KiM-overzicht fietsfeiten

dinsdag 28 november 2023

Meer dan een kwart (28%) van alle verplaatsingen in Nederland gaat per fiets. Daarmee vervult de fiets een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Dit aandeel is relatief stabiel in de tijd. Hoewel het aandeel tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 iets afnam, ligt het aandeel in 2022 weer op hetzelfde niveau als in de periode 2012-2019. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft voor de derde keer nieuwe inzichten en actuele gegevens over het fietsgebruik in Nederland samengebracht in de nieuwe brochure Fietsfeiten 2023. 

(Bron: KiM)

Fietsgebruik in Nederland

In 2022 maakten Nederlanders 4,8 miljard ritten met de fiets, waarbij zij 18,2 miljard km aflegden. Dit komt neer op 3,0 km per Nederlander per dag, zo staat in de brochure Fietsfeiten 2023. Nederlanders fietsen veel voor vrijetijdsdoeleinden, maar ook voor werk en onderwijs pakken zij vaak de fiets. Niet iedereen fietst evenveel. Vrouwen en jongeren fietsen relatief gezien het meest. Voor vrouwen geldt dat ze vooral de e-fiets vaker gebruiken dan mannen (ruim de helft meer e-fietsverplaatsingen dan mannen). Daarnaast wordt in steden relatief gezien meer gefietst dan daarbuiten.

Trends in fietsgebruik

In de periode voorafgaand aan de coronapandemie, van 2012 tot en met 2019, nam de afgelegde afstand per fiets toe met bijna 8%. Ook in de periode erna, van 2019 tot en met 2022, nam deze afstand iets toe, maar door de coronapandemie was de groei minder sterk. De toename in afgelegde afstand per fiets is te danken aan de populariteit van de e-fiets. Daar waar het gebruik van de gewone fiets daalt, stijgt het gebruik van de e-fiets fors. 

Binnen grote steden wordt relatief veel gefietst. Tussen 2010 en 2019 was er in veel grote steden sprake van een toename van het aandeel fiets in de verplaatsingen. Tijdens de pandemie is dit aandeel in de meeste grote steden iets afgenomen, met name door de toegenomen populariteit van lopen.

E-fietsgebruik blijft toenemen

De populariteit van de e-fiets zette ook tijdens de coronapandemie, tussen 2019 en 2022, door. Hoewel ouderen relatief gezien het vaakst de e-fiets gebruiken, nam het aandeel e-fiets tussen 2019 en 2022 het snelst toe onder jongeren en jongvolwassenen. Deze toename geldt voor het hele land, hoewel er verschillen bestaan in de rol van de e-fiets tussen de Randstad en het gebied daarbuiten.

Nog meer inzichten in brochure

De brochure Fietsfeiten 2023 bevat nog veel meer inzichten. Zo toont de brochure hoe het fietsgebruik verdeeld is over de dag, hoe afstanden en reistijden verschillen tussen de gewone fiets en e-fiets en welke rol de fiets in het voor- en natransport speelt. Ook gaat de brochure in op maatschappelijke effecten, zoals gezondheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief