Voorwoord: Hemelwater (VK 5/2015)

dinsdag 27 oktober 2015 52x gelezen

Dat klinkt als een zegen en kan het ook zijn. Maar als we alle regendruppels die soms in ongewenste overvloed op ons neerdalen, niet goed weten op te vangen, loopt het riool regelmatig vol en veranderen straten in rivieren. Zelfs in een waterstad als Amsterdam. Of je nu gelooft in klimaatveranderingen of niet, de mensen van het regenwater stellen in dit nummer vast dat er steeds vaker, steeds heftiger buien vallen dan waarop het straatontwerp én de waterafvoerverwerking zijn ingesteld.

Wat te doen? Integraal werken binnen de hele keten. Met alle onder- en bovengrondse infrabeheerders, kennisinstituten, publieke en private partijen tot aan burgers, rond de tafel. Elkaars verantwoordelijkheden delen, elkaars kennis delen en elkaars budgetten delen. En dan op naar de volgende noodzakelijke uitdaging: innoveren en experimenteren, want de traditionele wereld moet in veel gevallen letterlijk op zijn kop. Bovengrondse maatregelen moeten de ondergrondse waterafvoer ondersteunen. En er zijn vraagstukken en nieuwe discussies: waarom liggen straten bijvoorbeeld altijd het laagst? Misschien moeten ze juist omhoog? Zo denken en handelen, lijkt geloofwaardige oplossingen te kunnen bieden voor overmatig hemelwater. Maar niet alleen daarvoor.

Maxime Verhagen noemt hetzelfde recept voor de onafwendbare, omvangrijke en nog onvoldoende gebudgetteerde vervangingsgolf van grote delen van de weg- en waterinfrastructuur die op ons afkomt.

En zelfs Marc Verheijen, architect voor de gemeente Rotterdam noemt dit recept om werk te maken van Infratecture: ’Infratecture kan de ontwerpkracht in de wereld van infrastructuur verhogen. Dat is belangrijk, want ‘infrastructuur heeft zoveel meer betekenis en creëert zoveel meer waarden dan enkel het functionele. Het is van belang dat we dat met elkaar beter gaan doorgronden. En dan zullen we eerder geneigd zijn om samen infrastructuur te ontwikkelen met meerdere waarden en betekenissen voor ogen.’

Al het goede komt van boven, hoor ik wel eens. Dat geloof ik graag, maar het lijkt wel zaak om alle zegeningen goed te ontvangen.

 

Nettie Bakker, hoofdredacteur
nettie@verkeerskunde.nl

Voorwoord Nettie Bakker


Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde
E nettie@verkeerskunde.nl
T 038-4606 394
M 06-510 70 112

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.