Harbers: Juist de stad is duurder uit bij rekeningrijden

maandag 28 augustus 2023

Foto: Shutterstock

Demissionair Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) stelt in De Gelderlander dat niet inwoners van het platteland, maar juist stedlingen duurder uit zullen zijn bij invoering van betalen naar gebruik, ook al bestaat juist de vrees dat inwoners van het platteland duurder uit zullen zijn.

Het ministerie heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat de gemiddelde auto van een stedeling iets meer kilometers rijdt dan een auto op het platteland. Daarom stelt Harbers dat als een automobilist vanaf 2030 per kilometer gaat betalen, de stadsbewoner meer geld kwijt is, niet de plattelandsbewoner.

De stelling van de minister gaat voorbij aan onderzoeken waaruit blijkt dat juist in plattelandsgemeenten meer autokilometers gemaakt worden, en dat de auto-afhankelijkheid in plattelandskernen ook het hoogste is. 

Ook stelt Harbers dat het openbaar vervoer verbeterd dient te worden, ook op het platteland, maar concrete plannen zijn daar nog niet voor. 

Met de invoering van het rekeningrijden verdwijnt de motorrijtuigenbelasting, de belasting voor het bezitten van een auto. Straks betaalt iedereen alleen nog voor de kilometers die hij of zij rijdt. 

De exacte vorm van het voorgestelde rekeningrijden is nog niet bekend. Wel is bekend dat automobilisten straks óók gaan betalen voor kilometers die ze over de landsgrenzen maken.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief