Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief Extra: Verkeerskunde Trends 2017, Extra: Verkeerskunde Trends 2017, deel 1 / dinsdag 17 september 2019

Van de redactie

In deze extra nieuwsbrief van Verkeerskunde leest u de eerste 12 bijdragen van het Trendboekje Trends 2017 met verschillende visies op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer.

 

Volgende week sturen we u een extra nieuwsbrief met de overige 12 interviews.

 


 Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Brenda Vervoorn, IenM / Slimme en Gezonde Stad

‘Onze verstedelijkingsopgave is, met veel onzekerheden, geraamd op een miljoen extra woningen tot 2040’, zegt Brenda Vervoorn, werkzaam bij het Programma Slimme en Gezonde Stad, SGS.

 

 

Lees de visie 'Gezondheid als startpunt voor slimme steden' van Brenda Vervoorn.

 

Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslan

Sietske Poepjes, de Friese gedeputeerde voor infrastructuur en mobiliteit, heeft afgelopen jaar heel wat openingshandelingen verricht en er staan voor komend jaar nog meer op de agenda. Maar hoe kijkt zij aan tegen trends in mobiliteit.

 

Het artikel met Sietske Poepjes is hier te vinden.

 

Ron Bos, gemeente 's Hertogenbosch

"De afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat de ICT op grote snelheid in allerlei facetten van ons dagelijks leven binnendringt. Dat wordt vaak aangeduid als digitale disruptie. Een jaar geleden schreef ik hier ook over onder de titel ‘Digitale platforms veroorzaken disruptie in verkeers- en vervoerland’. Is er sindsdien iets veranderd? En of!"

 

Lees hier de bijdrage van Ron Bos van gemeente Den Bosch.

 

Marije in den Mauer, XTNT

Slimme reisinformatieproducten kunnen een uitkomst zijn bij toenemende verkeersdrukte of verkeershinder door grootscheepse renovaties. Maar van tevoren is vaak nog niet helder hoe zulke Smart Mobility-oplossingen er precies uit moeten zien.


Marije in der Maur van XTNT maakt voor deze en andere mobiliteitsprojecten gebruik van de scrummethode. Lees hier haar bijdrage.

 

Robin van Haasteren, Vialis

Op de beurs Verkeer Mobiliteit & Parkeren presenteerde Vialis eind november haar nieuwe koers. Vialis ‘maakt infrastructuur intelligent’ en wil zo – ‘met slimme oplossingen en technologie - Nederland vooruit brengen’. Speerpunten daarbij zijn veiligheid, duurzaamheid en doorstroming.

 

Robin van Haasteren vertelt over de speerpunten van die koers.

 

Jacques Goddijn, HR Groep

‘We gaan als bedrijven meer samenwerken in ketens. De concurrentie blijft wel bestaan, maar de afzonderlijke bedrijven gaan zich meer op hun core competenties richten’, voorziet Jacques Goddijn, directeur en eigenaar van HR Groep.

 

Het artikel is hier te lezen.

 

Ivo Beerens, Royal HaskoningDHV

"Over ons toekomstbeeld dat getekend en gekleurd wordt door trends als verstedelijking, krimp, vergrijzing, ICT en de zelfrijdende auto, is iedereen het in grote lijnen wel eens", zegt Ivo Beerens, adviseur mobiliteit voor Royal HaskoningDHV Nijmegen en trekker van de interne club trendwatchers.

 

Lees hier de bijdrage van Ivo Beerens.

 

Chris van der Meide, 3M

Chris van der Meide is marketingverantwoordelijke voor alle verkeersveiligheidsoplossingen die 3M biedt. "Innovatie en wetenschappelijke oplossingen zitten in ons DNA," aldus Van der Meide.

 

Welke trends ziet hij op het gebied van mobiliteit en wat kunnen wij volgend jaar van 3M verwachten?

De bijdrage van Chris van der Meide is hier te lezen.

 

Steven Logghe, Be-Mobile

Het recent gelanceerde ‘Partnership Talking Traffic’ staat symbool voor de verdergaande samenwerking tussen overheid en markt. Ook is het een mijlpaal in de ontwikkeling van connected en coöperatieve systemen. De I-VRI, de intelligente VRI, wordt de nieuwe datamijn in 2017.

 

Aan het woord is Steven Logghe, Chief Traffic bij Be-Mobile en lid van de C-ITS tactische board die zes landelijke C-ITS-tafels overkoepelt. Hier leest u het artikel.

 

Thijs Muizelaar, Connecting Mobility

Opschaling lijkt het trendwoord als het gaat om Smart Mobility.

 

Smart Mobility? Er bestaan inderdaad veel definities en veel beelden van Smart Mobility.

 

Een interview met Thijs Muizelaar, senior adviseur verkeersmanagement en stedelijk gebied bij Connecting Mobility over hypes en realistische verwachtingen.

 

Het interview leest u hier.

 

Rob Althuisius, Sweco

"De wereld om ons heen wordt snel complexer. Verdiepen en verbinden is het devies om de grote opgaven voor de toekomst op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid adequaat op te lossen."

Rob Althuisius, hoofd Mobiliteit bij Sweco, ziet een toekomst voor zowel topexperts als verbinders om de ambities op het gebied van Smart Mobility vorm te geven.

 

De bijdrage van Rob Althuisius is hier te lezen.

 

Ed Graumans, met Graumans

"In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden", vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te genereren zouden overheden leefbaarheid, milieu, duurzaamheid, economische ontwikkeling en gezondheid als vertrekpunt moeten nemen voor hun mobiliteitsplannen.

 

Het hele artikel met Ed Graumans is hier te vinden.

 

White papers

Whitepapers

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions

 

8 februari

 

16 februari

 

30 maart

 

Tot 18 mei

 

20-21 september

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én  meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.