Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief extra editie week 14 / dinsdag 12 november 2019

Van de redactie

In Verkeerskunde 01/2019 verscheen het dossier Stadsdistributie, onder leiding van gasthoofdredacteuren Eelco den Boer, projectleider SPES en Hans Voerknecht, senior onderzoeker CE Delft.

 

In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - hoofdredacteur Verkeerskunde

 

ZE-Zone keiharde noodzaak

Hot in het Klimaatakkoord: Zero Emissie Zones (ZE-zones) voor stadslogistiek. Door het invoeren van middelgrote ZE-zones in 30 tot 40 gemeenten kan 1 megaton CO2-uitstoot worden bespaard. Die reductie is keihard nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen. Het belang van het aanwijzen van ZE-zones is groter dan alleen de stadslogistiek.

 

Dit akkoord zorgt ervoor dat fabrikanten zero-emissievoertuigen kunnen gaan ontwikkelen omdat er een markt gaat komen. En het geeft aanbieders van laadinfrastructuur meer zekerheid over het gebruik ervan. Beide partijen zullen door het ontwikkelen van kennis beter geëquipeerd zijn voor de volgende stap: het zero-emissie maken van zware trucks. Ook voor de aanbieders van alternatieve logistieke concepten komen er betere tijden aan. 

 
Lees het hele voorwoord van Eelco den Boer, projectleider SPES en Hans Voerknecht, senior onderzoeker, CE Delft.

 

Gert-Jan Prummel: 'Er zit schot in zero emissie

Er wordt hard gewerkt en flink voorgesorteerd op 32 gemeentelijke zones, lees stadscentra, waarin uitsluitend met zero-emissievoertuigen goederen mogen worden vervoerd in 2025. De publieke en private partijen die hier samen aan werken, hebben alle de Green Deal ZES, zero emissie stadslogistiek ondertekend. Gert Jan Prummel, werkzaam bij Rijkswaterstaat is secretaris van de Green Deal ZES. Prummel blikt terug en geeft een stand van zaken.

 

 

 

Een gesprek met Gert Jan Prummel.


 

 

Michiel de Voogd: "Hopen op andere wijken"

Wij hebben een paar jaar geleden de Green Deal ZES, zero emissie stadslogistiek ondertekend. De uitvoering ervan is intussen opgenomen in het coalitieakkoord van het college van B&W. Dat scheelt, want het betekent nogal wat, ook voor de lokale ondernemers die vaak hun eigen vracht of gereedschappen vervoeren.

“Hoe gaan zij daarmee om? We voeren deze opdracht dan ook samen met de stad uit. Samen met de ondernemers bepalen we de grootte van de ZE-zone. Maak je hem klein of juist groot? En wat zijn de consequenties? Die discussie voeren we. Mijn indruk is dat een kleine centrumzone al een groot effect heeft door de uitstraling van de maatregel. De ondernemers die in de ZE-zone moeten zijn, komen ook erbuiten en daarvoor wordt hetzelfde voertuig gebruikt. Mijn grootste zorg is: hoe zorgen we dat kleine ondernemers de overstap naar ZE kunnen maken? Het is uiteraard niet de bedoeling dat zij door het instellen van een ZE-zone hun werk niet meer kunnen doen of – erger nog – failliet gaan."

 

Lees hier het hele interview met Michiel de Voogd, beleidsmedewerker Duurzame Mobiliteit, gemeente Tilburg.

 

Wethouder Liesbeth van Tongeren: Naar zero emissie

Een binnenstad met zo weinig mogelijk vrachtvoertuigen. De voertuigen die er nog rijden zijn zero-emissie. Zo moet het Haagse binnenstadsbeeld zijn in 2025. Om zover te komen maken bewoners, bedrijven en gemeente samen plannen om over te stappen naar een schone en leefbare binnenstad. Een gesprek met Liesbeth van Tongeren, wethouder in Den Haag over droombeelden en hoe je die concreet maakt. 

 

 

Lees hier het hele artikel.

 

Wij ontzorgen de logistieke sector

Frans-Luuk Bouwers: “Het City Hub-concept dat in 2016 startte als ‘slim magazijn aan de rand van de stad voor de zakelijke markt’, innoveert dit jaar tot een multimodaal zero emissie overslagpunt voor meerdere distributiebedrijven. Wij staan 24/7 open om logistieke stromen te ontvangen en over te slaan op zero emissie transport. Gedurende de dag brengen wij die goederen zero emissie en gebundeld de stad in. Het concept is in 2016 Roermond ‘onder de radar’ getest om te zien waar we tegenaan zouden lopen. Wij richtten ons vooral op opslagregistratie, verzendklaar maken van de goederen (order picking) en zero emissie last mile transport. De test liet binnen anderhalf jaar zwarte cijfers zien."

Lees hier het hele interview met Frans Luuk  Bouwers, COO City Hub.

 

'Je maakt deel uit van een netwerk'

Anne-Marie Nelck: "Teken Green Deal ZES, en je maakt deel uit van een netwerk'"


Bepaal gemeentelijke zero-emissiezones. Dan weten we hoeveel ZE-voertuigen er nodig zijn voor de beoogde 32 gemeentelijke zero-emissiezones in 2025. En dat stimuleert de seriematige productie van e-voertuigen. En de city hubs? Die zijn er in potentie vaak al. Anne-Marie Nelck, expert stedelijke distributie bij TLN erkent nog vele problemen, maar is hoopvol. "Als alles samenkomt, kan het proces ineens versnellen."


Lees het artikel met Anne-Marie Nelck, expert stedelijke distributie bij TLN.

 

"We moeten naar differentiatie in aandrijflijnen"

Jack Martens, projectmanager Advanced Technology, DAF: "Gesteld wordt dat als gemeenten ZE-zones benoemen marktvraag ontstaat voor elektrische trucks, zodat er in 2025 voldoende elektrische trucks van de band rollen en vooral dat de prijzen van deze trucks daardoor drastisch zullen dalen. De werkelijkheid zou wel eens weerbarstiger kunnen zijn. Laat duidelijk zijn dat we ons maximaal inzetten voor duurzaam transport. DAF heeft niet voor niets al sinds vorig jaar drie varianten elektrische en hybride trucks, waarvan de eerste trucks inmiddels aan veldtesten meedoen."

 

 Lees hier het hele artikel.

 

ZE-stadslogistiek mag minder en slimmer

In 2030 zijn alle gemotoriseerde voertuigen elektrisch, maar ook beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. Verwacht daar trouwens geen grote verbetering van luchtkwaliteit van, ga niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar zorg wel voor een goede energie-infrastructuur. Drie belangrijke aandachtspunten in de transitie naar zero-emissie stadsdistributie, benadrukt Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Je moet goed inzien wat er allemaal speelt in de ingezette transitie naar zero emissie stadslogistiek”, benadrukt Ploos van Amstel. “Denk bijvoorbeeld niet dat zero emissie veel oplevert ten aanzien van de luchtkwaliteit in de stad. Het vrachtverkeer is al heel erg schoon. En vergeten we niet de emissie van houtstook of de fijnstofproductie van banden, zelfs die van fietsbanden? Zero emissie levert zeker CO2-reductie op, maar zien en ruiken we niet."

 

Lees hier de hele blog.

 

'Op de weg moet iedereen gelijk zijn'

Het merendeel van de ANWB-leden heeft vertrouwen in de voorspellingen op basis van verkeersmodellen. “Ondanks dat we onszelf allemaal individuen voelen, vertonen we toch vaak kuddegedrag ". indien men vindt dat dat gedrag niet (volledig) te voorspellen is, is dat omdat menselijke gevoelens gedrag juist onvoorspelbaar maakt. Beide groepen zijn het er wel over eens dat betrouwbaarheid toeneemt, naarmate de hoeveelheid variabelen en gegevens groter wordt.  

Lees het verhaal met Hannes van de Ven.

 

Thema nieuwsbrieven

Maart 2019Stadsdistrbutie
Dec 2018

MKBA

Okt 2018

Geluid

Juni 2018

Fiets

Maart 2018

Verkeersveiligheid

Jan 2018

EU-beleid

Nov 2017

Toegankelijkheid

Sept 2017

Fiets

 

Nationaal Fietscongres

 

Whitepapers

XTNT: Verkeersgedrag doorgronden: van ontwerp naar (gewenst) gebruik

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions'

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.