De mobiliteit en bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland

maandag 3 april 2023

Foto Shutterstock

In het stedelijk gebied groeit de bevolking en komen er steeds meer banen en voorzieningen. Terwijl er in delen van het landelijke gebied juist krimpen de bevolking en de werkgelegenheid en verschraalt het aanbod aan voorzieningen. Deze trends leiden ertoe dat de mobiliteit en de bereikbaarheid zich in deze gebieden verschillend ontwikkelen.

Ondanks verschillen in het aantal mogelijk te bereiken banen, onderwijsinstellingen en winkels tussen het stedelijke en het landelijke gebied, ervaart een groot deel van de inwoners nauwelijks bereikbaarheidsproblemen. Bewoners van stedelijke en die van rurale gebieden ervaren de bereikbaarheid van voorzieningen nauwelijks anders.

Betaalbaarheid OV

De betaalbaarheid van het openbaar vervoer staat meer onder druk, omdat de auto in de toekomst de dominante vervoerwijze in het rurale gebied blijft. Ook de beschikbaarheid van het openbaar vervoer in de landelijke gebieden minder vanzelfsprekend.

Oplossingen

Kleinschalig openbaar vervoer is een mogelijkheid voor mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. In de rurale gebieden is het ook kansrijk om op afstanden tot 20 km het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren en doorfiets- en snelfietsroutes aan te leggen.

In het stedelijk gebied wordt de leefomgeving van de bewoners meer aangetast door bijvoorbeeld meer files, toenemend ruimtegebruik van de auto, milieubelasting en geluidsoverlast. Om de kwaliteit van die leefomgeving in ieder geval op peil te houden stelt het KiM verschillende oplossingsrichtingen voor. Zo behoort het stimuleren van deelmobiliteit en goede overstapfaciliteiten aan de randen van de stad volgens de KiM-onderzoekers tot de mogelijkheden. Het zorgen voor nabijheid van wonen, werken en voorzieningen een positive invloed hebben. Ook door stadscentra en nieuw te ontwikkelen wijken autoluw te maken en het parkeren te reguleren.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief