Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief extra editie week 47 / maandag 9 december 2019

Van de redactie

In Verkeerskunde 04/2019 verscheen het dossier De verkeerskundige, onder leiding van gasthoofdredacteur Marcus Popkema, docent/onderzoeker Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim Zwolle.

 

 

In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Passie voor wegontwerp

Verkeerskundigen maken gebruik van vier verschillende vormen van expertise om het mobiliteitssysteem te verbeteren: verkeerstechniek, ruimtelijke- of planningsexpertise, gedrag en ICT. Het gasthoofdredacteurschap vormt een mooie aanleiding om de stand van zaken in de onderliggende expertisevelden te bevragen. Aan de hand hiervan ontstaat tevens een goede indruk van het verkeersvak anno 2019.

 

 

Lees hier het voorwoord van Marcus Popkema.

 

Laat eerlijk zien welke dilemma’s er zijn

Op de vraag wat de belangrijkste opgave is waarvoor (verkeers)planning oplossingen moet aandragen, antwoordt Te Brömmelstroet resoluut: “Een rechtvaardigere mobiliteitstoekomst, waar niet groei van bereikbaarheid, maar een betere verdeling het doel is. Waarin niet reistijdwinst, maar de vergevingsgezindheid van het systeem voor de feilbare mens centraal staat.” Een gesprek over vaardigheden en competenties 

 

 

Lees hier de bijdrage van Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures , Universiteit van Amsterdam.

 

Ingenieurs die weten wat er leeft

“Keuzevrijheid en nabijheid zijn actuele maatschappelijke wensen waar mobiliteit een belangrijke rol in speelt. Keuzevrijheid om te wonen, werken en te bewegen. En nabijheid om die keuzevrijheid om de hoek te kunnen benutten."

 

 

Leer hier de bijdrage van Daan Zandbelt, Architect, stedenbouwkundige en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

 

Van verkeerstechnici naar T-shaped engineers

“Zolang er verkeer is, is verkeerstechniek noodzakelijk om al het verkeer en vervoer in goede banen te leiden”, zegt Alex van Loon, adviseur wegverkeer bij Rijkswaterstaat. Maar het wegverkeerssysteem wordt steeds complexer met nieuwe opgaven en uitdagingen. Dat vraagt om een ‘T-shaped engineer’, een ingenieur met brede algemene kennis van het verkeers- en vervoersysteem die is gespecialiseerd in de verkeerstechniek.

 

 

Lees hier de bijdrage van Alex van Loon, adviseur wegverkeer en benutten bij Rijkswaterstaat-WVL en VIO-bestuurslid Kennis.

 

'Waarom accepteren wij nog slachtoffers?'

“De financiële druk op investeringen en de maatschappelijk vraag naar synergie met andere thema’s vraagt om verkeerskundigen die creatief zijn en de waarom-vraag durven stellen. "

 

 

Lees hier de bijdrage van Henk Tromp.

 

Datakennis moet in je rugzakje zitten

Een van zijn professoren zei ooit: ‘Ons vakgebied is rijk aan assumpties, maar minder rijk aan data om die te valideren’. De vele data die nu al beschikbaar zijn en de nieuwe databronnen die nog komen, zouden het mogelijk kunnen maken om deze uitspraak om te draaien: een vakgebied dat rijk is aan data en onderbouwde voorspellingen kan doen ten behoeve van beleidsbeslissingen over verkeer en vervoer. “Dat vereist wel nieuwe skills van verkeerskundigen”, stelt hoogleraar Hans van Lint: “Je moet begrijpen welke informatie je uit data kunt halen”.  

 

 

Lees hier de bijdrage van Hans van Lint

 

Nu oplossingen verzinnen die de massa meekrijgen

“Ons fileprobleem en de mobiliteitstransitie, zijn belangrijke opgaven waar we met de combinatie ICT en gedrag oplossingen voor moeten aandragen. Kijken we naar het fileprobleem, dan weten we dat we slechts een klein percentage van de weggebruikers tijdens de spits hoeven te verleiden tot ander gedrag, om geen files meer te hebben. Tegelijkertijd zijn er voor de weggebruiker voldoende slimme tools om een zo filevrij mogelijke reis te plannen en organiseren. Waarom het dan toch niet lukt? Omdat we de juiste doelgroepen nog niet te weten te bereiken, laat staan ze ander gedrag te laten vertonen. De potentie is er wel. Ik ben ervan overtuigd dat er in de ochtendfiles bijvoorbeeld van elke tien auto’s grofweg drie zijn die daar op dat moment niet per se hoeven te zijn."

 

 

Leer hier de bijdrage van Jasper de Vries, adviseur smart mobility en minder hinder bij XTNT.
 

 

‘Denk niet dat gedrag een verzamelexpertise is'

Gedragsexpert Matthijs Dicke worstelt al een tijdje met de vraag voor welke opgaven ‘gedrag’ een oplossing biedt. Niet dat hij twijfelt aan de toegevoegde waarde van ‘gedrag’ in het verkeers- en vervoersysteem, maar hij ziet binnen het prille vakgebied twee takken van sport ontstaan: gedragsbeïnvloeding en cognitieve gedragskennis, human factors. Beide doen ertoe. Zaak is wel deze expertises te erkennen, te herkennen én juist in te zetten.

 

 

Lees hier de hele bijdrage van Matthijs Dicke, adviseur gedrag en mobiliteit bij Goudappel Coffeng.

 

ANWB-leden denken mee over de verkeerskundige

“Met ANWB-leden uit het panel van ‘Denk mee met de ANWB’ zijn we in gesprek gegaan welke aspecten volgens hen de meeste aandacht zouden moeten krijgen van verkeersexperts, welke vormen van mobiliteit meer ruimte toebedeeld moeten krijgen en of leden veranderingen verwachten in de toekomst met betrekking tot deze aspecten."

 

Lees hier de hele bijdrage van Laura Nugteren, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

 

Thema nieuwsbrieven

Juli 2019Wegontwerp
April 2019Fiets
Maart 2019Stadsdistrbutie
Dec 2018

MKBA

Okt 2018

Geluid

Juni 2018

Fiets

Maart 2018

Verkeersveiligheid

Jan 2018

EU-beleid

 

Whitepapers

&Morgen: Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling

&Morgen:  Zero Emissie Stadslogistiek

 

XTNT: Verkeersgedrag doorgronden: van ontwerp naar (gewenst) gebruik

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions'

 

Vakbeurs Mobiliteit

 

Parkeerbeheercongres

 

Seminar Passende Parkeernormen

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.