Blog 

Help de wegbeheerder: waar ontwerp stopt en gedrag begint

3 mei om 10:51 uur
Risicobenadering in verkeersveiligheid: wegbeheerders zetten er vol op in. Tenminste- dat schrijven we op. Maar…
Lees verder »

Een schreeuw om regie voor een loop- en fietsvriendelijke stad

21 apr om 21:48 uur
In mijn vorige blog ‘Beren op de terugweg naar loopruimte’ (VK 4/2020) [1] besprak ik de hindernissen waarmee de…
Lees verder »

Verkeer is ‘gedrag’, maar verkeersveiligheid is méér dan ‘gedrag’

21 apr om 13:12 uur
Waarschijnlijk de grootste dooddoener in discussies over verkeersveiligheid is dat ‘90 procent van alle…
Lees verder »

Gemeenten, verleid de automobilist met data om vaker de fiets te pakken

21 apr om 12:54 uur
Pasgeleden fietste ik naar de tennisvereniging in Rotterdam. Ik zat net een paar minuten op de fiets toen twee…
Lees verder »

De voetganger schopt tegen de fiets, maar de auto zal moeten wijken

21 apr om 12:28 uur
In steden wordt volop ingezet op langzaam vervoer. We worden gestimuleerd om meer te lopen en meer te fietsen. Dit…
Lees verder »

Laten we de NTF-miljarden goed onderbouwd besteden

21 apr om 10:59 uur
Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) is verschenen. Rijk, provincies en regio’s werken daarin nu samen om te…
Lees verder »

Fietsparkeren versus autoparkeren

21 apr om 10:46 uur
In oude wijken met beperkte parkeerruimte en relatief veel woningen speelt vaak een parkeerprobleem én een…
Lees verder »

De fiets- en voetgangerstunnel als plek met potentie

21 apr om 09:51 uur
Met handreikingen voor het ontwerpen van fiets- en voetgangerstunnels willen we de onaantrekkelijkheid van tunnels…
Lees verder »

Meer bevoegdheden boa bij verkeersmaatregelen, mits…

21 apr om 08:57 uur
Een positief advies van de politie over een verkeersbesluit betekent niet direct dat er capaciteit is voor de…
Lees verder »

Stug blijven doorrijden met 50 kilometer per uur?

15 mrt om 10:45 uur
De publicatie ’In een lagere versnelling’ doet een poging om de landelijke uitwerking van ‘30km/u, tenzij…’ als…
Lees verder »

Zeven maatschappelijke organisaties zeggen: dichterbij is beter

12 mrt om 12:00 uur
  Als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven dan staan wonen en verkeer hoog op de agenda in de nieuwe…
Lees verder »