Kunststof geluidsschermen (VK 8/2010)

dinsdag 14 december 2010 2 reacties 545x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan Rijkswaterstaat, maar zijn ook benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

Vraag: mevrouw J. Duppen uit Kropswolde 

‘Waarom worden er vaak (doorzichtige) kunststof geluidsschermen langs de snelwegen geplaatst? Waarom maakt men geen gebruik van beplanting, die tegen de geluidsschermen aan kan groeien? De schermen zijn meestal vies of beklad met graffiti en met groenbeplanting los je dat probleem ook op en wordt CO2-uitstoot opgevangen door de planten.’

 

Antwoord: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart

‘Bij het plaatsen van geluidsschermen maakt Rijkswaterstaat een afweging over het ontwerp van het te plaatsen scherm. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een transparant geluidsscherm. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de ruimtelijke beleving in open landschappen of het tegengaan van visuele hinder voor omwonenden. Ook (sociale) veiligheid is een belangrijke factor in de keuze voor het soort scherm. Een ondoorzichtig scherm kan de weggebruikers een ingesloten gevoel geven en het zicht verminderen.’

 

Vraag:

Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van beplanting die tegen geluidschermen aan kan groeien? Dat is toch veel mooier dan die vieze met graffiti bekladde schermen?

 

Antwoord:

‘Helaas zie je langs de kant van de weg regelmatig geluidsschermen die met graffiti zijn beklad. Beplanting kan alleen effectief worden geplaatst wanneer de beplanting ook voldoende mogelijkheid krijgt om te kunnen groeien. Een voldoende voedselrijke ondergrond die de juiste zuurgraad heeft, de oriëntatie ten opzichte van de zon en de hoeveelheid beschikbare ruimte zodat de beplanting goed kan wortelen spelen hierbij een belangrijke rol. Hierdoor is beplanting niet in alle situaties effectief. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat een afweging tussen kosten en baten. Beplanting brengt extra onderhoud met zich mee. Niet alleen kost dat meer geld, er kan daardoor ook extra hinder ontstaan voor de weggebruiker. Of beplanting kan worden ingezet om bekladding te voorkomen of te verhullen, hangt dus af van meerdere factoren.’

 

Vraag:

Helpt beplanting voor het opvangen van CO2-uitstoot?

 

Antwoord:

‘Beplanting kan in beperkte mate CO2 opnemen. De hoeveelheid CO2 die beplanting op kan nemen is echter zeer klein in vergelijking met de totale CO2-uitstoot van de weg.’ 

  


Reacties

Reacties

J. Kuiper 24/04/2018 14:43

De spijker op zijn kop heer/ mevrouw Trapman! Naast verloedering brengt graffiti ook nog eens de verkeersveiligheid in gevaar, ik betrap me erop regelmatig naar al dat afleidende spuitwerk te kijken en heb dan geen concentratie voor de weg. Doe er eens iets aan Rijkswaterstaat!

M.J. Trapman 28/02/2014 12:29

Het is opvallend hoe Rijkswaterstaat de essentie van de vraag hier ontwijkt met een algemeen varhaal over het belang van transparantie voor de beleving van de automobilist. De realiteit is dat bekladding door graffity veroorzaakt dat schermen niet-transparant zijn en blijven omdat Rijkswaterstaat een kosten-baten analyse maakt waarin het effect van verloederde schermen op de leefomgeving van bewoners niet wordt omgezet in (financieel gecalculeerde) kosten. het resultaat is dat de kosten/baten afweging uitvalt ten nadele van het schoonhouden van de schermen, en dus ten nadele van de omwonenden.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.