We bekijken wat de impact is van de zelfrijdende auto

woensdag 21 februari 2018 Michèle Blom 149x gelezen

"Op de vraag welke aanpassingen in signalering, belijning en markering nog zouden moeten worden toegepast om het zelfrijdende voertuig (in de toekomst) én kwetsbare deelnemers veilig(er) aan het verkeer te laten deelnemen, is onze reactie: 

Michèle Blom, DG Rijkswaterstaat

Michèle Blom, DG Rijkswaterstaat

 

 

 

Het karakter van mobiliteit verandert ingrijpend. We onderzoeken in hoeverre aanpassingen van de infrastructuur helpen om (deels) zelfrijdende voertuigen veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

 

In principe worden deze voertuigen ontworpen om op de huidige infrastructuur veilig te kunnen rijden, anders worden ze niet toegelaten. Een zelfrijdende auto houdt dus rekening met verschillende typen wegen, zoals fietspaden en snelwegen, maar ook met overig (langzamer) verkeer.

 

Dat neemt niet weg dat verbeterde belijning kan helpen, evenals digitale wegenkaarten met hoge resolutie, gegevensoverdracht tussen verkeersinstallaties en voertuigen en het fysiek scheiden van fietspaden.

 

Met andere wegbeheerders in Europa en in de VS bekijken we wat de impact is van de zelfrijdende auto voor de wegbeheerders en hoe we daarop moeten anticiperen.

Voor alle aanpassingen geldt dat er kosten en baten afgewogen moeten worden en/of nader onderzoek nodig is. Voor de snelwegen zijn we met een aantal innovaties inmiddels gestart zoals het inzetten van slimme camera’s, intelligente verkeerslichten en onderzoek naar intelligente transportsystemen. In steden is de ruimtelijke inpassing minder eenvoudig."Inhoud laatste dossier

De verkeerskundige

Naar alle eerdere dossiers

Meer artikelen over Wegontwerp

Artikelen 6 tot 10 van 62

1 2 3 4 5 6

Artikelen 6 tot 10 van 62

1 2 3 4 5 6

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.