Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief extra editie week 51 / zaterdag 14 december 2019

Van de redactie

In Verkeerskunde 05/2018 verscheen het dossier MKBA, onder leiding van gasthoofdredacteur Niek Mouter, assistent professor TU Delft en initiator www.mkba-informatie.nl.

 

In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Niek Mouter

"Als je de verhalen uit het buitenland hoort, kun je alleen maar concluderen dat we blij mogen zijn met de sterke verankering van de MKBA in de Nederlandse beleidspraktijk. Ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat de MKBA verder kan worden ontwikkeld."


 

Lees hier het hele voorwoord van Niek Mouter, assistent professor TU Delft en initiator www.mkba-informatie.nl

 

Participatief waarderen

Paul Koster, universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, rondt dit najaar samen met Niek Mouter (TU Delft), Thijs Dekker (ITS Leeds) en Perry Borst (Spliced gene) een onderzoek af naar de vraag welke projecten inwoners van de Vervoerregio Amsterdam zouden kiezen als ze 100 miljoen euro kunnen verdelen.

Het onderzoek ondersteunt politici in hun besluiten over de besteding van belastinggeld.


Lees hier het artikel 'Participatief waarderen'

 

MKBA houdt de discussie bij de inhoud

“Ik bestudeer ‘infrabesluitvorming' in de breedste zin van het woord. Het MKBA-instrument is daarin een interessant middel ter ondersteuning van de besluitvorming over investeringen in de infrastructuur." Dat zegt Lars Dorren, van de Universiteit Antwerpen.

 

"Mijn studie komt voort uit een vraag van de Vlaamse overheid naar mogelijkheden om de selectie en prioritering van grote infraprojecten integraal aan te pakken."

 

Lees het artikel: MKBA houdt de discussie bij de inhoud

 

Nieuwe studies verrijken de methodiek

“Hoewel we al meer dan zeventig jaar de effecten van overheidsmaatregelen berekenen, zijn we eind jaren negentig hard gaan werken om het MKBA-gedachtegoed breed te verspreiden in Nederland en daarbuiten. En dat lukt goed”, zegt Peter Zwaneveld, programmaleider Stad, mobiliteit en regio bij het Centraal Planbureau.

 

“Veel overheden, adviesbureaus en universiteiten maken er tegenwoordig gebruik van.”

 

Lees hier het artikel 'Nieuwe studies verrijken de methodiek'

 

'We gaan naar een adaptief MKBA-verhaal'

"De MKBA helpt de minister beslissingen te nemen in MIRT-verkenningen. Het is een levend instrument. We leren steeds meer bij om ook de zachtere effecten te kwantificeren, zo zegt Jan van Donkelaar van Rijkswaterstaat.

Daarnaast zie ik het MKBA-proces veranderen van een eenmalige analyse met een cijfermatige uitkomst naar een verhaal over de toekomst, dat je na verloop van tijd herhaalt als de toekomst wat duidelijker wordt.

 

Lees hier het artikel 'We gaan naar een adaptief MKBA-verhaal'

 

Hoe zouden burgers schaarse ruimte verdelen?

Een integrale aanpak van infra en ruimte levert meerwaarde op, zo is de veronderstelling. Maar hoe hoog is die meerwaarde en in welke factoren zit die precies? Anne Marel Hilbers doet er onderzoek naar.

Ze promoveert op een studie naar ‘consensus over de manier waarop je integrale infra- en gebiedsontwikkeling evalueert’.

 

Lees hier het artikel 'Hoe zouden burgers schaarse ruimte verdelen'?

 

Aandacht voor oplossend vermogen van de fiets

Kees van Ommeren, partner van Decisio:


"Tijdens een eetclubje met een paar bevriende mobiliteitsexperts, zo’n tien jaar geleden, maakten we ons er druk over dat er relatief zo weinig in fiets werd geïnvesteerd, vergeleken met wegen en openbaar vervoer. Terwijl fietsen maatschappelijk zoveel wenselijker is.

Toen ontstond het idee van een MKBA-Fiets. Door de MKBA-methode ook voor fietsen toe te passen, zouden meer mensen het nut van serieus investeren in fiets beter inzien."

 

Lees het artikel 'Aandacht voor oplossend vermogen van de fiets'

 

Leren kijken met een MKBA-bril

MKBA-nestor Carl Koopmans volgt de ontwikkeling van de analysemethodiek al vanaf de Nederlandse bakermat: De OEI-leidraad die in 2000 verscheen.

 

Deze eerste systematische methode om Overzichten te maken van de Effecten van Infrastructuurmaatregelen kreeg al snel de naam MKBA en wordt sindsdien steeds meer verfijnd en op meerdere terreinen toegepast. Koopmans over de MKBA als denkkader.

 

Lees hier het artikel 'Leren kijken met een MKBA-bril

 

Effecten op milieu zijn niet meer terug te draaien

"We gingen in gesprek met leden uit het ‘Denk mee met de ANWB’ panel en vroegen hen hoe zij tegen investeringen van de overheid in infrastructuur aankijken." Dat zegt Hannes van de Ven, Blauw Research, namens 'Denk mee met de ANWB'

"Door onze toegenomen mobiliteit is onze actieradius in de afgelopen tientalen jaren enorm toegenomen met als gevolg dat het wegennetwerk onder druk is komen te staan."

Lees hier het artikel 'Effecten op milieu zijn niet meer terug te draaien'

 

MKBA-uitkomsten als input voor besluitvorming

“Ik probeer mijn collega’s binnen de gemeente te informeren over MKBA, door regelmatig ervaringen te delen en de laatste kennis over nieuwe inzichten en richtlijnen te delen. Zo hebben we recent het CPB uitgenodigd om uitleg te geven over nieuwe kennis over de effecten van ondertunneling (in Maastricht) op de woningmarkt. Interessante informatie, ook voor Amsterdam", zegt Barry Ubbels van de gemeente Amsterdam.

 
Lees hier het artikel 'MKBA-uitkomsten als input voor besluitvorming'

 

Thema nieuwsbrieven

Okt 2018

Geluid

Juni 2018

Fiets

Maart 2018

Verkeersveiligheid

Jan 2018

EU-beleid

Nov 2017

Toegankelijkheid

Sept 2017

Fiets

Juni 2017

Verkeer in de Stad

April 2017

Retailverkeer

 

Biind Brainz

 

Whitepapers

XTNT: Verkeersgedrag doorgronden: van ontwerp naar (gewenst) gebruik

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions'

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.