Vervoer mag geen belemmering zijn

donderdag 26 oktober 2017 Nettie Bakker 90x gelezen

‘Mobiliteit is een van de thema’s in het geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking willen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Om dat mogelijk te maken is toegankelijkheid geregeld in de Spoorwet en de Wet personenvervoer.'

Conny Broeyer, programmamanager en clustercoördinator OV-keten, ministerie van IenM

Conny Broeyer, programmamanager en clustercoördinator OV-keten, ministerie van IenM

'Het uitgangspunt van het beleid van de gezamenlijke overheden is dat mensen met een beperking volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Vervoer mag daarbij geen belemmering zijn.

 

Vanuit het ministerie van IenM werken we samen met het ministerie van VWS, medeoverheden en andere betrokken partijen aan de integratie van doelgroepenvervoer en OV. Daarmee ontstaan nieuwe vormen van vraaggericht vervoer voor mensen met en zonder beperkingen. Dat kan vanaf een halte, maar ook vanaf huis.

 

Daarnaast werken we aan afspraken om te komen tot fijnmazige reisinformatie. Mensen willen immers zeker weten of ze een reis kunnen maken en niet onderweg voor onaangename verrassingen komen te staan.

Op veel plaatsen vinden nu experimenten plaats met geïntegreerd vraaggericht vervoer. Vanuit de ministeries van IenM en VWS hebben we gekozen voor een benadering van onderop. We kijken met de provincies en gemeenten op welke plekken problemen ontstaan in de keten en hoe we zaken bij elkaar kunnen brengen en kunnen ondersteunen.’

Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 1 tot 5 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.