Erik van Hal, Eindhoven (VK 1/2015)

vrijdag 30 januari 2015 1 reactie 374x gelezen

Erik van Hal, verkeersplanoloog gemeente Eindhoven

 

Foto: Sjoerd van der Hucht

Foto: Sjoerd van der Hucht

Wat is er (verkeerskundig) zo bijzonder aan de locatie waar u gefotografeerd bent ?
Het 18 Septemberplein is een typisch voorbeeld van een plek waar het nieuwe Eindhoven zich manifesteert. Op een logische wijze is hier door de jaren heen ‘plaats gemaakt’ van harde verkeersinfrastructuur (tot de jaren 50 zelfs het spoor!) naar een aantrekkelijk stadsplein. Hier is Brainport voelbaar. Er zijn meer plekken in de stad die dit in zich hebben. Maar die verandering mag graag wat sneller dan hier.

Vraag Mark Degenkamp van de gemeente Utrecht vroeg u in Verkeerskunde 7/2014: ‘De voetganger heeft ook in Nederlandse steden vaak een aanzienlijk aandeel in de modal split. Toch lijkt de voetganger nogal een ondergeschoven kindje in het verkeersbeleid. Welke elementen horen thuis in een goed voetgangersbeleid en wat voor projecten zijn daarvoor nodig?’

Antwoord Erik van Hal: ’Het is blijkbaar zo evident dat je overal wel kunt lopen, dat het beleid vaak niet verder komt dan richtlijnen voor toegankelijkheid en veiligheid. Een echte plek in het beleid voor de voetganger bereik je als die met hetzelfde gewicht en belang opneemt als andere vervoerwijzen, en niet alleen op het laagste (en vaak laatste) schaalniveau. Mensen in de openbare ruimte maken de stad. Bepaal waar die het belangrijkste zijn en ontwerp daarop je kader. Keer je ontwerpvolgorde om. Begin met de voetganger. Denk in routes. Betrek andere sectoren. Prioriteer en kies dan echt! De projecten komen dan vanzelf.’


Reacties

Reacties

Hermsen Antoon 08/03/2018 14:32

Een vraag:
bereikbaarheid van de stad: is dit woon-werkverkeer 's morgens en ook 's avonds met de spits of is dit groter?
Verder: kent u plekken in Eindhoven, waar door relatieve kleine ingrepen het verkeer geholpen wordt. Bv. bij rotondes. Vraag als ANWB consul en voor debat 19 maart a.s.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Wegdromen

De gemeentelijke verkeerskundige. Een duizendpoot, generalist én specialist tegelijk. Maar vaak ook een wat onzichtbare positie in de gemeente. In deze rubriek zoekt Verkeerskunde de verkeerskundige op.

Eerdere Wegdromen - Verkeerskunde

Eerdere Wegdromen

Overige wegdromers

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.