Projectleiders Wegen en Fietspaden

Voor de afdeling Mobiliteit, team PP3 is de provincie Utrecht op zoek naar projectleiders wegen en fietspaden. Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met intentie voor overeenkomst onbepaalde tijd
32- 40 uur, Schaal 11. Ben jij die stevige projectleider die aan de slag gaat met de realisatie van (vaar)wegen of snelfietsroutes in de provincie Utrecht?
 

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Projecten worden uitgevoerd in 3 fasen: verkenning, voorbereiding en realisatie. Iedere fase heeft een eigen projectleider. Deze projectleiders werken gedurende het gehele project samen aan het proces van de start tot de realisatie. Bij de grote projecten wordt in teamverband gewerkt volgens het IPM-model.

Wat ga je doen

We zoeken enthousiaste, stevige en gedreven projectleiders voor zowel de voorbereidings- als de realisatiefase van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Je kunt hier denken aan wegen, maar het kunnen ook fietspaden of vaarwegen zijn. Een actueel voorbeeld is de aanleg van nieuwe snelfietsroutes, maar je kunt ook denken aan kunstwerken en innovatieve pilotprojecten.

Je werkt in je projecten samen met andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, de waterschappen en gemeenten. Het sturen op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in een projectomgeving gaat je gemakkelijk af. Je werkt nauw samen met de projectleider van de verkenning/studiefase.

Als projectleider voorbereiding zorg je voor het opstellen van voorlopige en definitieve ontwerpen in overleg met de betrokken gemeenten en met participatie van belanghebbenden. Je bent verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening procedures inclusief de vergunningen en conditionering.

Als projectleider realisatie zorg je voor het opstellen van het aanbestedingsdocument en (samen met de inkoopadviseur van de provincie) de begeleiding en de uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van het ontwerp in een goede wisselwerking met alle belanghebbenden in een projectomgeving.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het leiding geven aan de projectgroep die ook bestaat uit externe partijen zoals de betrokken gemeenten, het waterschap en/of Rijkswaterstaat en inclusief het opdrachtgeverschap aan ingenieursbureaus;
  • Het adviseren over de haalbaarheid van de uitvoering van projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en risicobeheersing en de technische uitvoerbaarheid (PL-voorbereiding) of het zorgen hiervoor (PL-realisatie);
  • Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen, waaronder de advisering over (afwijkingen ten opzichte van) het ontwerp op het gebied van planning, financiën, risico’s, uitvoerbaarheid en acceptatie;
  • Het opstellen van een plan van aanpak en een inkoopplan per project (PL-voorbereiding);
  • Het beoordelen en optimaliseren van ontwerpen en toetsen van die ontwerpen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid (PL-voorbereiding);
  • Het opstellen van het aanbestedingsdocument en het zorgdragen voor een succesvol aanbestedingsproces (PL-realisatie).

 

Wat verwachten wij

Wij zoeken enthousiaste, stevige en gedreven projectleiders met overtuigingskracht die samen met onze collega’s en diverse externe partners zorgen voor de voorbereiding van onze wegaanpassingen. Je houdt daarbij rekening met bestaande maatschappelijke wensen en belangen.

Je bent analytisch, besluitvaardig, proactief en schakelt gemakkelijk op diverse niveaus. Je staat open voor innovatie, duurzaamheid en nieuwe contract- en samenwerkingsvormen in een politiek-bestuurlijke organisatie.

Voor deze functie vragen wij in ieder geval dat je:

  • Je minimaal een afgeronde hbo-opleiding hebt op het gebied van civiele techniek /weg- en waterbouw;
  • Je minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring hebt als projectleider met civiele projecten in de voorbereidings- of realisatiefase;
  • Je aantoonbare werkervaring hebt als projectmanager binnen een overheid;
  • Je aantoonbare ervaring hebt met de voorbereiding of realisatie van infra- en mobiliteitsprojecten
  • Je aantoonbare ervaring hebt met UAV-GC-contracten (PL-voorbereiding) en de directievoering en contractmanagement (PL-realisatie);
  • In bezit bent van uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;
  • Voor de projectleiders voorbereiding is minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met RO (en PIP) procedures en relevante wet- en regelgeving (geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna, water, bodem, verhardingen, archeologie) en grondverwervingsprocedures gewenst.

Wat bieden wij

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

  • Een salaris van maximaal € 5.008,99 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11);
  • Een Individuele Keuze Budget van 22,37% boven op je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
  • Een ruime ATV-regeling; 
  • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget;
  • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het interne leeraanbod bij de UtrechtAcademie.

Geïnteresseerd in deze vacature?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met André Struijs, teamleider PP3, telefoon 06 18 52 00 85.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marian Schinkel, adviseur werving & selectie, telefoon 06 40 46 73 93 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl  externe link.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 5 augustus 2021 via de sollicitatiebutton.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Solliciteren kan van 2 juli 2021 t/m 5 augustus 2021. Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via intranet.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

 • Organisatie:
  Provincie Utrecht
 • Locatie:
  Utrecht
 • Opleidingsniveau:
  HBO
 • Dienstverband:
  Tijdelijk, met uitzicht op vast
 • Uren:
  32-40
 • Meer informatie:
  Solliciteren