Efficiëntere stedelijke logistiek via ketenplatform

donderdag 18 februari 2016 redactie 0 reacties 71x gelezen

Het stedelijke logistieke veld kent meerdere belanghebbenden en verschillende activiteiten. Werken al deze partijen en processen wel efficiënt samen ten behoeve van doorstroming en leefbaarheid? NWO-onderzoeker Nilesh Anand ontwikkelde een kader voor een 'actorgebaseerde' modellering van de stedelijke logistieke keten. Hij promoveerde hierop in september 2015 aan de Technische Universiteit Delft.

 

Nilesh Anand

Nilesh Anand

Het aandeel goederenleveringen in steden wordt geschat op 10-20 procent van het totaal aantal voertuigbewegingen, in kilometers zelfs 20-30 procent. De betreffende bedrijfsauto's veroorzaken problemen op het gebied van veiligheid, milieu en congestie door hun aantal, omvang, frequentie, parkeren, en laden en lossen. Anand stelt dat individuele partijen hun logistieke proces als efficiënt kunnen beschouwen, terwijl je met een helicopterview ziet dat winkelruimte en vrachtwagencapaciteit in de stad niet optimaal worden ingezet. Bedrijven voeren het stedelijke goederenvervoer vaak uit in isolement, onbewust dat met samenwerking sociale en milieuproblemen verlicht kunnen worden en de winstgevendheid voor een individueel bedrijf kan verbeteren.Dit gebrek aan synergie is deels toe te schrijven aan een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen logistieke actoren in de stad, zowel bij het ontwerp, de planning als de uitvoering van logistieke processen.

Complexe interacties tussen partijen in kaart
Het onderzoek veronderstelde dat het mogelijk is om met een stedelijk logistiek modelleringsplatform alle complexe interacties tussen de stakeholders met hun verschillende perspectieven letterlijk in kaart te brengen. Daarbij gaat het in feite om een strategisch informatiesysteem voor het ontwerp van logistieke concepten en beleid vanuit meerdere partijen. Voor een slim ontwerp van logistieke concepten is een benadering nodig waarin de doelen en percepties van alle belanghebbenden bij het stedelijke goederenvervoer worden meegenomen. Het door Anand ontwikkelde platform doet dit op een natuurlijke en flexibele manier, gebruik makend van een actorgebaseerde modelleringstechniek. Om het model te testen, is er een spel met proefpersonen gespeeld. Hieruit bleek dat er inderdaad meer basis ontstond voor samenwerking.

Achtergrondinformatie
Het promotie-onderzoek 'An Agent Based Modelling Approach for Multi-Stakeholder Analysis of City Logistics Solutions' door Nilesh Anand maakt deel uit van het programma 'Towards a Sustainable Multimodal Freight Transport System for the Randstad', een onderdeel van het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Promotor was prof. dr. Lorant Tavasszy en co-promotor was dr. Ron van Duin.

Meer informatie: Lees hier het bericht op de VerDuS-site met een link naar het onderzoek

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Wetenschapsnotities

In diverse NWO-progamma's worden academische onderzoeksgroepen uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Zij vertalen hun bevindingen in praktische notities. Een overzicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.