Vakartikelen

De tweede HOOR ‘Ns-krant is uit: Volg het archiefonderzoek en partnerbezoeken

22 jul om 09:33 uur
HOOR’NS staat voor Historisch Onderzoek naar de Ontwikkeling van Rijhulpsystemen in Nederland. Projectpartners in…
Lees verder »

Stap voor stap naar parkeren, knooppunten en mobiliteitshubs 

16 jun om 08:43 uur
Verstedelijking en woningbouw vragen om een transitie van vervoeren naar verblijven in een attractieve, gezonde…
Lees verder »

Wat wil de scootmobielgebruiker?  

15 jun om 20:41 uur
De plaats van scootmobielgebruikers in het verkeer verdient aandacht. Hoewel het LMV, licht gemotoriseerde…
Lees verder »

Spitsspreiding door de onderwijsaanpak werkt, maar voor wie? 

15 jun om 20:25 uur
Onderwijscampussen hebben vaak te maken met een hyperspits in het ov. Een manier om dit tegen te gaan is afspraken…
Lees verder »

Hoe groter verblijfsgebieden, hoe verkeersveiliger

15 jun om 19:23 uur
Wat weten we van de relatie ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom? Tot nu toe erg…
Lees verder »

CROW-kennis over Voetgangers: 'We ervaren een prettige route als sneller'

15 jun om 18:56 uur
CROW publiceert regelmatig kennisdocumenten over voetgangers. Zo verscheen begin dit jaar de  publicatie ‘…
Lees verder »

Hoe fytst Fryslân?

15 jun om 18:17 uur
Fryslân Fytslân, zo heet het Friese fietsbeleid sinds 2005. Gaandeweg de uitvoering is er veel veranderd. Daarom…
Lees verder »

Minstens verdrievoudiging nodig voor vervanging essentiële infrastructuur

15 jun om 18:02 uur
Hoe lang gaan onze bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en kades nog mee? En welke bedragen hebben we in de komende…
Lees verder »

Drie megaprojecten werden mogelijk door alternatieve bekostiging

15 jun om 17:41 uur
Onze verstedelijkingsopgave stuit op een structureel bekostigingsprobleem: beschikbare (publieke) middelen lijken…
Lees verder »

Promotie: Platforminnovatie in stedelijke mobiliteitstransitie

15 jun om 17:19 uur
Om de opkomst van platforminnovatie in maatschappelijke verantwoorde banen te leiden zijn nieuwe samenwerkingen…
Lees verder »

Iedereen kán wonen in Helmondse innovatiewijk

15 jun om 17:18 uur
In Helmond gebeurt het. Hier verrijst een woonwijk waar innovaties op het gebied van mobiliteit, gezondheid,…
Lees verder »

Amsterdam Bike City deelt fietskennis

15 jun om 17:02 uur
Amsterdam ontvangt al jarenlang vele vragen, bezoekers en delegaties uit het buitenland. Het is een logische…
Lees verder »