Mobiliteitsalliantie wil transitiefonds duurzame mobiliteit

maandag 19 juni 2023

Foto: Shutterstock

De Mobiliteitsalliantie roept op tot het oprichten van een transitiefonds voor duuzame mobiliteit. De alliantie maakt zich zorgen om de betaalbaarheid van de mobiliteitstransitie voor burgers en bedrijven en roept op tot een evenwichtigere verdeling van budget voor het stimuleren van duurzame mobiliteit. 

In het Klimaatfonds is 1,7 procent van het beschikbare budget itgetrokken voor verduurzamen van mobiliteit, terwijl de sector volgens de Mobiliteitsalliantie 18 procent van de CO2-reductie voor zijn rekening neemt. Daarom roept de alliantie op tot een andere verdeling.

Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Elke dag zijn miljoenen mensen onderweg naar werk, school, vrienden of familie. Maar dat moet wel betaalbaar blijven. Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening van burgers en bedrijven komt zal het draagvlak daarvoor snel afnemen, met alle gevolgen van dien. Stimuleringsmaatregelen blijven daarom hard nodig.”

Betaalbaarheid onder druk 

De partijen die verenigd zijn in de Mobiliteitsalliantie roepen de overheid op een transitiefonds voor duurzame mobiliteit op te richten. Door de kilmaatopgave en de beschikbare gelden per sector meer in verhouding te brengen kunnen Nederlanders duurzaam én betaalbaar mobiel blijven. 

De Mobiliteitsalliantie doet het kabinet een aantal voorstellen hoe het budget kan worden ingezet. Zo is het belangrijk dat netcongestie wordt voorkomen voor (zware) mobiliteit. Het fonds kan ook worden gebruikt om duurzame mobiliteit te stimuleren, waarbij verschillende zero-emissie vervoerswijzen kunnen worden gecombineerd om op de plek van bestemming te komen.

Openbaar vervoer

Ook moet het openbaar vervoer financiee geholpen worden. De ov-sector heeft te maken met hoge energieprijzen, wegblijvende reizigers en hoge inflatie. De kosten voor reizigers lopen zo op en het aanbod dreigt af te nemen, waardoor een neerwaarse spiraal dreigt te ontstaan, terwijl het ov een belangrijk onderdeel is van de oplossing voor de klimaatopgave.

De Mobiliteitsalliantie dringt er daarom op aan om maatregelen te nemen waarmee het OV kan herstellen en weer kan groeien. Daarnaast kan de overheid ook helpen door administratieve en fiscale belemmeringen weg te nemen, zoals het aanbieden van voordeelkaarten voor gezinsleden van een werknemer tegen een laag bijtellingspercentage. In het verlengde hiervan is het belangrijk om voetgangers, (elektrische)fietsers en andere vormen van duurzame mobiliteit te stimuleren om bij stations, haltes of de eindbestemming te komen.

Huidig beleid maakt schone auto steeds minder aantrekkelijk

De alliantie stelt dat huidig beleid de overgang naar een schone auto steeds minder aantrekkelijk maakt. Zo zijn elektrische voertuigen, door hun accupakket, zwaarder dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Zodra ook voor elektrische auto's motorrijtuigenbelasting betaald moet gaan worden, zou hiervoor gecorrigeerd moeten worden. Zonder die gewichtscorrectie is de maandelijkse MRB voor een elektrische auto 60 procent hoger dan voor een benzineauto van vergelijkbare grootte.

Ook het wegvallen van de gunstige bijtellingsregeling voor schone voertuigen draagt bij aan het vertragen van de adoptie van elektrische auto's. Volgens de alliantie: "Stimulering van nieuwe EV’s dreigt nu geheel te worden afgeschaft, wat de snelle opbouw van een gezonde tweedehands-EV-markt fors zal remmen."

De Mobiliteitsalliantie hekelt de overheidsgedachte dat de geldstroom vanuit autobelastingen op peil moet blijven: "In de praktijk maakt dit autorijden duurder, wat het noodzakelijke draagvlak onder de transitie aantast."

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief