Spoorwegovergang (VK 7/2011)

maandag 31 oktober 2011 1 reactie 760x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan W.H. Veeneman van Prorail, maar zijn benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

 

Vraag: D. de Waard, Hoek van Holland

Fietsend vanaf ’s Gravenzande wilde ik met mijn kinderen naar de stormvloedkering in Hoek van Holland. Ik wist van vroeger dat je via de Pettendijk en het nieuw Oranjekanaal een onbewaakte spoorwegovergang kon oversteken en zo bij de stormvloedkering komt. Deze overgang bleek met hekken afgesloten, we zijn maar omgekeerd. Later bekeek ik de situatie nog eens en toen bleek dat je 16 kilometer moet omrijden. Nu begrijp ik ook waarom er zoveel fietsers zijn op de nieuwe ontsluitingsweg van Hoek van Holland, de Hoeksebaan, een provinciale weg (80 km/uur) zonder fietspad met een zeer smal gevaarlijk strookje aan de zijkant. Waarom is die overgang niet meer toegankelijk?

 

Antwoord: W.H. Veeneman, ProRail Regio Randstad Zuid
Het klopt dat deze onbeveiligde overweg is afgesloten. Het was overigens oorspronkelijk bedoeld als overweg voor aan- en afvoer van spoormaterialen. ProRail werkt overal aan het vergroten van de veiligheid op en bij het spoor. Zo worden op meerdere plaatsen beveiligde, maar ook onbeveiligde overgangen weggehaald en door onderdoorgangen vervangen. Treinen moeten namelijk ongestoord kunnen rijden. Dat is het veiligst voor het treinverkeer, maar ook voor voetgangers en automobilisten. Dit jaar zijn er helaas al vier personen op een overweg dodelijk verongelukt. Door bepaalde overgangen te sluiten, willen wij dergelijke ongelukken tegengaan. En de overweg bij de Stormvloedkering is daar een voorbeeld van. Die gaat nu alleen bij calamiteiten open. Wij hopen dat wandelaars en fietsers hier begrip voor hebben.  


Reacties

Reacties

Wim 10/11/2011 20:21

De vraag waarom hier geen andere oplossing komt (bewaakte overgang, tunnel, ...) en fietsers dus gedwongen blijven een gigantische omweg te maken wordt prachtig ontweken!
Verwacht men nu werkelijk begrip van fietsers en voetgangers als men deze afscheept met zulke antwoorden?
Ik zal de vraag dus eenvoudiger komen, wanneer gaat er voor gezorgd worden dat fietsers er wel veilig het spoor over kunnen?

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.