Nationaal Verkeerskundecongres 2023: ‘Eindhovense kansen met 30 km/u’

dinsdag 29 augustus 2023

De genomineerden voor de Beste Paperbijdrage aan het Nationaal Verkeerskundecongres 2023 zijn bekend: ‘Liften, de vergeten optie’ door Marjan Knippenberg (Stichting NederlandLIft), ‘Eindhovense kansen met 30 km/u’ door Sören Blankers (Arcadis) en ‘Risico-gestuurde aanpak verkeersveilgheid’ door Menno Mimpen (ANWB).  Verkeerskunde vroeg de schrijvers naar hun drijfveren. Deze keer: Sören Blankers.

Wat was de aanleiding voor het schrijven van de paper?

“Met het aannemen van de “Motie 30 tenzij” in de Eindhovense gemeenteraad is de eerste stap gezet in de “versnelling naar 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom”. Arcadis heeft voor de gemeente Eindhoven uitgewerkt welke kansen er liggen voor het verlagen van de snelheidslimiet, op basis van het Afwegingskader 30 km/u van CROW. In de paper beschrijven we de werkwijze, belangrijkste discussiepunten en de resultaten. Met de paper en met onze sessie op het NVC willen we een bijdrage leveren aan de discussie rondom 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom. “

Wat is het belang van jouw paper en waarom is deze volgens jou het beste?

“In de paper hebben we een actuele en integrale praktijkcasus uiteengezet over een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt. De discussie rondom 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom heeft bovendien een link met verkeersveiligheid, leefbaarheid in de stad en met de verdichtingsopgave waar veel steden voor staan. Het onderwerp is dan ook relevant bij verschillende uitdagingen waar gemeenten momenteel mee te maken hebben.”

“Verder specificeert de paper de werkwijze volgens het Afwegingskader 30 km/u van CROW. We bieden andere wegbeheerders hiermee een goede inkijk in hoe het afwegingskader toegepast kan worden. De schema’s en afbeeldingen in de paper helpen om de aanpak duidelijk te maken.”

“Ook beschrijven we tegen welke discussiepunten je aan kunt lopen bij het doorlopen van het afwegingskader en hoe daarmee kan worden omgegaan. Daarbij hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen om ook discussies met stakeholders te beschrijven, zoals het openbaar vervoerbedrijf. Deze discussies zullen namelijk vrijwel overal in Nederland spelen. Ook hebben we de kansen voor de lange termijn geschetst. Belangrijkste conclusie hierbij is dat het principe van “30-tenzij” past binnen de ontwikkeling van meer aandacht voor leefbaarheid, klimaatadaptatie en stedelijke verdichting (zoals aandacht voor duurzame mobiliteit). Het uitgangspunt van 30 km/u biedt kansen om het wegennet te ontwikkelen in die denklijn, al komt ook hierbij een aantal fundamentele afwegingen naar voren. We hopen de lezers van de paper te stimuleren om na te denken over deze fundamentele afwegingen en inspiratie te bieden voor een wensbeeld voor de lange termijn.”

“Tot slot roepen we in de paper het werkveld op om mee te denken met de afwegingen en keuzes die bij dit vraagstuk komen kijken. Daarmee is de paper wat ons betreft geen eindpunt van het project, maar een tussenstap in een gestructureerde aanpak van het principe van “30-tenzij.”

Wat ga je anders doen als blijkt dat jouw paper de titel ‘beste paper’ krijgt?

“De titel ‘beste paper’ zou een beloning zijn voor de voortvarende manier waarop de gemeente Eindhoven de opgave rondom 30 km/u als norm aanpakt. De titel zorgt bovendien voor meer aandacht voor deze werkwijze van Eindhoven en kan daarmee andere wegbeheerders helpen. Voor Arcadis zou de titel ‘beste paper’ een aanmoediging betekenen om door te gaan met aanscherpen van de methodiek, zodat we hier ook in de toekomst wegbeheerders zo mogelijk mee van de dienst kunnen zijn en bij kunnen dragen aan een meer verkeersveilige en leefbare openbare ruimte. “

Nationaal Verkeerskundecongres

Kom ook verbinden, praten, discussiëren en elkaar ontmoeten tijdens hét congres voor en door verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals! Volg een boeiend programma vol nieuwe inzichten, bezoek sessies gebaseerd op papers geschreven door jouw vakgenoten. We ontmoeten je graag op 1 en 2 november 2023. Informatie en aanmelden: www.nationaalverkeerskundecongres.nl

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief