Vakartikelen

Werken volgens de SPV-gedachte: een tussenstand

13 okt om 12:14 uur
Het ministerie van IenW heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) opgesteld om via een proactieve,…
Lees verder »

Geen misverstanden meer over hoogwaardige fietsroutes

8 okt om 02:00 uur
Na een lang onderzoekstraject hebben de samenwerkende overheden en partijen binnen Tour de Force en de Nationale…
Lees verder »

Mobiliteitsvoordelen vasthouden met de ‘Thuiswerkcirkel’

8 okt om 02:00 uur
Maart 2020. Het corona-virus en de lockdown zetten onze levens volledig op zijn kop: een wandeling werd de meest…
Lees verder »

Beslisboom: vernieuwingen in beslisland

8 okt om 02:00 uur
Beleidsbeslissingen gaan niet over één nacht ijs. Voor de buitenwereld en zelfs voor de betrokkenen kan het een…
Lees verder »

Wat betekent ‘30 in de kom’ voor het milieu?

8 okt om 08:00 uur
In 2021 zijn veel gemeenten actief begonnen met het introduceren van 30 km per uur als nieuwe leidende…
Lees verder »

‘Hoogwaardig’ fietsen door dorpen - hoe doe je dat?

8 okt om 02:00 uur
Hoogwaardige regionale fietsroutes moeten de keuze voor de fiets makkelijker en aantrekkelijker maken. Het…
Lees verder »

Socrates2.0, samen de weggebruiker informeren: ‘win-win-win’

8 okt om 02:00 uur
Significant betere navigatie-informatie voor álle weggebruikers, lucratieve(re) verdienmodellen voor…
Lees verder »

De tweede HOOR ‘Ns-krant is uit: Volg het archiefonderzoek en partnerbezoeken

22 jul om 09:33 uur
HOOR’NS staat voor Historisch Onderzoek naar de Ontwikkeling van Rijhulpsystemen in Nederland. Projectpartners in…
Lees verder »

Stap voor stap naar parkeren, knooppunten en mobiliteitshubs 

16 jun om 08:43 uur
Verstedelijking en woningbouw vragen om een transitie van vervoeren naar verblijven in een attractieve, gezonde…
Lees verder »

Wat wil de scootmobielgebruiker?  

15 jun om 20:41 uur
De plaats van scootmobielgebruikers in het verkeer verdient aandacht. Hoewel het LMV, licht gemotoriseerde…
Lees verder »

Spitsspreiding door de onderwijsaanpak werkt, maar voor wie? 

15 jun om 20:25 uur
Onderwijscampussen hebben vaak te maken met een hyperspits in het ov. Een manier om dit tegen te gaan is afspraken…
Lees verder »

Hoe groter verblijfsgebieden, hoe verkeersveiliger

15 jun om 19:23 uur
Wat weten we van de relatie ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom? Tot nu toe erg…
Lees verder »