Vervoer mag geen belemmering zijn

donderdag 26 oktober 2017 Nettie Bakker 71x gelezen

‘Mobiliteit is een van de thema’s in het geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking willen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Om dat mogelijk te maken is toegankelijkheid geregeld in de Spoorwet en de Wet personenvervoer.'

Conny Broeyer, programmamanager en clustercoördinator OV-keten, ministerie van IenM

Conny Broeyer, programmamanager en clustercoördinator OV-keten, ministerie van IenM

'Het uitgangspunt van het beleid van de gezamenlijke overheden is dat mensen met een beperking volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Vervoer mag daarbij geen belemmering zijn.

 

Vanuit het ministerie van IenM werken we samen met het ministerie van VWS, medeoverheden en andere betrokken partijen aan de integratie van doelgroepenvervoer en OV. Daarmee ontstaan nieuwe vormen van vraaggericht vervoer voor mensen met en zonder beperkingen. Dat kan vanaf een halte, maar ook vanaf huis.

 

Daarnaast werken we aan afspraken om te komen tot fijnmazige reisinformatie. Mensen willen immers zeker weten of ze een reis kunnen maken en niet onderweg voor onaangename verrassingen komen te staan.

Op veel plaatsen vinden nu experimenten plaats met geïntegreerd vraaggericht vervoer. Vanuit de ministeries van IenM en VWS hebben we gekozen voor een benadering van onderop. We kijken met de provincies en gemeenten op welke plekken problemen ontstaan in de keten en hoe we zaken bij elkaar kunnen brengen en kunnen ondersteunen.’

Inhoud laatste dossier

Fiets

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Fiets

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

  • Houten is verkeersveilig Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke...
  • “Ik zie de relatie stemgedrag en mobiliteit” Bouw je woningen en industrie verspreidt over de dorpen, zoals de katholieke kerk dat in Brabant propageerde, dan zal het aandeel fiets en OV beperkt blijven. Maar wordt er een...
  • Hej Umeå, groeten uit Zweden Licht verblind door een scherpe zon stap ik mijn hotel uit. Ik proef de herfst. Hoewel het najaar zich net meldt, valt hier binnenkort al de eerste sneeuw, staat de zon hooguit...
  • Combi fiets+ov kan sterker Nederlanders gebruiken op bijna de helft van hun treinreizen de fiets om van en naar het station te reizen, maar er is nog maar weinig inzicht in de factoren die de vraag naar...
  • Nog een lange weg te gaan Na mijn kritische blog over Duurzaam Veilig 3.0 ( VK 2/2018 ) kreeg ik een prachtige kans te laten zien hoe je de voetganger en fietser wél een volwaardige plek kan geven in de...

Artikelen 1 tot 5 van 77

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.