Telewerken niet altijd de oplossing voor files (VK 2/2015)

vrijdag 27 maart 2015 0 reacties 75x gelezen

Deze notitie is een van drie wetenschapsnotities, gepubliceerd in VK 2/2015

's Morgens eerst even thuis werken schuift de files mogelijk vooral op en lost ze zeker niet volledig op. En vormen van tolheffing kunnen leiden tot een minder dichtbebouwd en verder uitgestrekt stedelijk gebied.  

Dit stelt Sergejs Gubins in zijn theoretisch promotieonderzoek 'Information technologies and travel' waarop hij promoveerde aan de VU Amsterdam. Gubins onderzocht vanuit een economische invalshoek het effect van beleidsmaatregelen rond telewerken, verkeersinformatie aan automobilisten en vormen van tolheffing. Hij constateert dat werknemers die thuis werken, meestal dezelfde voorkeuren hebben. Ze willen allemaal vooral in de ochtend thuis werken en pas later naar de werkplek reizen. Hierdoor verminderen files weliswaar in zekere mate, maar is er ook een verschuiving in de tijd en vinden ze later plaats. De overheid zou daarom voorzichtig moeten zijn met het stimuleren hiervan.

Ook vond Gubins geen bewijs voor eerder onderzoek dat aantoonde dat als er meer telewerktechnologie beschikbaar komt, mensen ook verder van hun werk zullen gaan wonen. Verder tonen Gubins' onderzoeken aan dat een tolheffing de oppervlakte van een stad groter kan maken. Dit komt doordat werknemers minder tijd in hun auto en meer tijd in hun huis doorbrengen. Dit zorgt voor een grotere vraag naar woonruimte, en ook naar een andere kwaliteit van woningen. Uiteindelijk breidt het stedelijk gebied zich daarmee in oppervlakte uit, met alle mobiliteitsgevolgen van dien. Anderzijds levert een optimale kilometerheffing in combinatie met thuiswerken ook een hogere welvaart op. En dit kan dan weer een reden zijn om een kilometerheffing als beleidsinstrument in te zetten tegen congestie. 

Reageren

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Legenda
Bij dit veld is invoer verplicht.

Wetenschapsnotities

In diverse NWO-progamma's worden academische onderzoeksgroepen uitgedaagd hun visie te geven op wat nodig is voor duurzame bereikbaarheid van de Randstad. Zij vertalen hun bevindingen in praktische notities. Een overzicht.

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.