Accountmanager Programmering Metro & Tram

De functie

De Accountmanager Programmering Metro & Tram is hét loket voor directies en overige onderdelen van de gemeente en voor de OV-partijen (GVB en Vervoerregio) voor projecten in pré-fase waarbij inzet van Metro en Tram (MET) gevraagd wordt.

Werkzaamheden

De Accountmanager Metro & Tram:

 •     Vertegenwoordigt MET richting in- en externe stakeholders bij projectinitiatieven in de eerste en tweede PBI-fase. Het betreft hier dan projectinitiatieven die binnen het beheerdomein van MET zullen gaan vallen of er belangrijke raakvlakken mee hebben. Waarbij MET vanaf PBI-fase 3 projectopdrachtgever is of waarbij MET, na oplevering van het project, verantwoordelijk is voor het beheer van de betreffende asset;
 •     Fungeert hierbij als ambassadeur van MET en vervult de rol van ‘eigenaar/beheerder aan tafel’;
 •     Brengt de eisen vanuit de eigenaar/beheerder in bij projecten in PBI-fasen 1 en 2;
 •     Denkt mee in het grotere belang van de stad en het OV;
 •     Stemt programma’s van projecten af met materieelprojecten en wensen van de exploitant (GVB);
 •     Verzorgt samen met planner afstemming van werken in de gemeente Amsterdam met overige infrastructuur;
 •     Levert een bijdrage aan beheer- en verantwoordingsrapportages betreffende portfoliomanagement;
 •     Ondersteunt en adviseert in dit kader de Portfoliomanager.

Ook zal het organiseren van overleggen binnen MET (Programmeringsoverleg MET) en Teamoverleg P&P) onderdeel zijn van het takenpakket van de Accountmanager Metro & Tram.

Stakeholders gedurende de eerste twee fasen van een project zijn bijvoorbeeld: GVB RS, GVB Exploitatie, GVB Materieel, Vervoersregio Amsterdam, V&OR, NS, ProRail. e.d.

Wij vragen

 •     Hbo opleiding, (bij voorkeur vervoerkundig/planoloog);
 •     Ruime ervaring binnen ruimtelijk domein, de infrastructuur en de bestuurlijke context rond OV en railinfrastructuur. Overziet het speelveld, weet wat belangrijk is. Ervaring met gemeentelijke besluitvorming;
 •     Ruime ervaring m.b.t. belangenbehartiging met meerdere stake­holders;
 •     Kennis van spoortechniek, civiele techniek is een pré, met bij voorkeur gevoel voor kos­ten en eisen;
 •     Kan mondeling/schriftelijk goed essentie rondom besluitvorming over projecten weergeven.

Competenties

 •     Analytisch
 •     Resultaatgericht
 •     Samenwerken
 •     Belangenbehartiging/denkend vanuit grotere belang

Wij bieden

 •     Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 •     Werk in een diverse stad, op goed bereikbare locaties.
 •     De kans je te blijven ontwikkelen via de Amsterdamse school.
 •     Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuze budget van 17,05% van je jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld etra verlofuren te kopen.

De organisatie

De eenheid Metro en Tram bestaat uit een afdeling Eigendom en Beheer die verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur. Alle wijzigingen binnen de bestaande railinfrastructuur en (metro)stations en alle nieuwe infrastructuur projecten, worden uitgevoerd door de afdeling Projectencentrum.

Onze ambitie is om dé organisatie te zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam.

De afdeling Eigendom en Beheer is namens de stad eigenaar en (wettelijk) beheerder van de metro- en traminfrastructuur en stelt deze ter beschikking van de vervoerder. We zorgen voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Daartoe stellen we eisen waaraan de infrastructuur moet voldoen. We bekijken het netwerk vanuit de ogen van de vervoerder én de reiziger. Ons doel is reizigers zo prettig mogelijk te vervoeren tegen een optimale prijs.

Wij onderhouden en beheren alle infrastructuur die nodig is om tram en metrovervoer mogelijk te maken. Dit gaat om:

 •     117 km metrospoor (enkel)spoor met stroomvoorziening (derde rial);
 •     227 metro wis­sels;
 •     52 metrostations en haltes;
 •     213 km tramspoor (enkel)spoor met bovenleiding;
 •     650 tramwissels;
 •     471 tramhaltes.

Wat doet Eigendom en Beheer:

 •     We beheren de infrastructuur;
 •     Waar nodig veranderen we de infrastructuur; bijvoor­beeld bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Ook verwijderen we infrastructuur die niet meer gebruikt wordt. Wij zijn hierbij opdrachtgever, voornamelijk richting GVB;
 •     We stellen infrastructuur ter beschikking aan de vervoerder en nemen infrastructuur in en uit gebruik;
 •     We zijn vergunningverlener en handhaver met betrekking tot het beheer (Wet Lokaal Spoor);
 •     We innoveren op gebied van beheer en onderhoud en duurzaamheid.

Wij werken nauw samen met onze partners binnen het Amsterdamse OV-systeem: VRA en GVB. Met de reiziger centraal denken we na over betere verbindingen in en om de stad, en bedenken daarbij slimme oplossingen voor efficiënter beheer en onderhoud. Met de komst van de Noord/Zuidlijn tillen we het OV-netwerk - dat drastisch verandert - naar een hoger plan. Achterliggend doel: meer reizigersvervoer en een efficiënter beheer en onderhoud.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 oktober 2020 via de sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers. 

Vragen over deze vacature

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Silvana van Putten, Recruiter, bereikbaar op telefoonnummer 06-30503018 en/of per mail: s.van.putten@amsterdam.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs.
 

 • Organisatie:
  gemeente Amsterdam
 • Locatie:
  Amsterdam
 • Opleidingsniveau:
  HBO
 • Uren:
  36
 • Meer informatie:
  Solliciteer hier