Voorwoord: Licht doet meer met je dan je denkt (VK 5/2014)

maandag 29 september 2014 42x gelezen

Voor het eerst in de nieuwe uitgeefomgeving van Acquire Publishing. Een dynamische omgeving van bladen - lees natuurlijk: multimediale titels - op het gebied van ruimte en mobiliteit. Een vruchtbare broedplaats voor nieuws, relaties , contacten en synergie. Hier in huis zit zo’n beetje alle informatie die je als verkeerskundige, landschapsarchitect, parkeerdeskundige, planoloog of stedenbouwkundige zou willen halen - en ook brengen - en zou willen delen om de openbare ruimte bereikbaar, toegankelijk, veilig en comfortabel in te richten. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, maar wel in samenhang met elkaar (Integraal). Net als binnen veel gemeenten zoeken wij hier - nog heel even - naar de juiste taal om als productief netwerk te opereren, om daarna, zo snel mogelijk vanuit een tweede natuur kennis en informatie met u te delen.

Want informatie delen, daar gaat het hier om. Wij zetten onze voelsprieten uit in de samenleving en kijken intern naar de juiste kanalen om relevante vakinformatie in de juiste diepgang, via de juiste kanalen breed te verspreiden. Zodat u via Verkeerskunde uw eigen verkeerskundige vakkennis goed op peil kunt houden en laagdrempelig via de Acquire-community ook net zo diep als u zelf wil, in de vakkennis van aanpalende disciplines kunt duiken. En dat u voor uw vakkennis nog steeds goed zit bij Verkeerskunde, weet u als u het dossier Licht leest. Dan weet u ook wat de lichtexperts allang weten: licht doet meer met je dan je denkt. In lichtland zorgt de komt van led- en oledlicht voor een revolutie in kansen en bedreigingen.

En zo zijn er meerdere revoluties gaande op het gebied van ICT, big data, nieuwe spelers en nieuwe maatschappelijke trends. Zaak om de juiste kennis en de juiste kennissen te vinden en met elkaar te delen. Want niet alleen licht doet meer met je dan je denkt.

Voorwoord Nettie Bakker


Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde
E nettie@verkeerskunde.nl
T 038-4606 394
M 06-510 70 112

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.