Sla een brug tussen geel en blauw VK 1/2019

vrijdag 1 maart 2019 Nettie Bakker 33x gelezen

Mijn jaarlijkse vraag aan verkeerskundig trendwatcher Max van Kelegom is: wat is de kleur van het nieuwe jaar? Dit jaar een bijzondere reactie die ik graag met u deel:

“Er wordt alom gesproken over ‘de kloof’. In concreto: je kunt constateren dat de samenleving, de burger, zich niet serieus genomen voelt.De mensen uiten dit op een gevoelsmatige, primaire manier, zie de gele hesjes. Daartegenover staan de gezagsdragers: de politiek, het bestuur van (grote) bedrijven, autoriteiten en experts die de oplossing van (wereld)problemen zoeken in technologische ontwikkelingen, tot aan -hoogstandjes en daaraan gerelateerde maatregelen, zie de totstandkoming van het klimaatakkoord in Nederland. 

 

Deze ‘kloof’ manifesteert zich door het ontbreken van een 'brug', ofwel een gebrek aan het doorgronden van de problematiek van de samenleving en het meenemen van de burgers door politiek, bestuurder en expert. Hier doet zich een tegenstelling voor tussen de 'gevoelswereld' van de samenleving (geel) en de 'rationele wereld' van de autoriteit (blauw). 

 

Ook in ons vakgebied kun je deze tegenstelling zien. Experts zetten in op technologie (smart mobility, zelfrijdende auto's, filemaatregelen) en tornen daarmee aan de primaire (vrijheids)behoeften van de weggebruiker en verkeersdeelnemer. Mijn kleuradvies voor 2019 is dus 'geel' om te symboliseren dat de expert aandacht moet hebben voor de 'gevoelswereld' om zijn technologie gedragen te krijgen in en door de samenleving." 

 

Daarom dit jaar een nóg gelere cover dan in 2017 en 2018, maar ook een onmiskenbare blauwtint. Die staat wat mij betreft voor de boodschap van Van Kelegom: Sla een brug! 

 

Max van Kelegom baseert zijn trendanalyses op het kleurkwadrant van Peter Heshof (Bloom Trend & Marketingbureau). In dit kleurkwadrant zijn de denkbeelden van Carl Jung gevisualiseerd. Lees nog eens een uitgebreid artikel hierover op www.verkeerskunde.nl/trendanalyse 

 

 

Voorwoord Nettie Bakker


Nettie Bakker, hoofdredacteur Verkeerskunde
E nettie@verkeerskunde.nl
T 038-4606 394
M 06-510 70 112

Verkeerskunde is een uitgave van ANWB.
© 2019 www.verkeerskunde.nl - alle rechten voorbehouden.