede 'doorstromingsdienst', die op een netwerk van acht iVRI's in Enschede-West wordt geleverd.


Lees de hele bijdrage van Kees van der Neut: 'We kochten VRI's, maar willen doorstroming'

 

Rick Metternich, gemeente Hengelo

Een aantal van de VRI's van gemeente Hengelo draait mee in de Twentse verkeerscentrale, waarin VRI's uit gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo gekoppeld zijn. Verkeerskundige Rick Metternich verwacht dat de gemeente Hengelo eind 2017 de eerste VRI als iVRI in kan zetten. Op den duur moeten de iVRI's de DRIPs gaan vervangen.

Lees de bijdrage van Rick Metternich: 'DRIPs gaan verdwijnen dankzij iVRI's'.

 

Rob Hulleman, gemeente Almelo

De Twentse verkeerscentrale wordt stapsgewijs ingezet voor regionaal verkeersmanagement. Om de mogelijkheden beter te benutten, gaat het om een open samenwerking, stelt Hulleman.

 

'Anderzijds zullen we de verkeersregelingen ook lokaal meer gaan coördineren', zegt hij.

 

Lees de bijdrage van Rob Hulleman: 'Talking Traffic: kwaliteitsslag'.

 

Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog

De structuur van de stad moet worden aangepakt, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. 'Er is op veel plekken een volkomen onlogische verdeling van verkeersstromen in de ruimte', zegt hij. De auto hoort niet meer thuis in de binnenstad en er moet meer ruimte worden gemaakt voor de voetganger en de fietser. 'Haal de stadspoorten daarvoor terug', zegt hij.

 

Lees de bijdrage van Gerard Tertoolen 'De 'stadspoorten' terug'.

 

Vera Hulsebosch, Blauw Research

Vera Hulsebosch van Blauw Research ging in gesprek met ANWB-leden uit het panel ‘Denk mee met de ANWB’ over drukker wordende steden en de problemen die daaruit voortkomen.

 

Lees hier de bijdrage 'ANWB-leden over verkeer in de stad.'

 

Thema nieuwsbrieven

Eerder verschenen thema-nieuwsbrieven

April     2017: Retailverkeer
Maart   2017: Bewegwijzering #2
Maart   2017: Bewegwijzering #1
Feb      2017: De verkeerskundige
Jan      2017: Trends 2017 #2
Jan      2017: Trends 2017  #1
Okt      2016: Mobiliteitsplannen
Sept    2016: Vervanging Infra
Juni     2016: Recreatieverkeer

 

 

Whitepapers

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions

 

27 juni

 

4 juli

 

Tot 31 juli Call for papers NVC

 

20-21 september

 

12 oktober

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.