Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief Extra: Verkeerskunde Trends 2017, deel 2 / maandag 16 september 2019

Van de redactie

In deze extra nieuwsbrief van Verkeerskunde leest u de tweede reeks van 11 bijdragen van het Trendboekje Trends 2017 met verschillende visies op het gebied van de toekomst van verkeer, mobiliteit en vervoer.

 

Ik hoop dat u er veel nieuwe kennis en kunde mee kunt opdoen.

 


 Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Frank Kolderie, Struyk Verwo Infra

‘Stiller, schoner en leefbaarder zijn eeuwig durende trends omdat ze per definitie tot nieuwe waarde voor de maatschappij leiden, aldus Frank Kolderie, productmanager bij Struyk Verwo Infra.

 

Lees het artikel van Frank Kolderie hier terug.

 

Robin Huizenga, PTV Group

De PTV Group ontwikkelt en distribueert software voor de logistieke- en verkeerskundige markt. De laatste categorie producten richt zich vooral op verkeers- en vervoersplanning en -prognoses, verkeerssimulaties en real time verkeersmanagement

 

Het artikel met Robin Huizenga is hier te vinden.

 

Marcus Popkema, Hogeschool Windesheim

Marcus Popkema staat met beide benen stevig in het vakgebied. Goed gevoed met kennis uit verschillende ‘nevenfuncties’ en actueel onderzoekswerk, leidt hij jonge verkeerskundigen op voor een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Kennis van trends is dan een eerste vereiste. 

 

Lees hier de visie van Marcus Popkema op ICT, verstedelijking en emancipatie.

 

Job van Roekel, Easypath

Comfort, veiligheid en communicatie, zijn de trends in het fietsverkeer, zegt Job van Roekel, directeur Easypath. Daarnaast is er een trend naar een fijne ‘fietsbeleving’ én naar duurzame fietspaden.

 

Job van Roekel vertelt er meer over in deze bijdrage.

 

Paul Dinnissen, Sigmax

De stijgende vraag naar effectieve handhavingsoplossingen gaat hand in hand met de opkomst van camera- en sensortechnologie. Paul Dinnissen, Business Unit Manager bij Sigmax Law Enforcement, constateert deze trend bij gemeenten zowel in Nederland als in het buitenland.

 

Paul Dinnissen legt zijn constatering uit in dit artikel.

 

Rob Huibers, Andes

In de jaren negentig produceerde Andes op basis van een gevectoriseerde database stratenboeken voor in de auto. Anno 2016 is de geografische database van Andes een belangrijk onderdeel geworden van de softwarediensten voor bedrijven en overheden.

 

Salesmanager Rob Huibers legt uit hoe zijn bedrijf een bijdrage levert aan de 'Smart City'-gedachte.

 

Erik Vink, Awareness

Een duurzaam mobiele toekomst heeft meer nodig dan techniek en geld alleen. Eric Vink, senioradviseur participatie bij Awareness, stelt dat de menselijke factor minstens zo bepalend is. ‘Het oplossen van mobiliteitsvraagstukken kan niet zonder de mensen te betrekken om wie het gaat. Dat geldt net zo hard voor visionaire toekomstplannen als voor de praktische problemen van nu.’

 

Lees hier het hele interview.

 

Roelof-Jan Pierik, BonoTraffics

Geen nieuwe trend, maar een opleving van aandacht voor verkeersveiligheid, signaleert Roelof-Jan Pierik, directeur BonoTraffics. Een opleving die Pierik niet alleen met persoonlijke interesse, maar ook met een steeds verfijnder instrumentarium ondersteunt. En dat laatste is weer te danken aan verdergaande ontwikkelingen op het gebied van data en 3D.

 

Wat Pierik verder signaleert, leest u in dit interview.

 

Pepijn van Wijmen en Mark van Kerkhof, APPM

In de toekomstvisie die directeur Pepijn van Wijmen en managing consultant Mark van Kerkhof namens APPM schetsen, vallen twee termen op: leiderschap en gezamenlijke onzekerheid. Naast technologische- en vakinhoudelijke transities zijn dit in hun ogen de belangrijkste aandachtspunten op weg naar een effectief en mobiliteitsbeleid op de lange termijn.

 

De hele toekomstvisie leest u hier.

 

Pieter Arends en Jos Kalfsbeek, Twynstra Gudde

Pieter Arends en Jos Kalfsbeek zijn adviseurs mobiliteit bij de adviesgroep Mobiliteit en Infrastructuur van Twynstra Gudde. Met ongeveer vijftig collega’s werken zij dagelijks in de wereld van mobiliteit, die zij benaderen op het raakvlak van inhoud en organisatie vanuit invalshoeken als PPS, risicomanagement, strategisch omgevingsmanagement en beleidsplanning.

 

Het interview leest u hier.

 

Laurens Lapré, CGI

Datastromen exploderen. We weten steeds meer van elkaar. De kunst is om al die data op een goede manier te vertalen naar slim beleid en duurzame en (kosten)effectieve oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Een van de domeinen waar CGI een steeds belangrijkere rol vervult.

 

Lees hier de bijdrage van Laurens Lapré.

 

Ed Graumans, Met Graumans

"In de file staan moet een eigen keuze van de reiziger worden", vindt adviseur Ed Graumans. Daarom zijn er alternatieven nodig, vooral voor het regionale verkeer. Om die te genereren zouden overheden leefbaarheid, milieu, duurzaamheid, economische ontwikkeling en gezondheid als vertrekpunt moeten nemen voor hun mobiliteitsplannen.

 

Het gesprek met Ed Graumans is hier te vinden.

 

White papers

Whitepapers

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions

 

16 februari

 

30 maart

 

Tot 18 mei

 

20-21 september

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én  meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.