Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor de online versie.

Verkeerskunde
Verkeerskunde

Nieuwsbrief extra editie week 9 / woensdag 13 november 2019

Van de redactie

In Verkeerskunde 06/2018 verscheen het dossier Verkeersmodellen, onder leiding van gasthoofdredacteur Caspar Chorus, hoogleraar choice behavior mondeling aan de TU Delft.

 

In deze extra nieuwsbrief treft u alle bijdragen uit dit dossier aan.

 

Veel leesplezier!


Nettie Bakker - hoofdredacteur Verkeerskunde

 

Gasthoofdredacteur Caspar Chorus

"Het doet me bijzonder veel plezier om de interviews te lezen van dit brede maar deskundige gezelschap ‘verkeersmodelleurs’. In dit voorwoord neem ik graag de vrijheid om een wijdverbreid misverstand rond verkeersmodellen te corrigeren.

Regelmatig hoor ik in de beleids- en adviespraktijk zeggen dat je met een simpel model al een heel eind komt, en dat je met meer geavanceerde modellen hooguit een meer verfijnd beeld krijgt van de werkelijkheid. Omdat uitlegbaarheid belangrijker is dan betere voorspellingen ‘op twee cijfers achter de komma’, is de keuze voor het simpele model snel gemaakt. Dit is niet terecht.


Lees het hele voorwoord van Caspar Chorus, hoogleraar choice behavior modeling aan de TU Delft

 

Modelberekeningen hebben belangrijke waarde

Verkeers- en vervoermodellen blijven belangrijk voor beleids- en uitvoeringsvragen, zegt Frank Hofman, senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Voorspellen zullen ze nooit, maar we kunnen ze nog wel veel beter gaan gebruiken. Ook nieuwe databronnen zullen ons nog meer inzicht geven.

Tegelijkertijd zullen er meer integrale oplossingsrichtingen komen, die om meer berekeningen vragen.

 

Een gesprek met Frank Hofman.


 

 

Modellen maken datagestuurd toezicht mogelijk

“Ik ben data scientist bij het Innovatie- en Datalab (IDLab) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een agentschap van het ministerie van IenW. Samen met mijn collega’s werk ik aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Dat doen we door toezicht te houden op meer dan 160 verschillende onderwerpen, die variëren van luchtvaart, scheepvaart en rail tot woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen tot veilige producten. Binnen het wegvervoer richten we ons bijvoorbeeld op de naleving van de juiste belading en minimum-rusttijden.”

Lees het interview met Noortje Groot, datascientist bij het Innovatie- en Datalab van de Inspectie Leefomgeving en Transport

 

Schaalsprong naar geavanceerde modellen

Er komt een grotere afstand tussen de toegepaste verkeersprognosemodellen en de geavanceerde verklarende modellen op de universiteiten. Of en hoe die werelden bij elkaar komen, is evenzeer onvoorspelbaar. Vooruitlopend hierop zouden zachtere waarden zoals de houding tegenover actieve modaliteiten, ‘harder’ kunnen worden, als ze meelopen in de grote (CBS-) enquêtes.

Een gesprek met Gerard de Jong, directeur Significance en research professor aan de universiteit van Leeds.

 

Op naar XaaS, anything as a service

Wim Korver, vervoerseconoom, dataspecialist en directeur Goudappel Groep blikt terug en vooruit op de wereld van modellering. “Verandering is de constante factor” zegt hij. Dat geldt zowel voor de werkelijkheid als voor de modellering ervan.


De Gouden Draad
Korver: “Goudappel heeft een historie op het gebied van verkeersmodellen. Vanaf de oprichting (1963) kenmerkt ons bedrijf zich door de combinatie van rekenen (destijds Leo Coffeng) en ruimtelijk ontwerp (Hendrik Goudappel). Deze combi, wij noemen dat zelf de Gouden Draad, koesteren wij. In eerste instantie maakten we gebruik van het pakket TRANPLAN.

Lees het interview met Korver.

 

Zowel model- als gedragsonderzoek van belang

Het ene filecijfertje uit het hoofdstuk toekomstbeeld uit de jaarlijkse ‘Kerncijfers Mobiliteit’ en het ‘Mobiliteitsbeeld’ haalt gegarandeerd de pers, maar dat is niet waar onze focus ligt, zegt Jan van der Waard, topexpert bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, KiM. Die focus ligt op het signaleren van trends in modaliteitsgebruik, op het effect van allerhande ontwikkelingen in mobiliteit en vooral, op het begrijpen van mobiliteitsgedrag.

Lees het artikel met Jan van der Waard.

 

'Met een nieuw model verlies je vergelijkbaarheid

“Ik houd me bezig met het modelleren van effecten van nieuwe vervoerconcepten en van verstoringen. Nu kun je de komst van nieuwe vervoerconcepten als verstoring op zich zien, maar ik kijk vooral naar de effecten van incidenten nu en in de toekomst en houd daarbij ook rekening met nieuwe soorten incidenten in de toekomst. Bij de TU Delft doe ik dit onderzoekend, bij TNO maak ik de kennis toepasbaar.

Lees het interview met Maaike Snelder.

 

Prijsbeslissingsmodel voor parkeerlocaties

“Voor mijn afstudeerscriptie liep ik stage bij ParkBee en ontwikkelde er een model dat de optimale prijs per geografische parkeerplaats berekent. Het model geeft antwoord op de vraag wat ten gunste van ParkBee de optimale prijsbeslissing is voor de parkeerplaatsaanbieder en de bestuurder die wil parkeren op de parkeerplaats. Het is een bruikbaar model voor het ParkBee-concept, dat onbenutte parkeerruimte van organisaties via een platform aanbiedt aan parkeerders."

Lees het interview met Frank Aanhane.

 

'Op de weg moet iedereen gelijk zijn'

Het merendeel van de ANWB-leden heeft vertrouwen in de voorspellingen op basis van verkeersmodellen. “Ondanks dat we onszelf allemaal individuen voelen, vertonen we toch vaak kuddegedrag ". indien men vindt dat dat gedrag niet (volledig) te voorspellen is, is dat omdat menselijke gevoelens gedrag juist onvoorspelbaar maakt. Beide groepen zijn het er wel over eens dat betrouwbaarheid toeneemt, naarmate de hoeveelheid variabelen en gegevens groter wordt.  

Lees het verhaal met Hannes van de Ven.

 

Proberen te werken aan de vragen van de toekomst

Menno de Bruyn en zijn onderzoeksteam zijn zowel ontwikkelaars als de voornaamste gebruikers van twee NS-vervoersmodellen: een prognosemodel en een dienstregelingstoetsmodel. Het laatste wordt steeds verder uitgebouwd en integreert binnenkort het prognosemodel tot één voorspellend toets- en toedelingsmodel. Naast meer integraal modelleren zijn gedetailleerdere data en innovatie belangrijke ontwikkelingen. Een gesprek over een vervoersmodel met hoge maatschappelijke waarde.

Lees: 'We proberen nu al te werken aan de vragen van de komende jaren’

 

"Hoe neemt de zelfrijdende auto risico's?"

“In mijn promotieonderzoek kijk ik naar de effecten van zelfrijdende voertuigen op reisgedrag en hoe je die kunt meenemen in gedragsmodellen.

Fundamenteel hoeft er aan die modellen niets te veranderen, de huidige activity-based modellen, gebaseerd op micro-economische theorie, kunnen nog steeds gebruikt worden. Het gaat vooral om de verandering in het activiteitenpatroon van de bestuurders. Die kunnen andere dingen gaan doen als ze niet zelf hoeven te rijden. 

Lees het interview met Baiba Pudane, promovenda sectie Transport en Logistiek, Technische Universiteit Delft.

 

Thema nieuwsbrieven

Dec 2018

MKBA

Okt 2018

Geluid

Juni 2018

Fiets

Maart 2018

Verkeersveiligheid

Jan 2018

EU-beleid

Nov 2017

Toegankelijkheid

Sept 2017

Fiets

Juni 2017

Verkeer in de Stad

 

Nationaal Fietscongres: Deel uw sessie!

 

Whitepapers

XTNT: Verkeersgedrag doorgronden: van ontwerp naar (gewenst) gebruik

Struyk Verwo: Stille wegdekken voor gemeen-schappelijke wegen

 

DTV Consultants: Whitepaper Fietsdata

 

HERE/Axicom: 'How autonomous vehicles could relieve or worser traffic congestions'

 

Uw vakportefeuille

Ontvang Verkeerskunde én meerdere Ruimte-en Mobiliteitsvaktitels naar keuze 

 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden

 

Twitter

Volg @verkeerskunde

 

Adverteren

 

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Verkeerskunde.nl

Klik hier om u af te melden van de nieuwsbrief.