On-trip informatievoorziening (VK 1/2013)

woensdag 30 januari 2013 Verkeerskunde (1/2013) 0 reacties 69x gelezen

In deze DBR-Synthesenotitie concluderen Jan-Willem van der Pas, TU Delft i.s.m. Paul Bevers en Marloes Lenting , provincie Noord-Brabant, dat het geven van reisinformatie maatwerk is idealiter persoonlijk zou moeten zijn door maximale afstemming op de gebruiker en zijn situatie.

In het algemeen geldt dat reizigers willen weten of er een probleem is en wat het probleem precies is. Indien er een vertraging optreedt, willen zij graag weten hoe lang deze vertraging duurt, wat voor hen de alternatieve routes zijn, en hoe deze alternatieven presteren ten opzichte van het gekozen alternatief. Hiervoor zijn In-car apparaten het meest efficiënt maar in potentie ook onveiliger.

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Wetenschapsnotities

In diverse NWO-progamma's worden academische onderzoeksgroepen uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Zij vertalen hun bevindingen in praktische notities. Een overzicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.