5 werkgroepen aan de slag voor een gezaghebbend vakgebied

vrijdag 27 december 2019
timer 4 min
Een groep betrokken vakgenoten verenigd in een Coalition of Willing kwam op 15 oktober voor de tweede keer bijeen in het LEF-future-center van Rijkswaterstaat in Utrecht. Onder leiding van een facilitator werden aan het eind van deze sessie vijf werkgroepen gevormd die elk met een eigen doel op weg gaan om ten slotte samen de verbindingen in het vakgebied te versterken. Wie zijn ze en wat is de stand van zaken?

Werkgroep 1: Bruggenbouwers
Leden: Marien Bakker,  Ton Braam, Geert Dijksta, Remko Hekkers, Gerard van Heusden, Marleen Hovens, , Johan Janse, Wim van de Kerkhof,  Jan Klinkenberg, Jan Ploeger, Miranda Thüsh, Tom Uijtdehaag.

Woordvoerster Marleen Hovens: ‘Andere disciplines staan in onze werkgroep centraal. Leren van vakdisciplines die ver van het vakgebied verkeerskunde afstaan. Maar zeker ook leren van de vakdisciplines waar verkeerskundigen mee samen moeten werken. Wat speelt daar, wat valt er te leren, hoe kunnen we onze eigen kennis goed in- en overbrengen. Tijdens de LEF-sessie heeft elk lid een concrete actie benoemd waar hij zich voor gaat inzetten. Dat varieert van aandacht voor het onderwerp op congressen, in eigen projecten,  tot  te organiseren bijeenkomsten. Via linkedIn monitoren we de voortgang. Begin 2015 komen we weer bij elkaar.’

Werkgroep 2: Verkeerskundige trots
Leden: Alex van der Woerd, Joris Feis, Hans Jeekel,  Remko Brandenburg

Woordvoerder Alex van der Woerd: ‘ Ons groepje heeft een uitvraag gedaan naar voorbeelden van ‘trots op je vak’. Deze uitvraag is onder meer aangeboden aan de Verkeerskunde-nieuwsbrief. Er zijn nu meer dan 10 reacties binnen gekomen. In rote lijnen zijn vakgenoten trots op het onderwijs, op specifieke projecten, of op de eigen carrière. We gaan de uitvraag nog breder uitzetten in verschillende LinkedIn-groepen. Begin januari komen we weer bijeen en bespreken dan de oogst en bepalen dan op welke manier we de resultaten gaan tentoonstellen.’


Werkgroep 3: Netwerk
Leden en belangstellenden: John Boender, Marjolijn Renne, Peter Veeke, Bas Wilmink, Peter van Gurp, Wim van Tilburg, Peter vd Sterren, Thom Uijtdehaag, Wim vd Kerkhof, Arnoud Neidig

Woordvoerder John Boender: ‘We hebben al tijdens de LEF-sessie een eerste poging gedaan het netwerk in kaart te brengen. Dit leverde al een lange lijst van organisaties, bedrijven, overlegorganen en deze lijst willen we compleet maken. Maar ook nagaan of een nieuw netwerk hier bovenop vanuit het Transitieteam wel meerwaarde oplevert. De werkgroep spreekt hierover in januari 2015. Daarnaast is er gesproken over een plan van aanpak voor een omgevingsanalyse: welke krachtenvelden en deelverzamelingen zijn er, en wat is het doel van een omgevingsanalyse? CROW-KpVV heeft recent een enquête hierover uitgezet. Deze werkgroep bekijkt op basis van de resultaten of een aanvullende enquête nodig is. Voor dit onderwerp komt de werkgroep in februari bijeen.

 

Werkgroep 4: Toegevoegde waarde van het vak
Leden: Alex van Loon, Bo Boormans, Jos Bekkers, Mike Bérénos, Atze Dijkstra, rans Janssens, Peter Arts, Bas Tutert, Jacob Beens, Erik Verroen, Kees Brouwer

Woordvoerder Mike Bérénos: ‘ Al tijdens de sessie hebben we een structuur bedacht voor een verhaal over de toegevoegde waarde van het vak. We spraken af dat ieder een eigen invulling geeft waar we gezamenlijk één verhaal van gaan maken. Daarna zijn we bijeen geweest op de NHTV/SLM in Breda en had ieder zijn stuk geschreven. Ook stonden we stil bij het begrip ‘toegevoegde waarde’. We stellen dat er een input is aan maatschappelijke problemen waar we toegevoegde waarde aan leveren en dat dat te merken is aan de output. We hebben zes maatschappelijke inputvraagstukken gekozen waarvoor we in kleine groepjes de toegevoegde waarde en output gaan beschrijven. Begin januari treffen we elkaar weer in Breda.

Werkgroep 5: De opgave voor de komende decennia
Leden: Rob Tutert, Jan linkenberg, Erik Verroen, Miranda Thüsh, Jacob Beens,  Wim van Tilburg

Woordvoerder Rob Tutert: ’De uitdaging ligt er in om als discipline je meerwaarde te laten zien in de aanpak van de opgaven die nu en de komende decennia op de samenleving afkomen. In de werkgroep willen we die opgaven inventariseren en bezien wat dit voor de aanpak, inzet en rol van de verkeers- en vervoerskundige betekent.  Volstaan daarbij het huidige profiel en de competenties van deze professional of moet het anders? Welke ambitie is er voor hem/haar in deze sterk veranderende en uitdagende wereld? Daar liggen al snel parallellen met andere werkgroepen.  Er is afgesproken dat er een startnotitie wordt afgestemd met de andere werkgroepen.’

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden