Zebrapaden (VK 6/2011)

maandag 26 september 2011 5 reacties 1868x gelezen

In deze rubriek behandelen we vragen van weggebruikers over verkeerskundige situaties. We leggen deze vraag voor aan W. Smeenk, Vliegende Brigade, Dienst Stad, Hilversum, maar zijn benieuwd of u dit probleem in uw gemeente tegen bent gekomen en hoe u dit zou oplossen. Reageer!

 

Dit

'Dit is een van de plekken waar ik zo'n zebrapad verwacht. Het is aan de rand van het voetgangersgebied en aan de overkant van de straat is het plein waar tweemaal per week markt wordt gehouden. De andere dagen staan er op het plein auto's geparkeerd. Voetgangers steken hier vaak over. Maar door het ontbreken van een zebrapad rijden auto's en vrachtwagens gewoon door. Ik zie hier vaak bijna ongelukken'.

Vraag: M. Röling, Hilversum

Ik ben verbaasd over het feit dat er in Hilversum heel weinig zebrapaden zijn. Ik mailde de gemeente daarover en kreeg als antwoord (zie onderstaand) dat ze zeer terughoudend zijn in het plaatsen van zebrapaden omdat die de voetganger ‘een gevoel van schijnveiligheid geven’. Ik vind dit de grootste onzin. Ik wil mijn kinderen kunnen leren dat ze bij zebrapaden veilig kunnen oversteken. Daarom lijkt het me juist veilig als er op drukke kruisingen weer plaats wordt gemaakt voor de voetganger.

Hoe denkt verkeerskundig Nederland hierover?

 

Antwoord: W. Smeenk, Vliegende Brigade, Dienst Stad, Hilversum

Zonder op detaillocaties in te gaan, kan worden gesteld dat met de aanleg van zebra’s in Hilversum zeer terughoudend wordt omgegaan. Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de zebra niet die veiligheid biedt die de gebruiker verwacht. Er is sprake van zogenaamde ‘schijnveiligheid’. We leren onze kinderen dat ze bij een zebra veilig kunnen oversteken omdat auto’s hier moeten stoppen. Kinderen vertrouwen hierop en zullen minder aandachtig oversteken. In de praktijk blijkt echter dat er steeds meer automobilisten weinig rekening houden met zebra’s. In uitzonderlijke situaties worden deze zebra’s nog wel toegepast. Het gaat dan om locaties waar over de hele dag door een redelijk aantal oversteekbewegingen gemaakt wordt. Zo zijn er bij scholen wel veel oversteekbewegingen maar alleen bij de begin- en einde schooltijd. Automobilisten zien dan gedurende de dag weinig mensen/kinderen oversteken en hebben dan steeds meer de neiging de zebra te negeren waardoor mogelijk juist gevaarlijke situaties ontstaan.


Reacties

Reacties

Rob Hulleman 17/10/2011 15:34

De gemeente Almelo had in de negentiger jaren een soort uitsterfbeleid t.a.v. zebrapaden. Dit beleid is rond 1998 herzien en sindsdien wordt het aantal zebrapaden gestaag uitgebreid en hoort het tot de standaard verkeersoplossingen die de gemeente hanteert. Dit tot genoegen van de bevolking en zonder dat dit ten koste is gegaan van de verkeersveiligheid.

Wij hanteren wel strenge ontwerpeisen. Zo worden zebrapaden alleen daar aangelegd waar de combinatie van verkeersintensiteit en oversteeklengte een goede oversteekvoorziening rechtvaardigd. Verder stellen we eisen aan de locaties, zoals niet toepassen op met verkeerslichten geregelde kruispunten en alleen in situaties waar voetgangers en automobilisten elkaar voldoende kunnen zien. Bij meer dan één rijstrook per rijrichting worden zebra's, vanwege het gevaar van afdekkingsongevallen evenmin toegepast. Verder is het ontwerpuitgangspunt dat er een middengeleider is c.q. wordt gemaakt, zodat de voetganger maar één rijstrook per keer hoeft over te steken. Is een middengeleider vanwege ruimtgebrek niet mogelijk en een zebra wel gewenst, dan leggen we een hem (als tweede keus oplossing) op een verkeersplateau. Verder letten we extra op de openbare verlichting en wordt consequent bord L2 geplaatst.

Tamerus 16/10/2011 12:42

Deze discussie is in veel gevallen nutteloos. Een veilige oversteek is korte oversteek zonder VOP waar de automobilist zicht heeft op de voetganger en waarbij de voetganger toch zelf ook verantwoordelijkheid krijgt. Dus een gefaseerde oversteek of een verkorte oversteek waar maar één automobilist tegelijk door kan. Als je in zo'n goed ingerichte oversteek een voetganger aanrijdt dan heb je je echt niet gedragen. Daarnaast mag je bij zo'n oversteek ook verwachten dat de voetganger zich eveneens gedraagt en niet blind oversteek omdat hij er recht op heeft. Overigens een vreemd gedrag omdat de voetganger zelf de kwetsbare partij is. In bepaalde regio's liggen nu zo veel VOP's dat mijn advies is daar vooral niet over te steken. De kans dat je daar aangereden wordt is groter dan wanneer je naast de VOP oversteekt en zelf goed oplet.

Peter Bezema 12/10/2011 15:29

De redenatie van Hilversum kan ik wel begrijpen, maar de uitleg vind ik wel wat summier. Er wordt nogal wat aannames gedaan, die als hard argument gebruikt worden. Dat kan niet. Geef inzicht in cijfers waarop je bepaalde stellingen baseert, immers ik neem dat onder het Hilversumse terughoudende beleid, in de maat en schaal van Hilversum, er ook onderzoek is gedaan naar de exacte oversteekbewegingen op specifieke hypothetische drukkere locaties van kruisende verkeersbewegingen door verschillende modaliteiten.
De nadelen zijn genoemd door Hilversum. De voordelen van een VOP is dat het oversteekbewegingen ook kanaliseert en het juist de automobilist de kennis geeft, waar er overstekende voetgangers verwacht kan worden.
Ik moet daarbij wel vermelden dat een keuze voor een VOP niet alleen door verkeersbeeld, maar ook in grote mate wordt bepaald door omgevingsfactoren.

Peter van der Mark 06/10/2011 11:08

De reactie "Automobilisten zien dan gedurende de dag weinig mensen/kinderen oversteken en hebben dan steeds meer de neiging de zebra te negeren" hoor je wel vaker.
Toch vind ik niet dat men hierdoor dus maar minder aan een veilige oversteek moet gaan denken. Handhaaf dan meer op dit soort plekken of start opnieuw een campanje om er meer aandacht voor te vragen. Een VOP is juist bedoelt voor de veiligheid van de voetganger. Uit onderzoeken kan wel blijken dat dit niet veiliger is maar vaak komen deze niet met een oplossing.

Jan-Albert de Leur, gemeente Heerhugowaard 28/09/2011 12:09

De gemeente Heerhugowaard werkt op dit moment aan een beleidswijzer die antwoord geeft op de vraag "wanneer een zebrapad, en wanneer niet?". De methodiek en oplossing voor deze vraag zal ik op 2 november presenteren op het Nationaal Verkeerskundecongres.
Op de linked-in groep "Verkeersnet" (wel eerst lid worden..) is wat meer uitleg te vinden over onze principes. zie http://linkd.in/qPYek9

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.