Water staat decentrale overheden aan de lippen

maandag 4 juni 2018 Guus Puylaert 0 reacties 120x gelezen

De Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) roepen minister Van Nieuwenhuizen met extra middelen over de brug komt, om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

In 2016 luidden gemeenten, provincies en waterschappen de noodklok al. Daarna werd in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

In het Deltaplan staat een pakket aan maatregelen genoemd, die kunnen bijdragen om de gevolgen van klimaatveranderingen te reduceren. Het kabinet onderschreef de urgentie van klimaatadaptatie, maar de in het programma toegezegde financiële impuls bleef uit.

Actie
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, roept het Rijk daarom op tot actie. “De eerste plannen zijn al sinds september 2017 klaar, het is nu tijd dat de schop de grond in gaat.”

Ina Adema, voorzitter van de VNG-commissie Water: “Als we nu niets doen, kijken we in de nabije toekomst tegen torenhoge schade en overlast aan.” Ben de Reu, IPO-bestuurslid: “Provincies, gemeenten en waterschappen werken nu al hard aan klimaatadaptieve maatregelen, maar kunnen niet de gewenste versnelling bereiken zonder financiële ondersteuning van het Rijk.”

Snelle maatregelen nodig
Extreem weer komt steeds vaker voor en hoosbuien kunnen grote schade en overlast tot gevolg hebben. Analyses laten volgens de Unie van Waterschappen zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade tegemoet kunnen zien. Snelle maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de gevolgen, zoals wateroverlast, bij de burger terechtkomen.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Inhoud Trends 2019

  • ‘Smart mobility ís verkeersveiligheid’ Gaat het over smart mobility, dan gaat het al jarenlang over het verbeteren van de doorstroming. Dat vertelt Bram Hendrix, manager Smart Mobility bij AutomotiveNL. Maar hoewel...

Inhoud Trends 2019

  • Fietsers willen veiligheid en comfort De markt vraagt in toenemende mate om veilige, comfortabele fietspaden die ook nog eens duurzaam zijn. Ook begint de inbreng van fietsers en fietsersbonden mee te tellen bij de...

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.