Scriptie: Herinrichting Provinciale Weg N981

Martin Visser, NHL, Provincie Groningen

 

Een samenvatting van dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 8/10

In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) van de provincie Groningen van 2009 is de Provinciale weg (N981) - van Kornhorn tot de Friese grens bij Surhuisterveen - gecategoriseerd als een zogenaamde Erftoegangsweg. De inrichting voldoet echter niet aan de inrichting die daarbij hoort.

 

Voorheen was de N981 een 80 km/uur weg en er is nooit iets gewijzigd aan de inrichting.

Vanwege onduidelijke voorrangssituaties en het relatieve hoge aantal ongevallen, gaat de provincie in 2013 of begin 2014 grootschalig onderhoud plegen. Doel: het veilig inrichten van de N981 en er voor zorgen dat deze een integraal onderdeel wordt van zijn omgeving waarbij de functie en gebruik van de weg met elkaar overeenkomen.

 

De provincie streeft naar een goed functionerend netwerk waarbij men vanuit het buitengebied binnen een kwartier op een stroomweg of een hoogwaardige gebiedsontsluitingsweg moet kunnen zijn. Voor het openbaar vervoer geldt dat de komende jaren de bushaltes toegankelijk moeten worden gemaakt voor oudere mensen en mensen die moeilijk ter been zijn. Waar provinciale wegen verblijfsgebieden doorsnijden komt de verblijfsfunctie in het gedrang. Dat is niet wenselijk. De provincie wil deze gebieden zo inrichten dat de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie worden gecombineerd tot één gebied, waarbij sociale omgangsnormen de overhand hebben (‘Shared Space’). Er moet een permanente verbetering van de verkeersveiligheid plaatsvinden. Er zijn foto’s genomen van wegbeelden, die zijn getoetst aan de hand van een toetsingskader. Op basis daarvan zijn de ontwerptekeningen gemaakt. 

 

De volledige scriptie 'Herinrichting Provinciale Weg N981'.

Integrale artikelen

Veilig op weg,ook bij gladheid

 

Serious game voor regionale wegbeheerders

 

Informatietechnologie stuurt gedrag

 

Resultaten TFMM

 

Mijn thuis is waar mijn auto staat

 

Hink Stap Imagineering

 

Effect van fietsers op de capaciteit van enkelstrooksrotondes

 

Verkeersdynamiek in milieuberekeningen, Dynasmart toont

 

Spreiding achterlandknooppunten

 

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid

 

Herinrichting Provinciale Weg N981

 

Wildongevallen (2e prijs scriptieprijs 2010)

 

Kiss + Ride (winnaar scriptieprijs 2010)

 

Verkeer en klimaat; conflict of gouden combinatie?

 

Interactieve blik op toekomst goederenvervoer

 

Computerinstrumenten ondersteunen strategische planning

 

Operationeel netwerkmanagement

 

Fietsers en oversteekongevallen

 

CVIS

 

Renovatie geleiderail loont

 

P+R en de effecten van multimodale reisinformatie

 

Rijden en varen op gas

 

Programma Management Database Gld

 

Enquête-onderzoek DRIS in provincie Utrecht

 

Schoon verkeer ligt binnen handbereik

 

(Net)werken op de Pleijroute

 

Meer fietsen met minder risico

 

Betaald parkeren in woonomgevingen

 

Inzet duurzaam busmaterieel

 

Evidence based marketing voor het busvervoer

 

PRIOS pakt onveilige situaties aan

 

De kust is vrij

 

Duurzaam mobiliteitsbeleid Rotterdam

 

Reistijdbetrouwbaarheidsmodel

 

Handboek maakt Eindhoven toegankelijker

 

Komen verkeersprognoses uit?

 

Strategische Nota Politieverkeerstaak

 

Weginrichting vanuit de mens

 

Dynamax

 

Beprijzen, belonen of een budget?

 

Overijssel, LED-proeftuin

 

Handhavingsmonitor verkeer '08

 

De comfort VRI

 

Veilig naar school

 

Sneller & Beter

 

Enkelvoudige fietsongevallen

 

Milieuvriendelijk verkeermanagement

 

Fietsgebruik slim stimuleren

 

Brabant pioniert met parkeren

 

Subjectieve verkeersveiligheid

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.