Zorgen om de verkeersveiligheid; maatregelen vereist

donderdag 7 december 2017 Guus Puylaert 160x gelezen

De doelstelling om voor 2020 maximaal 500 doden en maximaal 10.300 ernstig gewonden in het verkeer te halen, begint steeds verder uit zicht te raken. Minister Van Nieuwenhuizen van IenW wil inzetten op een aanpak met een slimme combinatie van maatregelen.

Terwijl uit het SWOV-onderzoek blijkt dat het aantal ernstig verkeersgewonden in 2016 met 0,5 procent is gestegen naar 21.400, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars dat het aantal schadeclaims na aanrijdingen met liefst 10 procent steeg: van  565.000 naar 625.000 in 2016. Het aantal verkeersdoden steeg van 621 in 2015 naar 629 in 2016.

Ministerie neemt maatregelen
In het regeerakkoord is opgenomen dat een groot aantal acties uit het verkeersveiligheidsmanifest wordt opgepakt, zoals het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere fietsinfrastructuur. In 2018 wil het ministerie een nieuwe campagne presenteren. Daarbij kan gedacht worden aan campagnes, maatregelen om de weg in te richten en technische oplossingen.

Verder overlegt het ministerie met Openbaar Ministerie, Politie en Raad van State over een verbod op appen op de fiets. Een concreet wetsvoorstel wordt in 2018 verwacht. Onderzoek van VeiligheidNL geeft echter aan dat appen op de fiets maar in een beperkt aantal gevallen mede oorzaak is van een ongeval. Een verbod moet helder en handhaafbaar zijn.

Verkeersgedrag
De ANWB laat weten dat verkeersveiligheid meer prioriteit moet krijgen. Naast een betere ongevallenregistratie, goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Teveel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen, en daarbovenop komt nog een groeiend probleem: afleiding door gebruik van de smartphone. 

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2018 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.