Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief extra editie week 43 / maandag 9 december 2019

Van de redactie

In Verkeerskunde 04/2018 verscheen het dossier Geluid, onder leiding van gasthoofdredacteur Erik Roelofsen, directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder.

 

In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Erik Roelofsen

"De rol van gasthoofdredacteur van Verkeerskunde – thema Geluid – heb ik met veel plezier aanvaard.  Want hoe we het ook duiden, geluid en verkeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al is het maar omdat bijna al het (weg)verkeer geluid maakt."


 

Lees hier het hele voorwoord van Erik Roelofsen, directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder

 

Fred Woudenberg, hoofd GGD Amsterdam

Verkeerslawaai veroorzaakt geen duidelijke slachtoffers, waardoor een gevoel van urgentie in beleid vaak ontbreekt. De aandacht beperkt zich tot de grenzen van het toelaatbare. 

Dat kan ook anders, zegt Fred Woudenberg, hoofd GGD Amsterdam. Werk integraal aan gezondheid en je komt vanzelf uit op meer lopen en fietsen en op aantrekkelijke woongebieden. 


Lees hier het artikel 'Geluidshinder is een sluipmoordenaar'

 

Ysbrand Wijnant, Universiteit Twente

"Testen in openbare ruimte is goud waar." Dat zegt Ysbrand Wijnant, docent akoestiek Universiteit Twente, technisch directeur 4Silence en technisch directeur Soundinsight. “Als samenleving hebben we enorm profijt van innovatieve ideeën op het gebied van geluidsreductie, want het wordt steeds moeilijker om nog een extra dB-tje erbij te sprokkelen door gangbare maatregelen nog verder te verbeteren."

 

Lees het artikel: 'Testen is goud waard'

 

Hans van Leeuwen, directeur DGMR

Een standaardspreuk is ‘meten is weten’. Voor geluid geldt vaker: door te meten kom je méér te weten. Dat is de ervaring van Hans van Leeuwen, directeur DGMR, Raadgevende ingenieurs en expert op het gebied van geluidsmodellen.

“Geluidsniveaus kunnen sterk variëren door bijkomende factoren, zoals wind of temperatuur. Bij hogere temperaturen bijvoorbeeld is de wegdekgeluidsopwekking minder.” Een gesprek met Hans van Leeuwen.

 

Lees hier het artikel 'Geluidsgevoeligheid verschilt per persoon en per uur'

 

Dirk Simon Beerda, Rijkswaterstaat

Dirk Simon Beerda is Senior business informatieanalist bij Rijkswaterstaat.


“Ik richt me op de vraagkant van verkeersmanagement en ben met name bezig om de informatiebehoeften van de gebruikers op te halen. Dit zijn onder andere de informatiebehoeften ten aanzien van geluid." 

 

Lees hier het artikel 'Nationaal Wegenbestand, ook voor geluid'

 

Wibo Soede, Bureau Sanering Verkeerslawaai

“In opdracht van het ministerie van IenW ondersteunen wij gemeenten bij het saneren van door hen aangedragen geluidsknelpunten. Dat doen wij met advies en het verstrekken van subsidies voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, stillere wegdekken en woningisolatie.

Sanering is in 1986 in de Wet Geluidhinder opgenomen. Alleen woningen die op dat moment al een hoge geluidsbelasting hadden, komen voor sanering in aanmerking. Voor nieuwe situaties gelden sinds die tijd wettelijke geluidsnormen."

 

Lees hier het artikel ‘Combineer geluidssanering met thermische isolatie'

 

Jan Hooghwerff, directeur M+P Adviseurs

Verkeersgeluid is op verschillende manieren te reduceren en de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil. Toch stuit de toepassing vaak nog op barrières. Een goede afstemming tussen beleidsambities en de beheer- en onderhoudsagenda kan geluidswerende maatregelen versnellen.

Daarnaast zou een gangbaar wegdeklabel verkeerslawaai structureel kunnen reduceren. Een gesprek met Jan Hooghwerff, directeur en senior adviseur van M+P - raadgevende adviseurs.

 

Lees het artikel 'Stilste asfalt ligt op de snelweg'

 

Karin Vissers, architect

Karin Vissers, architect en mede-eigenaar Vissers & Roelands Architecten & Ingenieurs.

“Als stedenbouwkundig architect vind ik steeds nieuwe mogelijkheden om bestaande en nieuwe gebouwen en woningen zodanig te ontwerpen dat ze ook geluidsvriendelijk zijn, dan wel dat ze als geluidsmaatregel dienen om verkeersgeluid in het achterliggende gebied te reduceren. 

 

Lees hier het artikel 'Geluidsvriendelijk ontwerpen'

 

Hannes van de Ven, BlauwResearch

"We hebben de ANWB-leden van het panel ‘Denk mee met de ANWB’ gevraagd in hoeverre zij zich bewust zijn van verkeersgeluid en of zij bekend zijn met manieren om dit te reduceren.

Over het algemeen zijn ANWB-leden niet bewust bezig met het verkeersgeluid wat zij zelf produceren, ondanks hun kennis over de manieren om geluid(soverlast) te verminderen."

Lees hier het artikel 'ANWB-leden: Verkeersveiligheid belangrijker dan verkeersgeluid'

 

Sabine Janssen, wetenschappelijk medewerker

Geluidshinder leidt meestal niet direct tot sterfte, maar mensen leveren er gezonde levensjaren door in. Ook leidt continu verkeersgeluid tot ernstiger hinder dan incidentele piekbelastingen.

Gaandeweg wordt meer duidelijk over de effecten van geluid en geluidsmaatregelen op mensen. Sabine Janssen doet verslag.

Zij richt zich als senior wetenschappelijk medewerker bij het RIVM vooral op geluid. Eerder werkte zij voor TNO, ook op het thema geluid.

 

Lees hier het artikel 'Continu verkeerslawaai is schadelijker dan incidentele geluidspieken'

 

Mirjam Weber, beleidsadviseur gemeente Utrecht

Soundscape geeft een beeld van hinder- en rustgebieden in de stad. Mirjam Weber, senior beleidsadviseur ‘gezond stedelijk leven’ van de gemeente Utrecht, vertelt erover.


"Soundscape gaat niet om het exact meten van geluid, maar veel meer om het begrijpen van de geluidsbeleving door mensen, om het totale klanklandschap en, als remedie tegen geluidshinder, om het bieden van voldoende balans tussen gewenst en ongewenst geluid."

 

Lees hier het artikel 'Onze oren zijn geen decibelmeters'

 

Thema nieuwsbrieven

Juni 2018

Fiets

Maart 2018

Verkeersveiligheid

Jan 2018

EU-beleid

Nov 2017

Toegankelijkheid

Sept 2017

Fiets

Juni 2017

Verkeer in de Stad

April 2017

Retailverkeer

 

Nationaal verkeerskundecongres

 

Vakbeurs Mobiliteit

 

Whitepapers

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions'

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Programma Nationaal Fietscongres

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven opent het Nationaal Fietscongres op 21 juni. Zij heeft net aangekondigd 200.000 extra forenzen tot fietsen te willen stimuleren.

 

En verder o.a. keynotes van prof. dr. Ap Dijksterhuis en journalist en voormalig beroepswielrenner Thijs Zonneveld.

 

Het volledige programma vindt u hier.

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.