Begroting 2024: IenW zet in op onderhoud

woensdag 20 september 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in 2024 in op groot onderhoud van wegen, spoor, waterwerken en vaarwegen. Dit doet het ministerie deels noodgedwongen, omdat de kosten voor nieuwe projecten hoog uitvallen.

In de begroting van het ministerie staat bijna 15 miljard euro. 1,7 miljard gaat naar waterwerken - dijken, stuwe en keringen. Het ministerie vindt het belangrijk om hier aan te blijven werken, om Nederland veilig te houden in een veranderend klimaat met een stijgende zeespiegel en hevige regenbuien.

Naar wegen, spoor en vaarwegen gaat bijna 10 miljard. De helft daarvan - 4,6 miljard - gaat naar onderhoud en renovatie. Dat is ook nodig, want veel bruggen en viaducten stammem uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog en zijn aan onderhoud toe. 

In 2024 vindt groot onderhoud plaats aan de Heinenoordtunnel, de IJsselbruggen en het spoor bij Amsterdam, Leeuwarden en Kijfhoek.

Een aantal - 17 - aanlegprojecten zijn tijdelijk on hold gezet, vanwege stijgende bouwkosten, persoonstekorten en problemen rondom stikstofuitstoot. Het budget dat op die manier vrijkomt wordt ingezet bij onderhoudsprojecten en bij aanlegprojecten die wél doorgaan. Het is de bedoeling om de gepauzeerde projecten weer op te pakken zodra dat kan.

Financiëel tekort

 IenW heeft tot en met 2036 een opgave van €150 miljoen per jaar op het mobiliteitsfonds. Dat betekent dat IenW in deze periode in totaal bijna € 2 miljard minder kan investeren in wegen, spoor en vaarwegen.

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen hebben verschillende opties afgewogen om invulling te geven aan deze opgave. Daarbij willen ze niet ingrijpen op projecten die al in uitvoering zijn of bijna van start gaan, niet op investeringen om woningbouw bereikbaar te maken en niet bij de Lelylijn. Wel is besloten om het budget voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn voorlopig op te schorten.Aan het project wordt wel doorgewerkt, op weg naar een voorkeursbeslissing in 2025.

Andere investeringen

Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo is er 40 miljoen beschikbaar voor stroompunten voor schepen (walstroom), 30 miljoen voor meer en slimmere laadpalen voor vrachtwagens en personenwagens, 27 miljoen voor ondernemers die willen overstappen op elektrische vrachtwagens en 6 miljoen voor elektrische bouwmachines.

IenW investeert de komende jaren €211 miljoen in schoon water.  In 2024 staat er € 82,4 miljoen op de begroting, zodat steeds meer spullen en materialen aan het eind van hun levensduur een nieuwe, nuttige bestemming krijgen. Op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief