Waarom dienen betonrichels als verkeersremmende maatregel? (VK 3/2014)

maandag 28 april 2014 1 reactie 660x gelezen

Foto: N. Bos

Foto: N. Bos

Vraag: Nico Bos, Almere
‘In een aantal straten in onze wijk zijn de parkeervakken afgeschermd door betonnen richels. Deze randen zijn slecht zichtbaar voor fietsers, die hun aandacht bovendien bij de tegemoetkomende auto’s moeten houden. Auto's, motoren en bromfietsen kunnen er zonder schade overheen rijden, alleen fietsers en voetgangers vallen erover. De gemeente vindt dat deze betonrichels een goede verkeersremmende maatregel vormen en sluipverkeer tegen houden. We hebben hier helemaal geen last van sluipverkeer. En zijn gewonde voetgangers en kapotte fietsen geen reden om de richels weg te halen?’  

Antwoord: toezichthouder AIB/Stadsbeheer gemeente Almere
‘De overrijdbare verhogingen worden ook toegepast bij turborotondes waarbij het de bedoeling is dat de gebruikers gescheiden over twee rijstroken de rotonde nemen. Men kan over deze verhoging rijden zonder daar schade aan over te houden. De situatie in de Tolhuisstraat is dat in de aangegeven vakken op de rijbaan geparkeerd kan worden. De hier aangebrachte verhogingen fungeren ook als een verkeersremmende maatregel. Overdag  staan er minder auto's in de vakken geparkeerd en is er meer ruimte. Soms lijkt het misschien dat er harder wordt gereden, maar de verkeersremmende maatregelen blijven nog steeds van kracht. Ook in de Korenbeursstraat werd deze maatregel toegepast, mede omdat wel sprake was van meer ongewenst sluipverkeer. Deze situatie blijft daarom gehandhaafd.’ 


Reacties

Reacties

Marina Govaert de Groene 01/05/2015 07:32

Overal worden ingrepen gedaan om auto's te weren, trager te laten rijden, maar aan fietsers en voetgangers wordt dan geen aandacht besteed. Men zou beter eerst eens van de zwakke weggebruiker uitgaan bij het nemen van dergelijke beslissingen. Fietsers gaan zich door al dit soort maatregelen gedragen als de auto die op wat voor manier dan ook in zijn beweging wordt beperkt. Fietsers en voetgangers moeten daar eerst voorrang krijgen, de kortste route, zonder obstakels en voor de auto dusdanig dat men minder voor de auto kiest. Het aantal hard rijders is maar een klein percentage van alle automobilisten.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.