Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief extra editie week 48 / vrijdag 15 november 2019

Van de redactie

In Verkeerskunde 05/2017 verscheen het dossier Toegankelijkheid, onder leiding van gasthoofdredacteur Frans Bekhuis, projectmanager Ruimte & Mobiliteit bij CROW.

 

In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - Hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Frans Bekhuis

Toegankelijkheid wordt, mede door de vergrijzing, steeds belangrijker in Nederland. En hoewel Nederland op de goede weg is, zijn er nog wel zaken die beter kunnen. Sleutelwoorden zijn ‘samenwerken’ en een ‘integrale aanpak’ van toegankelijkheid, schrijft Frans Bekhuis in zijn voorwoord.

 

Voor deze integrale aanpak is regie en de bereidheid tot samenwerking een vereiste, waarbij het belang van de reiziger centraal staat, stelt hij.

 

Lees hier het voorwoord van Frans Bekhuis, projectmanager Ruimte & Mobiliteit bij CROW

 

Renske Helmer-Englebert, Nijmegen

"Op een schaal van 1 tot 10, geef ik een 8 tot 9 aan het belang van toegankelijkheid van de stad’, zegt Renske Helmer-Englebert, SP-wethouder openbare ruimte in Nijmegen. Nijmegen voegt de daad bij het woord en lanceerde eind 2016 het ‘Handboek Nijmegen Toegankelijk’, een groeidocument voor bewoners en beleidsmakers.

 

Lees hier de bijdrage van Renske Helmer-Englebert, SP-wethouder in Nijmegen.

 

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

Floris Alkemade verwacht van ontwerpers dat zij toevoegingen aan de openbare ruimte teweeg brengen, die een kwaliteitsverbetering teweeg brengen zonder dat een hele wijk overhoop wordt gehaald. Hij noemt die methode 'repair with gold', naar een Japanse techniek om gebroken keramiek te repareren.

 

Lees de hele bijdrage van Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

 

Co Engberts, ministerie VWS

Eind vorig jaar ratificeerde Nederland als een na laatste land het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Dit betekent dat toegankelijkheid van de publieke ruimte voor alle mensen – op basis van wetgeving - moet worden gegarandeerd. Maar dat gaat niet vanzelf. Een gesprek met Co Engberts, kwartiermaker bij het ministerie van VWS.

 

Lees hier het interview met Co Engberts, kwartiermaker bij het ministerie van VWS.

 

Erwin Bongers, gemeente Arnhem

Erwin Bongers, ontwerper/werkvoorbereider in Arnhem, noemt de gemeente ambitieus als het gaat om toegankelijkheid. "De gemeente stelt dat mensen met een beperking regie over hun eigen leven hebben, mee kunnen doen op voet van gelijkheid, niet worden gediscrimineerd en toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking."

 

Lees hier de bijdrage van Erwin Bongers, ontwerper/werkvoorbereider in Arnhem.

 

Bert Vos, Platform gehandicapten

Bert Vos is slechtziend en vervult verschillende functies binnen verschillende belangengroepen. Zijn wens: "Ik zou willen dat architecten en aannemers op cursus gaan en leren om de toegankelijkheidsrichtlijnen ook daadwerkelijk toe te passen."

 

Lees hier de bijdrage van Bert Vos, voorzitter van Platform gehandicapten in de gemeente Leek.

 

Bram 't Mannetje, ProRail

"ProRail voert sinds 2006 een actieprogramma uit om vóór 2030 alle stations zelfstandig toegankelijk te maken voor personen met een lichamelijke beperking. Onze verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid houdt kortgezegd op bij de uitgang van de stationshal", vertelt Bram 't Mannetje. Van blinden en slechtzienden krijgt ProRail te horen dat een toegankelijke route naar ander ov buiten de hal vaak ontbreekt.

 

Klik hier voor een filmpje over de toegankelijkheid van NS-stations

 

Lees hier de bijdrage van Bram 't Mannetje, programmamanager Toegankelijkheid Stations bij ProRail.

 

Conny Broeyer, ministerie IenW

Het ministerie van IenW werkt samen met het ministerie van VWS, medeoverheden en andere betrokken partijen aan de integratie van doelgroepenvervoer en ov. "Veel mensen met een beperking willen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Om dat mogelijk te maken is toegankelijkheid geregeld in de Spoorwet en de Wet personenvervoer", vertelt Conny Broeyer.

 

Lees hier de hele bijdrage van Conny Broeyer, programmamanager en clustercoördinator OV-keten bij het ministerie van IenW.

 

Cor van den Akker, provincie Fryslân

"De maatschappelijke functie van het openbaar vervoer kan worden vergroot door betere informatie over de toegankelijkheid van haltes." Dat zegt Cor van den Akker van de provincie Fryslân. Zolang er nog ov-haltes zijn zonder geleidelijnen of andere toegankelijkheidsaanpassingen, komt het aan op nauwkeurige halte-informatie.

 

Lees hier de bijdrage van Cor van den Akker, projectleider reisinformatie openbaar vervoer in de provincie Fryslân.

 

Eric Verkaar, Zorgbelang Gelderland/Utrecht

"Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij en daarom houden we ons ook bezig met toegankelijkheid in de openbare ruimte. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in de effecten die toegankelijkheid heeft op de levenskwaliteit van mensen. Als je een goede kwaliteit van leven ervaart, ben je vaak gezonder en ervaar je minder problemen."

 

Lees hier het interview met met Eric Verkaar, directeur van Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

 

Hannes van der Ven, ANWB-panel

Toegankelijkheid van openbare ruimtes is zeer afhankelijk van of men wel of niet valide is, vertelt zeggen ANWB-leden. Minder valide mensen ervaren veel obstakels. Indien men goed mobiel is, ervaart men nagenoeg geen problemen in de bereikbaarheid van locaties. Wel zijn er ergernissen die voor zowel voetgangers, fietsers als autobestuurders verbeterd zouden kunnen worden. Dat blijkt uit gepeilde meningen in het panel 'Denk mee met de ANWB'

 

Lees hier de bijdrage van Hannes van der Ven van Blauw Research namens 'Denk mee met de ANWB'.

 

Thema nieuwsbrieven

Sept 2017

Fiets

Juni 2017

Verkeer in de Stad

April 2017

Retailverkeer

Maart 2017

Bewegwijzering #2

Maart 2017

Bewegwijzering #1

Feb 2017

De verkeerskundige

Jan 2017 

Trends 2017 #2

Jan 2017

Trends 2017 #1

 

Whitepapers

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions'

 

29 november / 12 december

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.